Tutustu lausuntoihimme

Pörssisäätiön lausunnot

Pörssisäätiö vaikuttaa tavallisen sijoittajan ja osakkeenomistajan kannalta olennaiseen lainsäädäntöön, kuten pääomamarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden ja sijoitustuotteiden sääntelyyn. Annamme lausuntoja ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille.