Tutkimukset omistajista

Timo Löyttyniemi: Valtio-omistus 2030

Suomessa valtio on iso omistaja ja valtio-omistuksilla on oleellinen merkitys myös pörssissä. Timo Löyttyniemen Valtio-omistus 2030 – mitä ja miksi? -raportti tarkastelee valtio-omistamista vuonna 2030.

Raportissa pyritään vastaamaan kysymyksiin mitä valtio omistaa ja miksi valtio omistaa sekä löytämään periaatteita, joiden varaan valtion yksittäiset omistuspäätökset voisivat nojautua.

Yleensä kriisit nostavat valtion – tai globaalisti valtioiden – roolia elinkeinoelämässä ja omistajana. Finanssikriisikin johti sääntelyn kehittämiseen ja valtion omistajaroolin väliaikaiseen, useiden vuosien mittaiseen kasvuun.

Perusteltu valtio-omistaminen on viisasta, kirjoittaa Löyttyniemi. Valtio voi omistaa, jos se perustellusti toimii kilpailluilla markkinoilla täydentäjänä, kehittäjänä, pelastajana tai ankkuriomistajana. Monopolialoilla valtio voi hoitaa yhteiskunnallista järjestäjän roolia omistuksellisesti valikoivasti.

Valtion omistamisen tulisi olla poikkeus mieluummin kuin sääntö.

Vuonna 2030 Suomessa on edelleen valtio-omisteisia yhtiötä. Valtion tulee pyrkiä perustelemaan omistaminen, ja omistamisen tulisi olla poikkeustapaus mieluummin kuin sääntö.

Valtio-omistaminen ei siis saa olla itsetarkoitus, mutta se ei ole myöskään oikein hallinnoituna haitta. Vain varakkaalla valtiolla on varaa omistaa.

Valtio-omistukset ovat säästövaroja, joiden käyttö tulee mitoittaa sukupolvien yli. Valtio-omistuksilla ei tule rahoittaa lyhytaikaisia menoja.

Valtio voi olla ankkuriomistajana pörssiyrityksissä. Ankkuriomistajuudella valtio täydentää kotimaisten muiden suurten omistajien puutetta.

Ankkuriomistajuuden edellytyksenä on tuottoperusteisuus ja omistajuuden sivuvaikutuksena kotimaisten resurssien käyttö. Pääkonttorin sijainnilla on vaikutus kotimaisten resurssien käyttöön.

Valtion tulee pyrkiä tilaan, jossa se olisi omistuksellisesti tarpeeton.

Valtion tulee pyrkiä tilaan, jossa se olisi omistuksellisesti tarpeeton. Vahva ja menestyksekäs elinkeinoelämä ja vahvat kotimaiset muut omistajat voisivat korvata tarpeen valtio-omistajuudelle. Kun luodaan yksityisen elinkeinoelämän kasvua vähennetään valtio-omistamisen tarvetta.

Yksityistä omistajuutta voidaan edistää kannustamalla yksityishenkilöitä osakemarkkinoille. Valtion omistamattomuutta voidaan edistää myös kilpailun edistämisellä, valtion sääntelyllä monopolialoilla, valtion hankintasopimuksilla ja muilla toimilla.