Mikä Lapsen osakesäästötili?

Pörssisäätiön ehdotus Lapsen osakesäästötilistä puhuttaa. Kokosimme vastaukset neljään kysymykseen: Mikä se on? Miten se toimisi? Mitä se maksaisi? Mitä hyötyä siitä olisi?

Artikkeli
26.6.2023
Lukuaika
2 min
Lapsen osakesäästötilin tekisi jokaisesta omistajan vauvasta asti.

Pörssisäätiö ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön Lapsen osakesäästötili. Se vaatisi erillisen lainsäädännön.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa sanotaan, että ”Hallitus selvittää mahdollisuutta toteuttaa vastasyntyneiden osakesäästötili, jonne valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle suomalaiselle lapselle ensisijoituksen osana
äitiyspakkausta.”

Pörssisäätiön mielestä Lapsen osakesäästötili parantaisi talousopetusta, olisi tasa-arvoteko ja lisäksi se vauhdittaisi kansankapitalismia ja kotimaista omistajuutta.

1. Mikä se on?

Lapsen osakesäästötili tarkoittaa sitä, että valtio avaa jokaiselle vastasyntyneelle tilin ja tekee sinne pesämunatalletuksen. Valtion antama talletus sijoitetaan osakkeisiin tai kuluiltaan alhaisiin osakeindeksirahastoihin. Vaihtoehtoisesti valtio voi lahjoittaa vastasyntyneiden tileille suoraan omistuksessaan olevia osakkeita.

2. Miten se toimisi?

Valtion ensisijoituksen jälkeen Lapsen osakesäästötilille voisi tehdä lisätalletuksia ja lisäsijoituksia. Ratkaisevaa on, että Lapsen osakesäästötililtä ei saisi nostaa rahaa ennen kuin lapsi on täyttänyt 18 vuotta, eli ottanut tilin täysi-ikäistyttyään haltuunsa. Täysi-ikäisen Lapsen osakesäästötili muuttuisi tavalliseksi osakesäästötiliksi.

3. Mitä se maksaisi?

Pörssisäätiön ehdotuksen mukainen Lapsen osakesäästötili maksaisi valtiolle vain noin 15–25 miljoonaa euroa vuodessa. Summa riippuu valtion ensisijoituksen suuruudesta. Arvio perustuu sihen, että julkisuudessa on arvioitu, että valtion pesämunatalletus voisi olla 300 tai 500 euroa.

4. Mitä hyötyä siitä olisi?

Lapsen osakesäästötili olisi tasa-arvoteko. Se antaisi kaikille vastasyntyneille tasavertaiset mahdollisuudet opetella säästämistä ja sijoittamista sekä pyrkiä vaurastumaan. Ilman lisäsijoituksia valtion pesämunatalletus kasvaisi 18 vuodessa noin nelinkertaiseksi. Laskelmassa oletetaan, että sijoituskohteena ovat osakkeet, ja niiden vuosituotto on kahdeksan prosenttia.

Lapsen osakesäästötili parantaisi talousosaamista. Lapsen osakesäästötilin avulla tulevat ikäluokat voisivat koulussa oppia talouden toiminnasta ja sijoittamisesta käytännönläheisesti omilla sijoituksillaan.

Lapsen osakesäästötili vauhdittaisi kansankapitalismia ja kotimaista omistajuutta. Sen avulla jokainen ikäluokka kasvaisi omistajuuteen.