Pörssisäätiön apurahat

Pörssisäätiön myöntämät apurahat

Vuonna 2024 myönnetyt apurahat

Afzali Mansoor, Sharing the pain or timing the gain? Executive pay cuts and timing of option pay packages, The University of Texas, 5 000 €

Burman Vijay Lakshmi, To attain 27th Nordic Academy of Management Conference 2024. Presenting my Third Manuscript, part of my dissertation .The Mediating Role of Auditors in the Nexus between Corporate Governance and Zero Debt Policy : Evidence from Finnish SMEs, University of Eastern Finland, 3 000 €

Dutta Anupam, Environmental uncertainty, temperature anomalies and hydrogen financing: Implications for sustainability, University of Vaasa, 5 000 €

Goel Anubha, Tip Chains: Modeling and Analyzing Information Flows in Insider Networks with information cascades, Tampere university, 2 000 €

Herold Theo, Application for participation in economics courses at École d’économie de Paris, Hanken School of Economics, 3 000 €

Hirsto Heidi, Influencer collaborations in investor relations communication, Vaasan yliopisto, 2 000 €

Hokkanen Marja, The hidden VAT burden on financial and equity market: right or wrong? Analysis from the perspective of EU law, Aalto University, 10 000 €

Iqbal Jamshed, Do banks consider ESG in their lending decisions?, University of Jyväskylä, 3 000 €

Keloharju Matti,  Unlocking the Participation Puzzle: A Field Experiment on Stock Market Entry, Aalto University, 10 000 €

Keskitalo Kristian, Henkilöstöantisäännökset: apuyhtiöt varojen allokoinnissa, Helsingin yliopisto/Turun yliopisto, 2 000 €

Korri Piia, Global Standardization of Sustainability Reporting, Hanken School of Economics, 5 000 €

Maheshwaree Pardeep, Corporate Governance and CEO Succession: How Board Expertise and Networks Shape the Leadership Transition and Its Outcomes, Jyväskylän yliopisto, 5 000 €

Poso Eetu, Digitalization and self-regulation in the Helsinki Stock Exchange, University of Sydney, 5 000 €

Pankakoski Katriina, Osinkojen lähdeverotukseen liittyvät erityiset ongelmat Suomen kansainvälisessä vero-oikeudessa: erityistarkastelussa hallintarekisteröidyt osakkeet ja Faster –direktiiviesitys, Tampereen yliopisto, 2 000 €

Rantapuska Elias, 2nd Lapland Household Finance Summit, Aalto University, 10 000 €

Salminen Lassi, Osakkeenomistajavaikuttaminen Suomen corporate governance –järjestelmässä, Tampereen yliopisto, 3 000 €

Strömmer Kiia, Impact forecasting in impact investing, University of Technology Sydney / Maastricht University, 5 000 €

Tervala Juha, Rahapolitiikka ja ilmastonmuutos, Helsingin yliopisto, 3 000 €

Tervonen Markus, Yhtiöoikeudellinen punnintaratkaisu: tutkimus osakeyhtiölain rajoitetun vastuun periaatteen ja yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamisesta korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä, Helsingin yliopisto, 5 000 €

Tokola Antti, Effectiveness, gaps, and development opportunities of the Finnish CFC regime, Helsingin yliopisto, 3 000 €

Valli Joosef, Janet Yellen chairing the Federal Reserve, Aalto University, 3 000 €

Yang Songlin, Geoeconomics’ Opportunities: How Finnish Multinationals Achieve Growth by Cross-border Merger and Acquisitions in Emerging Asia-Pacific Markets, University of Oulu, 3 000 €

Yli-Kankahila Heidi, Private Enforcement of Issuer Liability for Inside Information Misstatements in the European Union (väitöstutkimusta varten tehtävä tutkimusvierailu Wienin yliopistoon), Helsingin yliopisto, 3 000 €

Vuoden 2023 apurahat

Goel Anubha, Tip Chains: Modeling and Analyzing Information Flows in Insider Networks, Tampere University, 5 000 euroa

Habimana Theogene: Wartime Financing and Underwriter Reputation, Hanken School of Economics, 5 000 euroa

Haga Jesper: Financial reporting frequency in Finland, Hanken School of Economics, 5 000 euroa

Hokkanen Marja: The hidden VAT burden on financial and equity market: right or wrong? Analysis from the perspective of EU law, Aalto-yliopisto, 5 000 euroa

Keskitalo Kristian: Käyttöomaisuusosake: omistuksen tarkoitus ja välillinen omistaminen, Helsingin yliopisto, 5 000 euroa

Knüpfer Samuli: Osakesäästötilille sijoittavien henkilöiden ominaisuudet, Aalto-yliopisto, 15 000 euroa

Korri Pia: Global Standardization of Sustainability Reporting, UC Berkeley Haas Business School / Hanken School of Economics, 5 000 euroa

Laakso Roni: Corporate Governance in Systemic Banks: Reducing Risk Appetite and Systemic Risk through the Regulation of Board Governance, Helsingin yliopisto, 3 000 euroa

Liljeqvist Gustav Mats Wilhelm: MBA finance dissertation, Wrexham University, 1 500 euroa

Miihkinen Antti: The determinants and economic consequences of climate risk disclosure in the financial markets, Aalto-yliopisto, 5 000 euroa

Ojala Hannu: Audit pricing and tax aggressiveness of listed firms in Europe, Itä-Suomen yliopisto, 1 500 euroa

Ovaskainen Jari: Pk-yrityksen listautumiseen liittyvät päätöksenteon mikroprosessit ja tähän liittyvä dynamiikka keskeisten toimijoiden osalta, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 5 000 euroa

Penttinen Kaisa: Earnings calls as a form of financial communication, Vaasan yliopisto, 5 000 euroa

Rantapuska Elias: Mutual Fund and Share Ownership in Finland: Trends and Patterns in 2004-2022, Aalto-yliopisto, 10 000 euroa

Salo Jussipekka: Kuluttajien Odotukset, Oppiminen ja Taloudellinen Käyttäytyminen, Helsingin Yliopisto, 5 000 euroa

Siren Jenny: Sijoitusrahastojen ja niiden osuudenomistajien verotuksen erityiskysymykset kansainvälisissä tilanteissa, Tampereen yliopisto, 5 000 euroa

Veikkola Elisa: Entitlement to Treaty Benefits with Respect to Dividends Paid to Nominee-Registered Shares in Finland, Tampereen yliopisto, 5 000 euroa

Vihriälä Erkki: Household Anticipation of Predictable Inheritances, Aalto-yliopisto, 5 000 euroa

Vuoden 2022 apurahat

Maury Benjamin (Hanken): Alternative data taxonomy and financial decision making, 5 000 euroa

Anupam Dutta (Vaasan yliopisto): Climate risk and green investments, 5 000 euroa

Jukka Kettunen (Hanken): Does Economic Policy Uncertainty Induce Cross-country Resource Reallocation?, 5 000 euroa

Samuli Knüpfer (Aalto-yliopisto): CEPR European Workshop on Household Finance, 14 000 euroa

Anna-Maija Lantto (Vaasan yliopisto): The quality of sustainability reports and sustainability reporting practices, 5 000 euroa

Pardeep Mahashwaree (Aalto-yliopisto): Impact of disagreements in analysts forecasts on CEO selection choices, 5 000 euroa

Sinh Thoi Mai (Hanken): Does passive voice matter for investors?, 5 000 euroa

Heikki Marjosola (Helsingin yliopisto): Arvopaperioikeus (monografia), 5 000 euroa

Janne Ruohonen (Tampereen yliopisto): Pörssiyhtiön hallituksen asiantuntemusvaatimus – oikeudellinen tarkastelu, 5 000 euroa

Mirka Saarela (Jyväskylän yliopisto): Explainable Artificial Intelligence for Stock Market Predictions, 5 000 euroa

Sean Seunghun Shin (Aalto-yliopisto): Investors’ Flight from Liquidity Behavior under the Market Distress such as the 2008 financial crisis and COVID-19 Pandemic, 5 000 euroa

Jenny Siren (Tampereen yliopisto): Sijoitusrahastojen ja niiden osuudenomistajien verotuksen erityiskysymykset kansainvälisissä tilanteissa, 5 000 euroa

Matteo Vacca (Aalto-yliopisto): Derivatives trading and information events, 5 000 euroa

Antti Vepsä (Tampereen yliopisto): Vaihtuvapääomaisesta sijoitusyhtiöstä säätäminen sijoitusrahastosääntelyn kilpailukyvyn parantamiseksi, 5 000 euroa

Emilia Vähämaa (Vaasan yliopisto): Socially responsible investing among private investors, 5 000 euroa

Cheung Zeerim (Jyväskylän yliopisto): Herkistyminen uraauurtavaan organisaatiouudistukseen – Tukholman ja Helsingin pörssin siirtyminen elektroniseen kaupankäyntiin, 5 000 euroa

Vuoden 2021 apurahat

Aalto-yliopisto: Omistajuuden professuuri, 50 000 euroa (yhteensä vuosina 2020-2021 myönnetty 100 000 euroa)

Elias Rantapuska ja työryhmä (Aalto-yliopisto): Sijoitusrahasto-omistukset Suomessa, 12 000 euroa

Mika Nissinen (Helsingin yliopisto): Sijoitusrahastojen tuloverotus EU:ssa, 5 000 euroa

Vanja Piljak ja työryhmä (Vaasan yliopisto): Green bond ja ilmaston muutoksen ratkaisu, 5 000 euroa

Kim Holmberg ja työryhmä (Turun yliopisto): Varhaiset signaalit osakemarkkinoiden kehityksessä, 10 000 euroa

Naufal Alimof (Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto): Institutionaaliset investoijat ja yritysjärjestelyt Pohjoismaissa, 5 000 euroa

Thanh Nam Vu (Jyväskylän yliopisto): Kestävän rahoituksen mahdollisuudet, 5 000 euroa

Heidi Yli-Kankahila (Helsingin yliopisto): Arvopaperimarkkinaoikeudellinen vahingonkorvaus EU:ssa, 2 000 euroa

Kim Ittonen (Hanken): Tilintarkastustulos ja korona, 5 000 euroa

Roni Laakso (Helsingin yliopisto): Corporate Governance Euroopan pankkisektorilla, 5 000 euroa

Jenni Laininen (Itä-Suomen yliopisto): Compliance toiminnon järjestäminen – käsikirja Finanssivalvonnan valvottaville, 5 000 euroa

Zeerim Cheung (Jyväskylän yliopisto): Organisaatiouudistus Tukholman ja Helsingin pörssissä, 5 000 euroa

Vuoden 2020 apurahat

Denis Davydov (Vaasa): Does investor attention alleviate poor performance of leveraged portfolio, 5 000 euroa

Cecilia Hjerppe (Vaasa): Influencer-sijoittajan ja sijoittaja-kuluttajan identiteetin rakentuminen joukkorahoituskampanjoissa, 5 000 euroa

Jari Huikku ja Hannu Ojala (Aalto): Costs and Benefits in Implementing International Financial Reporting Standards: Case IFRS 15. 5 000 euroa

Marko Korhonen ja Andrew Conlin (Oulu): Investor Behavior and Economic Risk Taking, 10 000 euroa

Anna Lukkarinen (Aalto): Jälkimarkkinalistaukset osakepohjaisessa joukkorahoituksessa, 5 000 euroa

Lauri Marjamäki (Helsinki): Osakkeenomistajien velvollisuudet, 5 000 euroa

Laura Nordström (Helsinki): Tiedontuottajien valta EU:ssa, 3 649 euroa

Anna Rossi (Oulu): Perceived accounting quality and the information content of prior insider trades, 5 000 euroa

Tanja Sihvonen, Merja Koskela, Jukka Sihvonen, Elina Haapamäki, Alesja Sereda, Jori Grym (Vaasa): Kryptovaluutat ja lohkoketjut yritysten vuosikertomuksissa, journalismissa ja sosiaalisessa mediassa, 10 000 euroa

Hanna Silvola (Hanken): How private investors analyse ESG information in their investment decisions, 5 000 euroa

Kirsi Suopelto (-): Sääntely ja viranomaistoiminta finanssialan teknolofiaan pohjautuvien innovaatioiden mahdollistajina, 5 000 euroa

Erkki Vihriälä (Aalto): Research in Household Finance, 10 000 euroa

Aalto-yliopisto: Omistajuuden professuuri, 50 000 euroa

Vuoden 2019 apurahat

MSc Margarita Baltakiene, Tampereen teknillinen yliopisto: Social network analysis in investor decision making, 5 000 euroa

MSc Kestutis Baltakys, Tampereen yliopisto: Investor behavior in financial markets: a data science approach, 5 000 euroa

MSc Jori Grym, Hanken School of Economics: The impact of monetary instruments on ethical decision-making and moral judgement, 5 000 euroa

KTM Elina Haapamäki, Vaasan yliopisto: Voluntary cybersecurity disclosure practices: evidence from annual reports, 5 000 euroa

Professori Matti Keloharju, Antti Lehtinen, Aalto-yliopisto: A quarter century of shareholdings and trades, 18 000 euroa

OTM Kristian Keskitalo, Helsingin yliopisto: Rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena käsitteenä ennen ja nyt, 5 000 euroa

M.S. Antti Klemola, Vaasan yliopisto: Internet search-based investor sentiment and momentum returns., 5 000 euroa

KTL, DI Anna Lukkarinen, Aalto-yliopisto: Sijoittajien käyttäytyminen osakepohjaisessa joukkorahoituksessa. 5000 euroa

D.Sc Pasi Luukka ja työryhmä, Lappeenrannan yliopisto: Machine learning methods in predicting stock markets, 10 000 euroa

Marina Nygård: Ruotsinkielinen kirja taloustaidoista nuorille, ,4 000 euroa

MSc Erkki Vihriälä, Tuomo Virkola, Oxford / European University Institute: Effect of housing wealth on household economic behavior, 14 000 euroa

MSc, LLM Rosanna Virtanen, Turun yliopisto: The informal engagement between the board and shareholders, 5 000 euroa

Vuoden 2018 apurahat

MSc Margarita Baltakiene, Tampereen teknillinen yliopisto: How social networks and social media drive individual investors’ trading strategy, 5 000 euroa

MSc Zeerim Cheung, Aalto-yliopisto: Herkistyminen uraauurtavaan organisaatiouudistukseen – Tukholman ja Helsingin pörssin yhtiöittäminen ensimmäisenä maailmassa, 5 000 euroa

Jenni Holming ja työryhmä: Nuorten sijoitusaiheinen talouspeli mobiilisovelluksena, 30 000 euroa

Apulaisprofessori Agnieszka Jach, Hanken: Monitoring short and long term comovement of OMX-Helsinki stocks in real time, 5 000 euroa

KTT Niko Kivimäki, Aalto-yliopisto: Voluntary disclosure and earnings management, 5 000 euroa

TT, professori Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto: Objektiivista päätöksentekoa salamannopeasti, moniviehättyneisyys ja digitalisaatio osakekaupassa, 5 000 euroa

KTT Matthjis Lof ja Henri Nyberg, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto: A robust variance decomposition of stock returns, 7 000 euroa

KTL, DI Anna Lukkarinen, Aalto-yliopisto: Does previous investment performance predict investors’ later activity in equity crowdfunding, 5 000 euroa

KTT, dosentti Tuomas Malinen ja Alexandra D’Onofrio, Helsingin yliopisto: Income inequality, speculative investing and the stock market, 7 000 euroa

MSc Jenni Mikkonen, Oulun yliopisto: Insider trading and corporate insiders’ personal characteristics, 5 000 euroa

Ninni Myllyoja ja Emilia Kullas: Naisille suunnattu sijoituskirja, 5 000 euroa

KTT Mikko Paananen ja työryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen vaikutukset listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin, 5 000 euroa

KTT Vanja Piljak, Vaasan yliopisto: Geopolitical risk and equity premium in emerging markets, 5 000 euroa

OTM Mikko Rajavuori, Turun ylipisto: Valtio-omistajan oikeus, 5 000 euroa

VTM Eljas Repo: Millaisia tuottoja joukkorahoituskohteet ovat tarjonneet, 5 000 euroa

KTT Tomi Viitala, Aalto-yliopisto: Sijoittamisen verotuksen kehittämismahdollisuudet, osakesäästötili, 5 000 euroa

Vuoden 2017 apurahat

Toimittaja Kyösti Hagert ja Pauliina Jokinen: Nuorille suunnattu talous- ja sijoitusopas, 5 000 euroa

KTT Heidi Hirsto, Aalto-yliopisto: Sijoittamisen merkityshistoriaa pankkien nuorille suunnatuissa asiakaslehdissä, 5 000 euroa

Professori Seppo Ikäheimo ja työryhmä, Aalto-yliopisto: Perheomistajat: sukujen omistukset pörssiyhtiöissä 15 000 euroa

Professori Markku Kaustia ja tutkimusryhmä, Aalto-yliopisto: Dishonesty and trust in finance, 8 000 euroa

Professori Matti Keloharju, Aalto-yliopisto: EFA-konferenssi/päivä Pörssitalossa, kustannusarvio 20 000 euroa

Professori Merja Koskela ja työryhmä, Vaasan yliopisto: Practicing transparency – Communication and disclosure policy as a strategic tool in European public companies, 8 000 euroa

Professori Minna Martikainen ja tutkimusryhmä, Hanken: Sisäpiirisijoittajat ja sosiaaliset verkostot, 5 000 euroa

KTT Antti Miihkinen, Aalto-yliopisto: Tiedottamisen determinantit ja taloudelliset seuraukset – Uusia näkökulmia Suomesta ja USA:sta, 5 000 euroa

Professori Jussi Nikkinen ja professori Timo Rothovius, Vaasan yliopisto: Investor Sentiment and Stock Returns in Helsinki Stock Exchange, 8 000 euroa

Tohtoriopiskelijat Mikael Paaso ja Elina Koivisto, Aalto-yliopisto: Perfect Pitch: The Importance of Appearance vs. Content in Entrepreneurial Pitching, 5 000 euroa

Tutkija KTT Matti Sarvimäki ja työryhmä (KTT Elias Rantapuska ja KTT Samuli Knüpfer), Aalto-yliopisto: Sijoituskäyttäytymisen periytyminen, 6 000 euroa

MSc. (WU) Moritz Scherleitner, Helsingin Yliopisto: Legislative Action against Hybrid Mismatch Arrangements, 5 000 euroa

Lecturer Rohit Sonika, University of Exeter: Director Related Party Transactions: Tax and Agency Considerations, 5 000 euroa

Assistant Professor Dennis Sundvik, Hanken: Do sophisticated investors benefit on the behalf of less-sophisticated investors? 5 000 euroa

Nuori Yrittäjyys ry: Talousosaamissovellus MiniZaldo – talousosaamista alakouluun, 5 000 euroa

Vuoden 2016 apurahat

Professori Matti Keloharju ja työryhmä: Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Suomessa, 8 000 euroa.

Tohtorikoulutettava Harri Pönkä: Luottamusindikattoreiden ennustevoima osakemarkkinoilla, 4 000 euroa.

VTM Eljas Repo: Pörssilistauksien onnistuminen Suomessa – miksi merkintöjä on niin vähän, 5 000 euroa.

Tutkija Juhani Saari: Opiskelijat tulevaisuuden osakesäästäjinä – selittääkö korkeakoulutus tulevan piensijoittajasukupolven arvoja ja asenteita sijoittamista kohtaan? 4 000 euroa.

Tutkija Jari Vaitoja: Sijoitusneuvontaan liittyvien oikeusriitojen ratkaisukeinot Suomen oikeusjärjestyksessä, 4 000 euroa

Apulaisprofessori Tomi Viitala: Sijoittamisen verotuksen kehittämismahdollisuudet, 8 000 euroa.

Yliopistonlehtori Emilia Vähämaa: Pankkisektorin corporate governance rahoituskriisin aikana, 4 000 euroa.

Pörssisäätiö osallistuu Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan Lahja Suomelle –hankkeeseen 10 000 eurolla vuonna 2016. Apuraha myönnetään, mikäli löytyy säätiön säädekirjan tavoitetta vastaava hanke.

Vuoden 2015 apurahat

Matti Keloharju, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Shareownership in Finland. 50 % Keloharju ja 50 % Antti Lehtinen, yhteensä 5 000 euroa

Sergey Osmekhin, Hanken School of Economics, Algorithmic trading at Nordic OMX, yhteensä 5 000 euroa

Kim Ittonen, Hanken School of Economics. Avainhenkilöiden ominaisuuksien vaikutus pankkien raportointiin ja suorituskykyyn, yhteensä 5 000 euroa

Jorma Wilmi, Jyväskylän yliopisto. Elitismistä kansankapitalismiksi – suomalaisten osakesijoittaminen yksityisen omistajuuden näkökulmasta 1970-luvulta nykypäivään, yhteensä 13 000 euroa

Jenni Laininen, Itä-Suomen yliopisto. Tulevaisuudennäkymät Suomen osakemarkkinoilla, yhteensä 5 000 euroa

Marja Luukkonen, Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tutkimus sijoittajan velvollisuuksista, yhteensä 5 000 euroa

Marika Salo, Vaasan yliopisto. Sijoitusneuvonta ja sijoitussuositukset sijoittajan informaatiotason turvaajana, yhteensä 5 000 euroa

Vuoden 2014 apurahat

Jaakko Rönkkö, Tampereen yliopisto. Sisäinen tarkastus osana hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, yhteensä 5 000 euroa

Mikko Paananen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Sisäinen tarkastus osana hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, yhteensä 5 000 euroa

Huu Le Nguyen, Vaasan yliopisto, ”Survival and growth strategies of firms in time of economic recession: International aspects”, yhteensä 3 000 euroa

Mikko Zern, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. ”Is profitabilty of insider trades conditional on the personal characteristics of the firm insiders”, 5 000 euroa

Salla Pöyry, Hanken. ”Does stock market fragmentation harm private investors?”, yhteensä 5 000 euroa

Jussi Nikkinen, Vaasan yliopisto. ”Internetin hakukoneiden tuottaman informaation hyödyntäminen sijoitustoiminnassa”, yhteensä 5 000 euroa

Syed Mujahid Hussain, Hanken. ”US macroeconomic announcements and the co-movement structure in European equity markets: an intraday analysis”, yhteensä 5 000 euroa

Vuoden 2013 apurahat

Hanna Silvola ja Jari Huikku Aalto-yliopistosta. Liikearvoinformaation merkitys sijoituspäätöksissä, yhteensä 5 000 euroa

Kim Ittonen, Vaasan yliopistosta. Tilintarkastuksen erikoistuminen ja tilinpäätösraportoinnin laatu suomalaisissa pörssiyhtiöissä, yhteensä 3 000 euroa

Eeva Alho, Pellervon taloustutkimuksesta. Tuottajaosuuskuntien rakennemuutos ja kasvun rahoitus: jäsenten, sijoittajien ja markkinoiden näkökulma, yhteensä 10 000 euroa

Riikka Sievänen, Helsingin yliopistosta. Drivers of responsible investment. A specific focus on European pension funds, yhteensä 5 000 euroa

Jukka Oksaharju, Nordnetistä / Aalto-yliopistosta. Yritysjohdon velvollisuudet arvopaperimarkkinalain mukaisten julkisten osakeyhtiöiden yritysjärjestelytilanteissa, yhteensä 3 000 euroa

Vuoden 2012 apurahat

KTT, OTK Janne Häyrynen, Valtiovarainministeriöstä ja Ville Kajala, Finanssivalvonnasta Aalto teokseen Uusi arvopaperimarkkinalaki parhaillaan uudistettavasta arvopaperimarkkinalaista Disclosure, yhteensä 5 000 euroa

Tutkijaryhmä Vaasan yliopistosta tutkimukseen Kuluttajien taloudellisen lukutaidon mittaaminen Suomessa professori Panu Kalmin johdolla, yhteensä 10 000 euroa

Vuoden 2011 apurahat

KTM Antti Miihkinen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta tutkimukseen Essays on Corporate Disclosure, 5000 euroa

KTM Henrik Keinonen, Svenska Handelshögskolanista tutkimukseen Omistusrakenteen vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja arvostustasoon Suomessa ennen ja jälkeen finanssikriisin 2001 – 2009, 5000 euroa

KTM Jukka Ilomäki, Tampereen yliopistosta tutkimukseen Koe Beauty Contest -ilmiöstä rahoitusmarkkina-ammattilaisilla, 5000 euroa

Tutkijaryhmä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta tutkimukseen Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä, TOKATA, 10 000 euroa

Vuoden 2010 apurahat

KTM Tuomo Haapalainen, Oulun yliopisto, tutkimukseen

Gambling with the House Money in the Stock Market, 5000 euroa

KTM, tutkija Emilia Peni, Vaasan yliopisto, tutkimukseen
Naisjohtajuuden vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja tilinpäätöksen laatuun, 5000 euroa

FK, tutkija Johanna Pentikäinen, Aalto yliopisto, tutkimukseen
Suomalaisten osakesijoittajien vastuullisuutta koskevat näkemykset, 5000 euroa