Osakesijoittajien lukumäärä Suomessa

Osakesijoittajien määrä ennätyskorkealla

Osakesijoittaminen on yleistynyt Suomessa 2020-luvulla. Melkein kuukausi kuukaudelta osakesijoittajien määrä on rikkonut ennätyksiä.

Marraskuun lopussa 2023 osakesijoittajia oli lähes miljoona eli 998 982. Useampi kuin joka kuudes suomalainen omisti pörssiosakkeita.

Osakesijoittajien määrä alkoi kasvaa heti vuoden 2020 alusta, jolloin osakesijoittamista helpottava osakesäästötili tuli käyttöön. Tukea osakesijoittamisen yleistyminen sai korona-aikana kertyneistä säästöistä. Vuoden 2020 alusta osakesijoittajien lukumäärä on kasvanut 24 prosenttia.

Lisäksi osakesijoittamisen suosioon vaikuttavat markkinatilanne ja veromuutokset.

Kun kurssit ovat laskeneet, yhä useampi yksityishenkilö kiinnostuu osakesijoittamisesta. Sijoittajien määrä kasvoi finanssikriisin aikaa vuosina 2007–2009 sekä lyhytaikaisemmin koronakriisin aikana keväällä 2020.

Osakesijoittajat reagoivat herkästi myös veromuutoksiin. Kun verojärjestelmä muuttui 2000-luvun alkupuolella, osa sijoittajista luopui suorasta osakesijoittamisesta. Myös vuonna 2013 päätetty osinkoveron kiristys vähensi osakkeiden omistajien määrää.

Tilasto perustuu arvopaperikeskuksena toimivan Euroclear Finlandin tietoihin. Tiedoissa ovat mukana yksityishenkilöt, jotka omistavat Euroclearin arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita.