Osakesijoittajien lukumäärä Suomessa

Osakesijoittajien määrä ennätyskorkealla

Osakesijoittaminen on yleistynyt Suomessa 2020-luvulla. Melkein kuukausi kuukaudelta osakesijoittajien määrä on rikkonut ennätyksiä.

Maaliskuun lopussa 2024 osakesijoittajia oli lähes miljoona eli 994 639. Loppuvuonna 2023 lukumäärä laski yllättäen, kun arvo-osuusjärjestelmässä ollut Aina Group purkautui ja merkittiin kaupparekisterissä lakanneeksi*.

Se, että osakesijoittajia on lähes miljoona tarkoittaa, että useampi kuin joka kuudes suomalainen omistaa pörssiosakkeita. Osakesijoittamisen suosio on kasvanut rivakasti ja yli sadalla tuhannella sijoittajalla 2020-luvulla.

Osakesijoittajien määrä alkoi kasvaa heti vuoden 2020 alusta, jolloin osakesijoittamista helpottava osakesäästötili tuli käyttöön. Samoihin aikoihin osakesijoittamisen yleistymistä tuki korona-aika, jolloin rahaa jäi säästöön.

Yleensä osakemarkkinoiden tilanne vaikuttaa sijoittamisen suosioon. Kun kurssit ovat laskevat, yhä useampi kiinnostuu osakesijoittamisesta ja lähtee markkinoille. Sijoittajien määrä kasvoi esimerkiksi finanssikriisin vuosina 2007–2009 sekä koronakriisin aikana keväällä 2020.

Lisäksi osakesijoittamisen suosioon vaikuttaa sääntely ja sen muutokset. Kun verojärjestelmä muuttui 2000-luvun alkupuolella, osa sijoittajista luopui suorasta osakesijoittamisesta. Myös vuonna 2013 päätetty osinkoveron kiristys vähensi osakkeiden omistajien määrää.

*Aina Groupin osakkeet poistettiin arvo-osuusjärjestelmästä ja osakkeenomistajien arvo-osuustileiltä. Vielä marraskuun lopussa yhtiöllä oli 13 690 osakkeenomistajaa.

Tilasto perustuu arvopaperikeskuksena toimivan Euroclear Finlandin tietoihin. Tiedoissa ovat mukana yksityishenkilöt, jotka omistavat Euroclearin arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita.