Yli puolet suomalaisten lähes 200 miljardin finanssivarallisuudesta on talletuksissa 

Yksityishenkilöiden säästöt ovat yli kaksinkertaistuneet kahdessa vuosikymmenessä. Vuosituhannen vaihteessa suomalaisten yksityishenkilöiden talletusvarallisuus oli 41 miljardia euroa, ja vuoden 2019 lopussa jo 95 miljardia euroa.  

Viime vuoden lopulla yksityishenkilöiden finanssivarallisuus oli lähes 200 miljardia euroa. Siitä talletusvarallisuuden arvo oli yli puolet eli 110 miljardia euroa.

Kun korot ovat nousseet, suomalaiset ovat hakeneet talletuksillekin korkotuottoja. Vielä vuoden 2023 alussa talletuksista 90 prosenttia oli käyttelytileillä, mutta vuoden lopussa käyttelytileillä oli enää kaksikolmasosaa talletuksista.

Yhä laajemmin suomalaiset hakevat tuottoja myös sijoittamalla pörssiosakkeisiin ja sijoitusrahastoihin. Näiden sijoitusten arvo vaihtelee markkinaliikkeiden mukana. Suurimmillaan yksityishenkilöiden omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo oli 55 miljardia euroa ja sijoitusrahasto-osuuksien 40 miljardia euroa vuonna 2021. 

Vuoden 2023 lopussa yksityishenkilöiden omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo oli 42 miljardia euroa. Siitä 88 prosenttia oli sijoitettu kotimaisiin pörssiyhtiöihin ja 12 prosenttia ulkomaisiin pörssiyhtiöihin. Sijoitusrahasto-osuuksien markkina-arvo oli 38 miljardia euroa. 

Pörssisäätiön tilasto yksityishenkilöiden rahoitusvarojen määrästä ja sen jakautumisesta perustuu Suomen Pankin tietoihin.