Osakesäästötilin talletusrajaa kannattaa nostaa

Pörssisäätiö kannattaa ajatusta nostaa osakesäästötilien talletusrajaa tai poistaa talletusraja kokonaan.

Blogi
31.5.2023
Lukuaika
2 min

Pörssisäätiö kannattaa osakesäästötilien talletusrajan nostamista tai sen poistamista kokonaan. Nykyisin raja on 50 000 eurossa, mikä työssäkäyvällä pitkäjänteisellä yksityissijoittajalla tulee vuosien aikana verrattain nopeasti täyteen.

Yle kirjoitti toukokuun lopulla, että osakesäästötilin ylärajan poisto maksaisi noin 200 miljoonaa euroa. Väite pohjaa Ylen mukaan valtiovarainministeriön laskelmiin sitä, että pitkällä aikavälillä verokertymä pienenisi noin 200–250 miljoonaa euroa.

Edelleen Ylen mukaan talletuskaton nosto 100 000 euroon vähentäisi verotuloja noin 30 miljoonaa euroa. Katon asettaminen 200 000 euroon veisi verotuloja noin 60 miljoonaa euroa ja 500 000 euroon noin 110 miljoonaa euroa.

Tällaisiin laskelmiin tulee suhtautua varovaisesti. Ne eivät ehkä ole edes suuntaa-antavia.

Ensinnäkin osakesäästötili on innostanut osakesijoittajiksi sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin osakesijoittamista edes harkinneet. Se tarkoittaa, että tehottomasti pankkitileillä makaavia euroja on sijoitettu osakemarkkinoille ja niille haetaan tuottoa.

Pankkitileillä makuutettavista rahoista valtio ei saa euroakaan verotuloja. Osakesäästötilin tuotoista maksetaan veroa, kun varoja nostetaan tililtä.

Toiseksi 50 000 euron talletusraja on keinotekoinen. Nykyisellään raja asettaa suoran osakesäästämisen eriarvoiseen asemaan verrattuna rahastosijoittamiseen tai sijoitusvakuutusten käyttämiseen.

Talletusrajan poistaminen tekisi osakesäästötilistä sijoitusvakuutukseen rinnastettavan sijoittamisen välineen. Tämä olisi johdonmukaista sillä sijoitusvakuutuksilla, sijoitusrahastoilla ja osakesäästötileillä on samanlainen verokohtelu.

Sijoitusvakuutuksiin verrattuna osakesäästötili on rakenteeltaan läpinäkyvämpi ja osakkeiden omistajana on yksilö itse, ei vakuutusyhtiö. Nykymuotoinen osakesäästötili ohjaa turhaan ja epätoivotusti yksityissijoittajia sijoitusvakuutusten käyttöön.

Kolmanneksi fiskaalisten vaikutusten arvioinnissa pitää muistaa, että yksityissijoittaja voi omistaa osakkeita myös arvo-osuustiliä käyttämällä. Pitkällä aikavälillä valtio saa kuitenkin osakesäästötilin tuotoista korkeampaa veroa kuin arvo-osuustililtä, koska arvo-osuustilillä on käytössä osinkoverohuojennus.

Osakesäästötilejä on perustettu muutamassa vuodessa lähes 320 000. Hyvää kehitystä kannattaa tukea kehittämällä osakesäästötiliä edelleen. Koko yhteiskunta hyötyy, kun kotimainen omistajuus ja kansankapitalismi yleistyvät.

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo