Tutustu tärkeimpiin teemoihimme

Pörssisäätiön vaikuttamisteemat hallituskaudella 2023–2027

Pörssisäätiö ajaa omistajamyönteistä sääntelyä ja edistäää kotimaista omistajuutta. Teemme työtä paremman sijoittajansuojan sekä sijoittamiseen kannustavan verotuksen puolesta.

Listaamme vaikuttamistavoitteemme Pääomamarkkinastrategia-julkaisussa. Jaamme tavoitteemme viiteen kokonaisuuteen ryhmään:

1. Tavoitteena valtion ja markkinatoimijoiden yhteistyö

 • Luodaan kansallinen pääomamarkkinastrategia
 • Vahvistetaan Suomen ennakollista EU-vaikuttamista
 • Koordinoidaan talousosaamisen edistämistä kansallisesti
 • Tuetaan kotitalouksien osallistumista pääomamarkkinoille

2. Lisätään talousopetusta

 • Talousasioiden opetuksen lisääminen ala-asteelta lähtien peruskoulussa
 • Taloustiedon opetus ala-asteella ja yläasteella joko täysin omana aineenaan tai nykyistä vahvemmalla painotuksella osana muita oppiaineita
 • Lisätään opettajien talouskoulutusta sekä opettajakoulutuksen aikana että myöhemmin
 • Talousasioiden opetuksen lisääminen ala-asteelta lähtien peruskoulussa

3. Kannustetaan säästämiseen ja omistamiseen

 • Yhdenmukaistetaan osakesäästötilin verotus sijoitusrahasto-osuuksien verotuksen kanssa
 • Tililtä varoja nostettaessa tappioiden ja voittojen verokohtelun tulee olla symmetristä
 • Mahdollisestaan osakesäästötilillä hankintameno-olettaman käyttö
 • Sallitaan useamman osakesäästötilin avaaminen ja poistetaan talletuskatto
 • Otetaan käyttöön Lapsen Osakesäästötili
 • Helpotetaan osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä

4. Kehitetään pääomamarkkinoita

 • Parannetaan sijoitustutkimuksen saatavuutta
 • Helpotetaan osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä ja osakkeenomistajien osallistumista osakeanteihin
 • Täsmennetään valtion omistajaohjausta
 • Parannetaan vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyä
 • Säädetään julkisista ostotarjouksista ja liputusvelvollisuudesta monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä

5. Kannustetaan listautumisiin

 • Helpotetaan listautumisprosessia
 • Listattujen ja listaamattomien yhtiöiden verokohtelun yhdenmukaistaminen
 • Ei-strategisten valtionyhtiöiden listaaminen pörssiin ja mahdollisten valtion osakemyyntien toteuttaminen ensisijaisesti pörssin kautta