Osa 9

Miten osakesäästötili toimii?

Osakesäästötili on tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä tilin sisällä kauppaa pörssiosakkeilla ja First North -osakkeilla. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on siis mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia ja osingot voi sijoittaa uudelleen ilman, että niistä menee välissä veroa. Veroa maksetaan siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä. 

Osakesäästötilin käyttäjä pääsee siis pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. Ilmiön ansiosta pienistäkin säästöistä kasvaa vuosien kuluessa suuria summia, kun ne on sijoitettu tuottaviin kohteisiin ja kun sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen.

Osakesäästötili tekee verotuksesta sijoittajan kannalta yksinkertaista ja byrokratiatonta, jolloin sijoittaja voi keskittyä olennaiseen eli sijoituspäätösten tekemiseen. 

Säästäjä voi sijoittaa suoraan osakkeisiin sekä osakesäästötilin että arvo-osuustilin kautta ja valita itselleen parhaan vaihtoehdon.

Valitse haluamasi, osakesäästötilejä tarjoava pankki tai finanssilaitos. Osakesäästötilin avaaminen onnistuu esimerkiksi tunnistautumalla sähköisesti pankkitunnuksilla verkossa. Kun tili on avattu, tilille voi siirtää rahaa ja ostaa niillä rahoilla osakkeita pankin järjestelmän kautta. Vertaile tarkasti eri palveluntarjoajien kuluja.

Osakesäästötilille voi siirtää ainoastaan rahaa, ei siis olemassa olevia osakkeita. Voit siirtää rahaa juuri itsellesi sopivia määriä ja itsellesi sopivaan tahtiin. Maksimissaan osakesäästötilille voi siirtää 100 000 euroa. Tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. 

Vaikka 100 000 euron raja tulisi vastaan, voit laittaa taas lisää rahaa tilille sen jälkeen, kun olet nostanut rahaa tililtä pois. Varojen nostamiselle tililtä ei ole euromääräisiä tai ajallisia rajoituksia.

Osakesäästötilille siirretyillä rahoilla voi ostaa pörssiosakkeita ja First North -osakkeita. Tilille voi ostaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia osakkeita. Sinä teet itse sijoituspäätökset ja valitset, mihin sijoitat ja millä summalla.

Tilillä säilytettävät osakkeet ovat sijoittajan omissa nimissä. Omistajalla on taloudellisia oikeuksia ja valtaa, kuten oikeus äänestää yhtiökokouksessa. yhtiökokouksissa. 

Yhtiökokous on pörssiyhtiöiden ylin päätöksentekoelin, joka muun muassa päättää hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä vastuuvapauden antamisesta ylimmälle johdolle, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää osingonjaosta. Omistajilla on kokouksessa kyselyoikeus, puheoikeus ja äänioikeus.

Osingot voi sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa. Osakesijoittaja pääsee siis pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. Ilmiön ansiosta pienistäkin säästöistä kasvaa vuosien kuluessa suuria summia, kun ne on sijoitettu tuottaviin kohteisiin ja kun sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen. 

Lisäksi osakesäästötilin sisällä osakkeita on mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia. Voit siis myydä osakkeita ilman, että siinä kohtaa maksat veroa, ellet nosta rahaa osakesäästötililtä pois. Tämä helpottaa hajauttamista ja tasapainoisen salkun ylläpitämistä. 

Toisaalta sijoittajan kannattaa ottaa huomioon, että osakesäästötilillä osingot ovat täysimääräisesti pääomatuloveron alaisia, kun muuten ne ovat 85-prosenttisesti veronalaisia.

Osakesäästötilin idea on, että veroa maksetaan saaduista tuotoista pääomatuloveron verran (30 % tai 34 %) ja ainoastaan silloin, kun varoja nostetaan tililtä.  

Osakesäästötili tekee verotuksesta sijoittajan kannalta yksinkertaista ja byrokratiatonta. Verotuksen kannalta olennaista on vain se, kuinka paljon rahaa olet siirtänyt tilille, kuinka paljon arvonnousua tilillä on tapahtunut ja kuinka paljon olet nostanut rahaa tililtä. Osakesäästötiliä ylläpitävän pankin on pidettävä kirjaa kaikista näistä asioista. Jos vaihdat palveluntarjoajaa, tiedot siirtyvät uudelle palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajaa voi vaihtaa ilman verovaikutuksia. 

Osakesäästötilin verotus toimii samalla tavalla sijoitusrahastoissa. Sijoittaja maksaa pääomatuloveroa tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa varoja pois tililtä. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta.

Kun myyt osakkeita tai saat osinkoja, voi säilyttää tuotot myös rahana osakesäästötilillä odottamassa osakeostojen paikkoja. Silloin niistä ei mene mitään veroa.  

Tappioiden vähentämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Jos osakesäästötili on tappiolla, kun se suljetaan, syntyy luovutustappio. Sen voi siis vähentää verotuksessa, kun kaikki omaisuus on myyty ja varat nostettu tililtä. Tämä eroaa sijoitusrahastoista, joissa sijoittajalle syntyy vähennyskelpoinen tappio, jos kokonaisuus on tappiolla nostoja tehtäessä. 

Hankintameno-olettamaa ei ole käytössä osakesäästötilillä. Kun rahastosäästäjä tai osakkeita suoraan omistava myyvät yli kymmenen vuotta sitten tehtyjä sijoituksia, he saavat käyttää verotuksessa 40 prosentin hankintameno-olettamaa.