Kansanosakkeiden kärkikolmikko: Nordea, Nokia ja Fortum

Kansanosakkeiden kärkikolmikko on Nordea, Nokia ja Fortum. Kansanosakkeiksi kutsutaan yhtiöitä, joilla on eniten suomalaisia yksityishenkilöitä omistajina.

Pohjoismainen pankkijätti Nordea on ollut kansanosakkeiden kärjessä siitä saakka, kun yhtiö syksyllä 2018 muutti pääkonttorinsa ja listauspaikkansa Ruotsista takaisin Suomeen. Nordean omistajamäärä jatkoi kasvuaan vuosina 2022–2023, kun sen nähtiin hyötyvän korkotason noususta. Finanssiyhtiön osaketta löytyy jo lähes 350 000 suomalaisen osakesalkusta. 

Toiselle sijalle sijoittuu teknologiayhtiö Nokia, joka piti kansanosakkeiden kärkipaikkaa vuosina 2015–2018. Nokia on yksi suuryhtiöistä, jotka ovat antaneet työntekijöille osakkeita tai optioita. Se on osaltaan luonut pohjan laajalle omistajakunnalle. Yhtiön omistajamäärä on pysynyt melko vakaana viime vuosina. 

Kolmanneksi sijoittuu energiayhtiö Fortum, joka tunnetaan hyvistä osingoistaan. Kolmannesta sijasta ovat kisanneet myös vakuutusyhtiö Sampo sekä Sammosta syksyllä 2023 osittaisjakautunut omaisuudenhoitoyhtiö Mandatum.

Kansanosakkeiden kuudennelta sijalta löytyy Elisa, joka oli vuoteen 2015 listalla toisena Nokian jälkeen (ks. toinen kuvio alla). Teleyhtiölle muodostui laaja omistajakunta, kun se listautui pörssiin vuonna 1997. Jokainen Helsingin Puhelinyhdistyksen lankapuhelinliittymän omistaja sai merkitä pörssiyhtiön osakkeita. 

Kansanosakkeiden listasta voidaan päätellä, että suomalaiset sijoittavat mielellään markkina-arvoltaan suuriin yhtiöihin, jotka jakavat hyvin osinkoja. Yksityissijoittajat pitävät kuluttajabrändeistä, koska kuluttajayhtiöiden toimintaa usein myös tunnetaan. Luottamus ja maine -tutkimusten perusteella yhtiön maine heijastuu sijoitushalukkuuteen.  

Monen kansanosakkeen taustalla on laaja osakeanti tai optio-ohjelma, joka on helpottanut osakkeenomistajaksi ryhtymistä ja omistajakunnan laajentamista. Esimerkiksi Stockmann on järjestänyt osakeanteja ja optio-ohjelmia asiakkailleen, Sampo ja Elisa taas asiakasomistajilleen. Nokia ja useat muut yhtiöt ovat järjestäneet anteja tai optio-ohjelmia henkilökunnalleen ja esimerkiksi metsäyhtiö UPM puuta myyneille yksityishenkilöille.

Kansanosake-termi tarkoittaa suomalaista pörssiyhtiötä, jolla on paljon yksityishenkilöitä osakkeenomistajina. Pörssisäätiön kansanosakkeiden lista rakennetaan arvopaperikeskuksena toimivan Euroclearin neljännesvuosittaisten tilastojen perusteella. Tiedoista puuttuu Telia, koska se listataan Tukholman pörssissä.