Tutkimukset omistajista

Seppo Ikäheimo & Olli-Pekka Lumijärvi: Perhe on paras?

Perheomisteiset yritykset ovat hyvä sijoituskohde. Perheomisteisten yritysten pääomatuotto on korkeampi, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto korkeampi kuin muissa yrityksissä.

Perheyrityksillä on painoarvoa Helsingin pörssissä. Vuonna 2016 perheomisteisia pörssiyrityksistä 62. Yli puolet Helsingin pörssin päälistan yrityksistä oli perheomisteisia.

Suurin osa perheomisteisista yrityksistä on pieniä, markkina-arvoltaan alle 150 miljoonan euron. Merkittävin toimiala perheomisteisille yrityksille on ”Teollisuustuotteet ja -palvelut” -toimiala. Tällaisia yrityksiä on yli puolet perheomisteisista pörssiyrityksistä. Seuraavaksi suurin toimiala on ”Teknologia”, jolla toimii 12 yritystä.

Perheyritykset kasvavat samalla tavalla kuin muut yritykset. Perheyritysten investoinnit ovat selvityksen mukaan samalla tasolla kuin muissa yrityksissä mutta tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat alhaisemmat, mikä ei näy yrityksen kasvussa.

perheet ovat erittäin hyviä omistajia pörssinoteeratuille yrityksille.

Perheomisteisten yritysten kannattavuus on korkeampi, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto korkeampi kuin muissa yrityksissä. Lisäksi yritysten arvostus on jonkin verran alhaisempi muihin yrityksiin verrattuna. Näiden havaintojen perusteella voimme todeta, että perheet ovat erittäin hyviä omistajia pörssinoteeratuille yrityksille, Ikäheimo ja Lumijärvi kirjoittavat.

Sijoittajan näkökulmasta perheomisteiset yritykset ovat tämä selvityksen perustella hyvä sijoituskohde. Perheomisteisten yritysten pääomatuotto on korkeampi, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto korkeampi kuin muissa yrityksissä. Lisäksi perheyritysten arvostus on jonkin verran alhaisempi muihin yrityksiin verrattuna.