Tutustu vaikuttamiseemme

Vaikuttamistyö: Yhteydenotot ja tapaamiset

Pörssisäätiö vaikuttaa tavallisen sijoittajan ja osakkeenomistajan kannalta olennaiseen lainsäädäntöön. Tapaamme päättäjiä, valmistelemme ehdotuksia ja olemme päättäjien käytettävissä asiantuntijoina sekä lakeja valmistelevissa työryhmissä.

Vaikutamme tavallisen sijoittajan ja osakkeenomistajan kannalta olennaiseen lainsäädäntöön, kuten pääomamarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden ja sijoitustuotteiden sääntelyyn. Otamme lausunnoissamme kantaa lakiehdotuksiin. Kerromme vaikuttamistyöstämme avoimesti – myös tapaamisistamme päättäjien kanssa sekä muista yhteydenotoista.

Vaikuttamistyötä Pörssisäätiössä tekevät pääasiassa toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja lakijohtaja Jesse Collin. Ilmoitamme myös avoimuusrekisteriin eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvan vaikuttamisemme kaksi kertaa vuodessa.