Tutkimukset omistajista

Eeva Ahdekivi: Säätiöt omistajina

Säätiöt ovat merkittävä sijoittajaryhmä Helsingin pörssissä. Selvityksen mukaan arviolta tuhannella säätiöllä on suoria osakesijoituksia.

Säätiöitä on Suomessa noin kolmetuhatta. Säätiöt tuovat merkittävän sijoittajaryhmän Helsingin pörssiin. Kun pörssin sijoittajakunta on monipuolinen ja sijoittajilla harkittuja, erilaisia näkemyksiä, osakkeiden hinnoittelu toimii markkinalla paremmin.

Selvityksen mukaan arviolta tuhannella säätiöllä on suoria osakesijoituksia Suomessa ja lisäksi osakeomistusta osakerahastojen kautta. Säätiötoiminta alkaa varallisuudesta, joka on osoitettu säätiön toimintaan. Näin useimmilla säätiöillä, toisin kuin esimerkiksi aloittelevilla tai pienillä yhtiöillä, on sijoitettavia varoja ja ne ovat usein osakesijoittajia.

Tuhat osakevalintaa tekevää säätiösijoittajaa on merkittävä lisä pääomamarkkinalle

Säätiöiden nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa noin 16 miljardia euroa ja sijoituksiin kohdistetut varat noin 12 miljardia euroa. Säätiöiden kokonaisvarallisuudesta suurin osa, arviolta yli 70 prosenttia, on Suomessa: kotimaisissa osakkeissa ja kiinteistöissä.

Tuhat osakevalintaa tekevää säätiösijoittajaa on merkittävä lisä suomalaiselle pääomamarkkinalle, kirjoittaa Eeva Ahdekivi. Suurimmat säätiöt muodostavat itse aktiivisesti omaa arvonäkemystä pörssiosakkeista, mutta ne hyödyntävät myös sijoitusasiantuntijoiden näkemyksiä osakevalinnassaan. Keskisuuret säätiöt käyttävät osakerahastoja osakesijoitustensa välineinä ja vahvistavat myös sitä kautta pörssin likviditeettiä ja sijoittajapohjaa.