Pörssisäätiö ajaa omistajamyönteistä sääntelyä ja edistää kotimaista omistajuutta

Pörssisäätiö edistää kaikkien mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin, vaurastua ja vaikuttaa omistajana yhteiskuntaan. Ajamme omistajamyönteistä sääntelyä ja edistämme kotimaista omistajuutta. Teemme työtä paremman sijoittajansuojan sekä sijoittamiseen kannustavan verotuksen puolesta.

Listaamme avoimesti vaikuttamistavoitteemme, ja kokoamme ne Pääomamarkkinastrategia-julkaisuumme. Vaikuttamistyötämme ohjaa strategiamme sekä arvomme: puolueettomuus, rohkeus, faktapohjaisuus ja yhdessä menestyminen. Pörssisäätiö on myös sitoutunut toimimaan vastuullisesti.

Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön osallistumalla työryhmiin, pitämällä yhteyttä päättäjiin, osallistumalla kuulemisiin ja antamalla lausuntoja. Toimimme riippumattomasti ja puolueettomasti, emmekä esimeriksi tue taloudellisesti puoluepoliittista toimintaa.

Toimimme riippumattomasti ja puolueettomasti.

Teemme yhteistyötä talousosaamisen edistämiseksi sekä rahoituspalvelujen sääntelyn kehittämiseksi myös kansainvälisesti. Pörssisäätiö on jäsenenä eurooppalaisessa Better Finance -järjestössä.

Säätiöllä on lisäksi edustus Euroopan komission asettamassa Financial Services User Group -asiantuntijaryhmässä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn asettamassa Stakeholder Group -asiantuntijaryhmässä.

Tutustu vaikuttamiseemme

Tutustu tärkeimpiin teemoihimme

Vaikuttamisen teemat

Pörssisäätiö ajaa omistajamyönteistä sääntelyä ja edistäää kotimaista omistajuutta. Meillä on viisi laajaa vaikuttamisteemaa hallituskaudella 2023-2027.

Tutustu vaikuttamiseemme

Vaikuttamistyö

Pörssisäätiö kertoo avoimesti vaikuttamistyöstään. Tapaamme päättäjiä, valmistelemme ehdotuksia ja olemme käytettävissä asiantuntijoina työryhmissä.

Tutustu lausuntoihimme

Lausunnot

Vaikutamme tavallisen sijoittajan ja osakkeenomistajan kannalta olennaiseen sääntelyyn, kuten pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden ja sijoitustuotteiden sääntelyyn.