Sijoitusstrategia

Etsitkö omaa sijoitustyyliä – Vaihtoehdot pitkäaikaiselle ja lyhytaikaiselle sijoittajalle

Erilaisten sijoitustapojen läpikäyminen voi auttaa löytämään oman sijoitustyylin.

Artikkeli
18.9.2023
Lukuaika
6 min

Erilaisten sijoitustapojen läpikäyminen voi auttaa löytämään oman sijoitustyylin. Sijoitusstrategia voi olla pitkäaikainen pysyvä valinta tai uutta sijoitustyyliä voi kokeilla leikkimielisesti esimerkiksi virtuaalisen kilpailun, kuten Kauppalehden Unelmasalkku, avulla.

Alla on nostettu esiin muutamia vaihtoehtoisia keskenään hyvinkin erilaisia sijoitustyylejä, ensin pitkäaikaiselle sijoittajalle ja sitten hieman mielikuvituksellisempia vaihtoehtoja leikkimielellä lyhytaikaiselle, kokeilevalle sijoittajalle.

Neljä strategiaa rauhalliselle, pitkäaikaisia sijoituspäätöksiä tekevälle sijoittajalle

1 Osinkosijoittaminen

Sijoittajabarometri-tutkimusten perusteella suomalaisten yksityissijoittajien suosikkisijoituskriteeri on osinkotuotto. Myös Pörssisäätiö käyttää tätä kriteeriä. Säätiön varat sijoitetaan kotimaisiin pörssiosakkeisiin kolmen vuoden liukuvan osaketuoton perusteella.

Toisin sanoen yhtiöt laitetaan paremmuusjärjestykseen katsoen viime vuonna jaettua osinkoa, tänä vuonna saatua osinkoa ja ensi vuodelle analyytikoiden ennustamaa osinkoa. Tarkemmin sanoen vertaillaan osinkotuottoprosentteja. Mitä suurempi kolmen vuoden keskimääräinen luku on, sitä parempi. Osinkosijoittaja voi myös pyrkiä löytämään yhtiöitä, jotka kasvattavat osinkoaan vuodesta toiseen.

Osinkosijoittaminen sopii pitkäaikaiselle omistajalle. Tätä kriteeriä käyttävä sijoittaja päivittää salkkuaan tyypillisesti vain harvoin. Pörssisäätiön salkkupäivitys tehdään vuosittain marras-joulukuussa. Tämän kriteerin pohjalta ei saa aikaan nopeaa ja jännittävää sijoituspeliä. Sopii rauhalliselle sijoittajalle.

2 Arvosijoittaminen

Arvosijoittaja koettaa löytää aliarvostettuja yhtiöitä, joiden arvo on osakekurssia suurempi. Sijoittajabarometrin perusteella yksi lempitunnusluvuista on P/E-luku, joka vertaa osakkeen hintaa yhtiön tuottoihin. Tavoitteena on löytää yhtiöitä, joissa osakekurssi on matala. On kuitenkin muistettava huomioida, että joissakin tapauksissa on syy sille, miksi osakekurssi – ja P/E-luku – matelee. Sijoittajilla voi olla negatiivista tietoa yhtiön tulevaisuuden näkymistä. Matala P/E-luku ei siis aina ole hyvä ostosignaali.

Arvosijoittaja tarkastelee yhtiöitä ja toimialoja, jotka eivät ole juuri nyt välttämättä muodissa. Sijoituspäätöksiä tehdään pitkällä aikavälillä.

3 Kasvusijoittaminen

Kasvusijoittaja etsii nimensä mukaisesti yhtiöitä, joiden liiketoiminta on kasvussa. Nämä yhtiöt eivät välttämättä vielä tee tulosta, joten sijoituspäätös ei perustu yhtä paljon historiallisiin talousmittareihin kuin aikaisemmat vaihtoehdot. Sen sijaan sijoittaja pyrkii arvioimaan toimialan kasvupotentiaalia ja yhtiön asemaa toimialalla. Nyt etsitään tulevaisuuden tähtiä. Kasvuyhtiöiden P/E-luku saattaa olla korkea, koska muutkin sijoittajat ovat havainneet yhtiön potentiaalin ja osakekurssi heijastelee tulevaisuuden odotuksia enemmän kuin jo toteutuneita tuottoja.

Kasvusijoittajalta edellytetään kärsivällisyyttä, sijoitustyyli sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle.

4 Vastuullinen sijoittaminen ja megatrendisijoittaminen

Tutkimusten perusteella erityisesti nuoret sijoittajat ja naiset ovat kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullinen sijoittaja voi keskittyä erityisesti ympäristönäkökulmaan ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tai hän voi haluta huomioida yrityksen vaikutuksia yhteiskuntaan ihmisoikeuksien noudattamisesta lähtien. Sijoittajabarometrikyselyssä vastaajat pitivät sijoittajille tärkeimpänä vastuullisuusnäkökulmana yrityksen hyvää hallintoa eli governancea.

Vastuullisuuden lisäksi sijoittaja voi perustaa sijoituspäätöksensä myös muuhun megatrendiin kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen tai vaikka globalisaatioon. Pitkäaikaisten ilmiöiden tarkasteleminen on järkevää silloin kun sijoituspäätöksiä tehdään pitkiksi ajoiksi, jopa vuosikymmeniksi.

Sijoittaja voi pyrkiä joko poissulkemaan tiettyjä toimialoja ja yrityksiä tai hän voi pyrkiä nimenomaan valitsemaan joitakin toimialoja ja yrityksiä sijoituskohteiksi. Sijoittajat voivat myös yhdessä osakkeenomistajina vaikuttaa omistamiinsa yhtiöihin.

Sijoitustyyli sopii pitkäaikaiselle aktiiviselle sijoittajalle.

Kolme strategiaa nopealiikkeiselle pelaajalle, joka kaipaa jännitystä ja suuria riskejä

1 Momentum-sijoittaminen – tartu nousijoihin

Osakemarkkinoilla toiminta ei ole aina täysin rationaalista. Tutkijat ovat todenneet, että sijoittajat esimerkiksi usein ylireagoivat negatiivisiin uutisiin. Sijoittajien käyttäytyminen vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun. Erityisesti pienten ja epälikvidien osakkeiden kohdalla on huomattu, että markkinauutiset suodattuvat hintaan välillä hitaasti.

Momentum-sijoittamisessa kyse on siitä, että tutkimusten perusteella on todettu, että osakekurssin kehitystä voi osin ennustaa lyhyellä tähtäimellä tarkastelemalla lähimenneisyyden kurssikehitystä. Toisin sanoen nousussa olevat osakkeet jatkavat nousua ja kurssilaskua kokeneet laskevat edelleen. Sijoittaja voi pyrkiä hyötymään ilmiöstä lyhytaikaisesti sijoittamalla esimerkiksi nousukärjessä oleviin.

Sijoitustyyli sopii lyhytaikaisia sijoituspäätöksiä tekevälle leikkisän keinottelevalle sijoittajalle, joka haluaa ottaa paljon riskiä eikä pelkää menettää sijoittamaansa pääomaa.

2 Vastavirtaan kulkeminen – sijoita laskijoihin

Momentum-sijoittamisen vastakohta on vastavirtaan kulkeminen. Tällöin sijoittaja pyrkii tietoisesti löytämään laskevia osakkeita, joiden kurssin hän uskoo kääntyvän. Sijoittaja on siis valmis tarttumaan putoavaan puukkoon. Tutkimusten perusteella tämä strategia on hyvin riskialtis, mutta toki toisinaan markkina ylireagoi erityisesti negatiivisiin uutisiin ja tällöin vastavirtaan kulkeminen voi kannattaa.

Sijoituskohteet löytyvät vastavirtasijoittajilla tarkastellen huonoja uutisia, esimerkiksi tulosvaroituksia, ja sijoittamalla päivän suurimpiin laskijoihin. Sijoitustyyli sopii henkilölle, joka on valmis ottamaan suuria riskejä sijoittamallaan pääomalla.

3 Senttiosakkeet

Senttiosakkeella tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakekurssi on alle euron. Tyypillisesti nämä ovat yhtiöitä, joiden osakekurssi on aikaisemmin ollut korkeampi ja on syystä tai toisesta laskenut nykyiselle tasolleen. On todettu, että senttiosakkeiden osakekurssit vaihtelevat keskimäärin voimakkaammin kuin muiden osakkeiden. Mikäli haluat pelata upporikasta ja rutiköyhää, senttiosakkeisiin sijoittaminen voi sopia sinulle. Kyseessä on korkean riskin sijoitustyyli.

Nopeasti liikkeelle valmiilla pohjilla

1 Seuraa guruja

Jos et vielä tiedä mikä on oma sijoitustyylisi, vilkaise miten tunnetut sijoittajat toimivat. Maailman tunnetuin osakesijoittaja Warren Buffet hallinnoi sijoitusyhtiötään Berkshire Hathawayta. Yhtiö kertoo avoimesti omistuksistaan. Kotimaisista sijoittajista tähtisalkunhoitaja Mika Heikkilän liikkeitä voi puolestaan seurata tarkastelemalla Proprius Partnersin raportteja.

Morningstarin sivustolta voit myös katsoa, mitä eri rahastojen salkunhoitajat ovat valinneet sijoituskohteiksi. Toisten toiminnasta voi oppia, mutta lopulta suosittelemme, että valitset oman sijoitustyylisi itse.

2 Liisan lista

Pörssisäätiö tarjoaa työkalun nimeltä Liisan lista. Listalta löytyy 44 pörssiyhtiön tiedot. Voit joko hyödyntää listan tuloksia sellaisenaan tai kokeilla omilla kriteereillä, mitkä yhtiöt nousevat kärkeen.

Löydä oma sijoitustyylisi

Todellisuudessa useimpien sijoittajien sijoitustyyli on useiden sijoitustapojen yhdistelmä. Moni tarkastelee erilaisia taloudellisia tunnuslukuja ja yhdistää tarkasteluun myös vastuullisuuskriteereitä. Jo mainittujen tekijöiden lisäksi sijoituspäätökseen voi vaikuttaa esimerkiksi yrityksen johto, tuote/palvelu, brändi, omistajapohja tai vaikka velkaantuneisuusaste.

Yllä mainitut sijoitustyylit pyrkivät voittamaan indeksin, pääsemään parempiin sijoitustuloksiin kuin keskimääräinen sijoittaja. On myös vaihtoehtona pyrkiä markkinan keskimääräiseen tuottoon. Tämän sijoitusstrategian nimi on indeksisijoittaminen.

Sijoittaja voi myös jakaa omaisuutensa eri salkkuihin niin että osa rahoista sijoitetaan pitkäaikaisesti ja osa rahoista käytetään lyhytaikaisempiin sijoituksiin.

Sijoittaminen on matka. Eri sijoitustyylejä voi harjoitella myös virtuaalisesti kirjoituspöytätyönä tai pelin avulla. Yhtiöitä seuraamalla oppii paljon taloudesta. Sijoittamalla voi myös vaurastua.

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo