Osakesijoittajan kymmenen sääntöä

Näin aloitat osakesijoittamisen – Kymmenen nyrkkisääntöä aloittelijalle

Osakesijoittamisen aloittaminen ei ole vaikeaa, eikä vaadi suuria summia. Kannattaa muistaa, että osakkeita voi valita useilla eri tavoilla. Osakesijoittaja omistaa osan yrityksestä, joten yhtiöihin ja niiden liiketoimintaan kannattaa perehtyä.

1. Osakesijoittaminen ei ole vaikeaa

Osakesijoittamisen aloittaminen ei ole vaikeaa. Mieti ensin, miksi haluat sijoittaa, miten pitkäksi ajaksi ja millaisia riskejä haluat ottaa. Käy läpi, miten paljon sinulla on rahaa laitettavaksi osakesijoitukseen ja miten paljon voit menettää ilman, että menetys aiheuttaa sinulle ongelmia.

Osakesijoitus on viisainta tehdä pitkäksi ajaksi, mutta tarvittaessa pystyt muuttamaan osakkeet rahaksi muutamassa päivässä. Pitkällä aikavälillä osakekurssit nousevat, mutta lyhyellä aikavälillä ne voivat heilahdella voimakkaastikin. Pitkäjänteinen sijoittaja hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä, joka kasvattaa tuottoja huomattavasti.

2. Ota selvää yhtiöistä, joihin haluat sijoittaa

Jos mielessäsi on tiettyjä yhtiöitä, joihin haluaisit sijoittaa, ota ensin selvää niistä. Seuraa esimerkiksi uutisia ja katso, mitä asiantuntijat yhtiöistä sanovat. Vieraile yhtiöiden sijoittajasivuilla.

Kun olet perehtynyt yhtiöön, mieti haluatko sen omistajaksi. Vertaile valitsemaasi yhtiötä muihin saman toimialan yhtiöihin.

Älä hätäile vihjeiden perusteella, äläkä sijoita sellaiseen, mitä et ymmärrä. Pohdi, onko sinulla kiinnostusta sijoituksiesi ja markkinoiden seuraamiseen.

Kiinnostaako sijoittaminen ja vaurastuminen? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.

3. Rahastosijoittaminen eroaa osakesijoittamisesta

Jos sijoitat suoraan osakkeisiin, sinusta tulee omistaja. Pääset itse valitsemaan, mihin yhtiöihin sijoitat ja voi vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin.

Jos et halua itse tehdä osakevalintoja, harkitse vaikkapa sijoittamista osakerahastoihin. Rahastosijoitus on sijoittajalle vaivaton, koska rahastoyhtiö valitsee ja hoitaa sijoituskohteet. Sijoittajalle jää sopivan sijoitusrahaston etsimisen vaiva.

Sijoittajan kannattaa sijoituskohteesta riippumatta kiinnittää huomiota sijoittamisen kuluihin. Hyvä nyrkkisääntö on, että kuluja ei kannata maksaa yli yhtä prosenttia. Kulut pienentävät aina sijoittajan tuottoja. Jos ostat rahasto-osuuksia tai osakkeita 10 eurolla, kaupankäyntikuluja ei siis kannattaisi maksaa yli 10 senttiä.

4. Osakkeita voi valita monella eri tavalla  

Kun ostat osakkeita, sinusta tulee yksi yhtiön omistajista. Kannattaa miettiä, miltä yhtiön tulevaisuus näyttää, pystyykö se kasvamaan ja tuottamaan tulosta.

Osakkeiden valitsemisessa voi hyödyntää tunnuslukuja ja muita numeroita. Joku painottaa osaavaa johtoa ja omistajia. Kolmas pohtii megatrendien vaikutusta eri yhtiöiden liiketoimintaan.

Valitset mitkä kriteerit tahansa, aina kannattaa kuitenkin verrata keskenään saman toimialan yhtiöitä. Voit myös hyödyntää välittäjien sijoitusneuvojien palveluita.

5. Tee sopimus välittäjän kanssa ja kiinnitä huomiota kuluihin 

Jotta voit käydä kauppaa osakkeilla, tarvitset sopimuksen arvopaperivälittäjän kanssa. Osakkeita välittävät pankit ja pankkiiriliikkeet. Alaikäisen lapsen sopimukset tehdään lapsen nimiin, ja niihin tarvitaan molempien huoltajien suostumukset ja allekirjoitukset.

Netissä voit helposti vertailla ja valita välittäjiä sen mukaan, mitkä palvelut sinua kiinnostavat. Varakkailla sijoittajilla voi olla mahdollisuus käyttää esimerkiksi omaisuudenhoitajan palveluita, jos salkun arvo nousee 100 000 euroon. Niin kutsutun robottivarainhoitajan voi saada pienemmälläkin salkulla.

Välittäjän valitsemisessa kannattaa kiinnittää huomiota välityspalkkioon. Osakekaupasta maksettavat palkkiot vaihtelevat välittäjien ja jopa toimeksiantojen mukaan.

Osto- ja myyntitoimeksiannot voit toteuttaa helpoiten itse välittäjäsi verkkopalvelussa. Ne on mahdollista hoitaa myös pankin kautta puhelimitse tai paikan päällä.

6. Valitse tili osakkeillesi: arvo-osuustili tai osakesäästötili

Kun olet valinnut välittäjän, tarvitset tilin, jossa osakkeitasi säilytetään sähköisesti. Vaihtoehdot ovat osakesäästötili ja arvo-osuustili – tai molemmat. 

Osakesäästötili on osakkeisiin sijoittaville yksityishenkilöille tarkoitettu tili. Sen voi avata osakevälittäjien kuten pankkien kautta, samoin arvo-osuustilin. Osakesäästötili helpottaa osakkeiden verotusta. 

Osakesäästötilille voi siirtää rahaa korkeintaan 100 000 euroa. Summan voi sijoittaa pörssiosakkeisiin ja sijoituskohteita voi vaihtaa vapaasti – ilman veroseuraamuksia – tilin sisällä. Osakesäästötilin tapahtumia ei tarvitse raportoida verottajalle vuosittain. Osakesäästötilin tuottoja verotetaan vasta, kun rahoja nostetaan tililtä.  

Arvo-osuustili on henkilökohtainen, ja sille voidaan kirjata kaikki osakeomistuksesi. Arvo-osuustilejä ylläpitää arvopaperikeskus, Suomessa Euroclear Finland. Jos vaihdat välittäjää, voit siirtää arvo-osuustilisi uudelle välittäjälle sellaisenaan ja jatkaa kaupankäyntiä samalla tilillä.  

7. Kauppojen tekeminen on helppoa – rajahinnat ohjaavat

Kun olet valinnut sijoituskohteesi, varsinaista osakkeiden ostamista ja myöhemmin niiden myymistä on lähes mahdotonta tehdä väärin. Välittäjän järjestelmä vie toimeksiannot pörssin järjestelmään, joka määrittää rajat tarjouksille ja käytännössä estää myymisen tai ostamisen huonoon hintaan. Tarjousta tarkistamassa voi olla myös välittäjän meklari tai verkkokaupankäynnin palveluneuvoja.

Mitä toimeksiannossa kannattaa huomioida? Yleensä toimeksiantoon kannattaa asettaa rajahinta. Kun ostat osakkeita, määrittele toimeksiannolle rajahinta, jota kalliimmalla et osta. Samoin, kun myy osakkeita, määrittele rajahinta, jota halvemmalla et myy. 

Rajahinnat auttavat pitämään pään kylmänä ja omat tavoitteet mielessä. Vältyt siltä, että maksat osakkeista enemmän kuin mitä olet valmis maksamaan. Toimeksianto voi olla voimassa päivän tai määrittelemättömän ajan, joka käytännössä tarkoittaa kahta viikkoa. 

Jos haluat ostaa osakkeet nopeasti hintaan mihin hyvänsä, voit valita päivän hinnan. Silloin kaupat tehdään heti edullisimpaan hintaan, jolla joku sillä hetkellä suostuu osakkeensa myymään. Tämän hinnan saat selville tarkastelemalla etukäteen myyntitarjouksia myyntilaidalla.  

8. Osakekauppoja voi tehdä myös pienillä summilla

Millaisia määriä osakkeita kannattaa ostaa? Yhteen yhtiöön kannattaisi usein sijoittaa sen verran, että kuluiksi muodostuu esimerkiksi yksi prosentti ostosummasta tai vielä vähemmän. Osakesäästötilille ja arvo-osuustilille voi säästää kuukausittain, ja tehdä osakeostot vasta kun summa on sopiva.

Aiemmin nyrkkisääntönä pidettiin vähintään noin 500 euron kertaostosta. Nykyään useilla välittäjillä ostoissa kuluiksi on määritetty prosenttimäärä, joka peritään, ostosummasta riippumatta. Jos kulujen osuus on 1 prosentti, voi osakeostot aloittaa pienemälläkin summalla.

Jos ostat osakkeita yhtiön osingonmaksun, yhtiökokouksen tai osakeannin aikoihin, on hyödyllistä perehtyä täsmäytyspäivään. Lisätietoja löytyy Pörssisäätiön maksuttomasta ja vapaasti ladattavasta Osakeoppaasta.

9. Vertaile kaikkia kuluja ja muista myös verot

Osakkeiden ostosta ja myynnistä menee välityspalkkio, mutta myös arvo-osuustilin pidosta voi tulla kuluja. Nämä kulut riippuvat välittäjästäsi, ja siksi eri palveluntarjoajien kustannuksia kannattaa vertailla.

Jollain välittäjällä voi olla ilmainen säilytys ja korkeammat kulut osto- ja myyntitoimeksiannoista, ja toisella taas kaupankäyntikulut edullisemmat ja säilytys kalliimpaa. Kulujen vertaileminen on tärkeää, sillä kaikki kulut pienentävät tuottojasi.

Lisäksi sijoittamisesta saaduista tuotoista menee veroa – sekä myynneistä että osingoista.

Kun myyt osakkeita voitolla, maksetaan myyntivoitosta niin kutsuttu luovutusvoiton vero. Luovutusvoiton vero on 30 prosenttia tuotoista silloin, kun pääomatulot ovat korkeintaan 30 000 euroa vuoden aikana. 30 000 euron ylittävästä verotettavan pääomatulon osuudesta maksetaan 34 prosentin suuruinen vero.

Pörssiyhtiön osingot ovat on 85-prosenttisesti verotettavaa pääomatuloa. Alle 30 000 euron pääomatuloilla pörssiosinkojen vero on käytännössä 25,5 prosenttia.

Sijoittajan verotukseen kannattaa perehtyä etukäteen, jotta välttyy yllätyksiltä. Lisätietoja löytyy Pörssisäätiön maksuttomasta Sijoittajan vero-oppaasta.

10. Sijoitussuunnitelma pitää oikealla reitillä

Kun aloitat osakesijoittamisen, sinun kannattaa koota oma sijoitussuunnitelmasi. Se vastaa kysymyksiin miksi haluat sijoittaa, miten pitkäksi ajaksi sijoitat ja millaisia riskejä haluat ottaa.

Moni ottaa sijoitussuunnitelmassaan kantaa siihen, sijoittaako kasvuyhtiöihin vai arvo-osakkeisiin – tai hajauttaako molempiin. Kasvuyhtiö voi tuottaa hyvin, jos kurssi nousee, mutta kurssi voi myös heilahdella paljon. Arvo-osakkeiden kurssi voi kehittyä vakaammin, mutta hyvät osingot voivat tuottaa hyvin.

Hajauttaminen on osakesijoittamisen tärkeimpiä riskeiltä suojautumisen keinoja. Sijoitukset kannattaa pyrkiä hajauttamaan sijoituksesi 5–10 yhtiön osakkeisiin ja sellaisille toimialoille, jotka eivät ole toisistaan riippuvaisia sekä yhtiöihin, jotka toimivat maantieteellisesti eri alueilla. Kaikkia yhtiöitä ei tarvitse ostaa heti, vaan voit ensin ostaa esimerkiksi yhtä yhtiötä ja seuraavalla ostokerralla toista.

Myös ajallinen hajauttaminen on viisasta. Se tarkoittaa sitä, ettei kaikkia varoja sijoita samalla kertaa vaan hiljalleen ja säännöllisesti. Tällöin et päädy tekemään kaikkia ostoja kurssien ollessa korkeimmillaan.