Pörssisäätiön strategia, säännöt ja hallinnointi 

Pörssisäätiön vuosien 2024-2025 strategia tiivistettynä:

  • Pörssisäätiö edistää kaikkien mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin ja vaurastua. Visiomme mukaan tulevaisuudessa jokainen on omistaja.
  • Osakesijoittaminen yleistyy, kun väestöllä on riittävä talous- ja sijoittamisosaaminen.
  • Pörssisäätiö parantaa nuorten ja aikuisten sijoittamisosaamista – tarjoaa koulutuksia, tapahtumia, oppaita, oppimateriaaleja sekä vaikuttaa opetussuunnitelmiin.
  • Pörssisäätiö haluaa varmistaa pääomamarkkinoiden tehokkuuden ja houkuttelevuuden paitsi osakesijoittajan myös rahoitusta hakevan yrityksen kannalta.
  • Pörssisäätiö vaikuttaa markkinakäytäntöihin ja -sääntelyyn niin, että yksityishenkilöiden sijoittaminen on helppoa ja turvallista. Tavoitteena on, että osakesijoittajien omistajaroolia arvostetaan yhteiskunnassa yleisesti.
  • Kun kotimainen omistajuus yleistyy, koko yhteiskuntaan syntyy hyvän kehä – saamme talouskasvua, vaurautta ja hyvinvointia.

Strategia pohjaa Pörssisäätiön sääntöihin, jotka on päivitetty vuonna 2021.

Pörssisäätiön hallinnointipolitiikassa määritellään muiden muassa hallituksen valitsemista ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Pörssisäätiöllä on myös vakituista henkilökuntaa koskeva palkitsemispolitiikka sekä säätiölain mukainen lähipiiriohje.

Pörssisäätiöllä on sijoitussalkku, jonka tuotoista säätiö rahoittaa apurahoja. Varainhoitoa koskevat periaatteet on kirjattu Pörssisäätiön sijoitusstrategiaan.