Pörssisäätiö toivoo osakesäästötilin kehittämistä tasavertaiseksi sijoittamisen välineeksi

Tiedote
11.9.2023
Lukuaika
2 min
Kuva: Eduskunta

Pörssisäätiö pitää osakesäästötilin talletusrajan nostamista oikeansuuntaisena askeleena tilin kehittämisessä. Hallituksen ehdotuksen mukaan raja nousee 100 000 euroon vuoden alusta.

”Pidemmällä aikavälillä raja pitäisi poistaa kokonaan. Muissa sijoitustuotteissa ei ole kattoa, eikä lainsäätäjän tulisi keinotekoisilla säännöillä ohjata sijoittamista tiettyihin tuotteisiin”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri toteaa.

Talletusrajan poistaminen tekisi osakesäästötilistä säännöiltään tasavertaisemman sijoitusrahastojen tai sijoitusvakuutusten kanssa. Osakesäästötilillä yksityishenkilö omistaa osakkeet ja vaikuttaa omistajana suoraan siihen, minkälaiset yritykset saavat rahoitusta ja keitä yritysten hallituksiin valitaan.

Pörssisäätiö pitää ongelmana sitä, että yksityishenkilö voi avata vain yhden osakesäästötilin. Jos sijoittaja voisi avata useamman tilin, pankeilla ja muilla tilien tarjoajilla olisi kannuste kilpailla asiakkaista esimerkiksi alhaisilla kustannuksilla.

Lisäksi osakesäästötilin verokohtelu tulisi ajan mittaan muuttaa samanlaiseksi kuin sijoitusrahastoilla on. Se tarkoittaa niin sanotun hankintameno-olettaman sallimista varojen nostossa samalla tavalla kuin sijoitusrahasto-osuuksien myymisessä.

Tekniset korjaukset tarpeen

Pörssisäätiö ehdottaa kiireellisiä teknisiä muutoksia osakesäästötililakiin. ”Tarve niille on noussut esille viime vuosien yrityskauppatilanteissa”, Lounasmeri sanoo.

Osakesäästötilillä saa säilyttää vain pörssiosakkeita. Laissa on huomioitu joustavasti jo listautumistilanteet, ja samalla tavalla pitäisi huomioida listalta poistumiset.

Ostotarjouksen seurauksena voidaan päätyä lunastusprosessiin, jossa kaupankäynti osakkeella lakkaa ennen prosessin päättymistä. Pörssisäätiö pitää tärkeänä, että myös osakesäästötiliä käyttävillä omistajilla on mahdollisuus haastaa ostotarjouksen tekijä.

Ongelmatilanteita ovat synnyttäneet myös ostotarjousvaiheessa tarjotut velkainstrumentit. Nämä tulisi sallia tilillä väliaikaisina poikkeuksina.

Pörssisäätiö pitää vuonna 2020 käyttöönotettua osakesäästötiliä merkittävänä keinona lisätä kotimaista omistajuutta sekä helpottaa yksityishenkilöiden osakkeisiin sijoittamista. Osakesäästötilejä on muutamassa vuodessa avattu yli 320 000.

Lisätietoja:

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, 050 372 5925, sari.lounasmeri@porssisaatio.fi

Pörssisäätiö edistää kaikkien mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin, vaurastua ja vaikuttaa omistajana yhteiskuntaan. Tarjoamme tietoa, koulutusta ja näkemyksiä oman talouden hallinnasta ja pitkäjänteisestä osakesijoittamisesta, ajamme omistajamyönteistä sääntelyä ja markkinakäytäntöjä sekä edistämme kotimaista omistajuutta. Olemme jo lähes miljoonan osakkeisiin sijoittavan yksityishenkilön asialla.

Lisätietoja

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo