Börsstiftelsen i Finland

Börsstiftelsen i Finland är en expertorganisation som främjar allas möjligheter att investera i aktier, samla rikedomar och påverka samhället som ägare. Stiftelsen grundades 1985.

Börsstiftelsens personal vintern 2023.

Vi erbjuder information, kurser och insikter om att sköta ekonomi och investera aktier långsiktigt. Vi tror att varje finländare kan med tiden bli ägare.

Nästan en miljon finländare investerar redan i aktier, vilket är en hög andel av befolkningen i europeisk jämförelse. För detta kan vi till exempel tacka utvecklingen och implementeringen av en ny typ av konto 2020 som underlättar investeringar och relaterad beskattning.

Vår mest uppfinningsrika verksamhet inkluderar volontärprogram för ungdomar, där vi utbildar ungdomar under 20 år för att lära andra unga att investera. Varje vår och höst arrangerar vi populära investerarkvällar där finska börsbolag presenteras som investeringsmål.

Dessutom producerar vi heltäckande alla typer av guider, innehåll och evenemang som hjälper finländarna att förbättra sin finansiella kunskap och göra aktieinvesteringar populärare i Finland. Vi ansvarar för att arrangera den internationella Family Money Week och Finance Week i Finland, som båda syftar till att förbättra medborgarnas ekonomiska kompetens.

Börsstiftelsen främjar förståelsen och uppskattningen av privatpersoners ägarroll i samhället. Vi påverkar regleringen av investeringsprodukter, finansiell utbildning och kapitalmarknader både i Finland och på europeisk nivå. VD Sari Lounasmeri är aktiv som medlem i European Securities Market Authority ESMA:s intressentgrupp och Europeiska kommissionens Financial Services User Group FSUG.

Börsstiftelsen agerar självständigt och opartiskt. Vi finansierar vår verksamhet med hyresintäkterna från det historiska Börshuset i Helsingfors vi äger. Vår verksamhet styrs av våra strategier och värderingar: neutralitet, mod, faktabaserad och att lyckas tillsammans. Vi är också engagerade i att agera ansvarsfullt.

Vi ger gärna mer information om våra aktiviteter och synpunkter. Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig.

VD Sari Lounasmeri, sari.lounasmeri (a) porssisaatio.fi