Osakesäästötili helpottaa sijoittamista

Mikä on osakesäästötili? Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Osakkeita voi ostaa osakesäästötilille ja arvo-osuustilille. Osakesäästötili sopii hyvin aktiiviselle kaupankävijälle, joka sijoittaa pitkäjänteisesti.

1. Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili on osakesijoittamista helpottava tili, jonka voi avata pankissa. Tilin sisällä voi sijoittaa pörssiosakkeisiin ja First North -kasvumarkkinan osakkeisiin.

Osakesäätötilille siirretään talletuksia, ja tilin sisällä talletetuilla rahoilla ostetaan osakkeita. Tilille voi siirtää talletuksia enintään 100 000 euroa, mutta tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi. Osakesäästötilille voi siirtää vain rahaa, ei esimerkiksi osakkeita arvo-osuustililtä.

2. Miten osakesäästötili toimii?

Osakesäästötili helpottaa osakkeisiin sijoittamista. Jos tekee osakekaupoilla voittoja tilin sisällä, niistä ei tarvitse maksaa heti veroja vaan rahat voi sijoittaa uudelleen osakkeisiin. Sama koskee osinkoja – niistäkään ei mene veroja heti osingonmaksun yhteydessä.

Sijoitusten tuotoista maksetaan osakesäästötilillä veroa vasta, kun tililtä nostetaan rahoja. Näin osakesäästötilin verotus on siis samankaltaista kuin sijoitusrahastojen verotus.

Kun tapahtumia ei tilin sisällä veroteta, osakesijoittaja pääsee pitkällä aikajänteellä hyötymään aiempaa paremmin korkoa korolle -ilmiöstä. Sen avulla pienistäkin säästöistä kasvaa vuosien kuluessa suuria summia, kunhan rahat on sijoitettu tuottaviin kohteisiin ja sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen.

3. Kenelle osakesäästötili parhaiten sopii?

Osakesäästötili sopii erityisesti neljälle erityyppiselle sijoittajalle:

  • Pitkäjänteiselle osinkosijoittajalle, joka sijoittaa saamansa osingot uudelleen
  • Aktiiviselle kapankävijälle, joka käy vaihtaa omistuksiaan vuosittain tai useammin
  • Lapselle tai lapsenlapselle säästämiseen
  • Opintotukea saavalle opiskelijalle

Pitkäjänteisellä sijoittajalla korkoa korolle -ilmiö voimistuu tilin sisällä, jos osingot sijoitetaan uudelleen ja koska myyntivoitoista ei mene tilin sisällä veroa. Lisäksi tilin sisälle saadut tuotot eivät vaikuta opintotukeen niin kauan kuin varoja ei nosta tililtä.

4. Miten osakesäästötili eroaa arvo-osuustilistä?

Arvo-osuustili on toinen tili, jonka avulla voi sijoittaa suoraan osakkeisiin. Arvo-osuustilillä ei ole talletuskattoa, ja myös sen verotus eroaa osakesäästötilin verotuksesta.

Arvo-osuustilillä tehdyistä osakekaupoista maksetaan verot vuosittain. Arvo-osuustilille maksetuista osingoista pidätetään verot välittömästi.

5. Miten osakesäästötili eroaa rahastosijoittamisesta?

Osakesäästötili hyödyttää eniten pitkäaikaista osakesäästäjää. Sen verokohtelu on samankaltainen kuin rahastosijoittamisessa.

Osakesäästötilillä tilin käyttäjä tekee itse päätökset siitä, minkä verran ja mihin osakkeisiin hän sijoittaa. Osakesäästötilillä olevat osakkeet omistaa sijoittaja itse. Se tarkoittaa, että osakkeenomistaja voi myös käyttää oikeuksiaan omistajana ja esimerkiksi äänestää yhtiökokouksissa.

Rahastosijoittamisessa sijoittaja sijoittaa rahasto-osuuksiin. Jos rahasto sijoittaa osakkeisiin, sijoittaja ei omista osakkeita, vaan ne omistaa rahasto. Rahasto päättää myös mihin osakkeisiin se suuntaa sijoitukset.

6. Miten osakesäästötili vaikuttaa sijoittajan veroihin?

Osakesäästötili tekee osakesijoittajien verotuksesta aiempaa yksinkertaisempaa sekä tasapuolisempaa muihin sijoitusmuotoihin verrattuna.

Verotuksen kannalta olennaista on, kuinka paljon rahaa olet siirtänyt tilille, kuinka paljon arvonnousua tilillä on tapahtunut ja kuinka paljon olet nostanut rahaa tililtä. Osakesäästötiliä ylläpitävän pankin on pidettävä kirjaa kaikista näistä asioista. Voit vaihtaa pankkia tai muuta osakesäästötilin palveluntarjoajaa ilman verovaikutuksia.

Esimerkki: Olet laittanut osakesäästötilillesi 100 euroa, joka on kasvanut 120 euroon. Nostat tililtä itsellesi 12 euroa. Summassa on tuottoa kaksi euroa, josta menee 30 prosenttia pääomatuloveroa.

Sijoittaja maksaa pääomatuloveroa osakesäästötilillä olevien sijoitusten tuotoista vasta, kun hän nostaa rahaa pois tililtä. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta eli osakkeita on mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia. Myös osingot voi sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa.

Samaan tapaan rahastoja tai sijoitusvakuutuksia käyttävä sijoittaja maksaa veroja vasta, kun hän nostaa rahaa. Arvo-osuustilillä tehdyissä osakesijoituksissa sijoittaja maksaa myyntivoitoista verot vuosittain ja osingoista verot niiden maksun yhteydessä.

Osakesäästötilille saadut osingot ovat täysimääräisesti pääomatuloveron alaisia. Arvo-osuustilille maksetut osingot ovat 85-prosenttisesti veronalaisia.

7. Miten osakesäästötilin tappiot voi vähentää verotuksessa?

Osakesäästötilin sisällä verotus perustuu kolmeen asiaan: tilille laitetut rahat, tilillä olevan omaisuuden arvo, tililtä nostetut rahat. Ei siis voittojen ja tappioiden laskemiseen.

Jos osakesäästötili on suljettaessa tappiolla, syntyy luovutustappio. Sen voi vähentää verotuksessa vasta siinä vaiheessa, kun koko tili suljetaan eli kaikki omaisuus on myyty ja varat nostettu tililtä. Tämä eroaa sijoitusrahastoista, joissa sijoittajalle syntyy vähennyskelpoinen tappio, mikäli kokonaisuus on tappiolla nostoja tehtäessä.

8. Voiko osakesäästötilillä hyödyntää hankintameno-olettamaa?

Kun rahastosäästäjä tai osakkeita suoraan omistava myyvät yli kymmenen vuotta sitten tehtyjä sijoituksia, he saavat käyttää verotuksessa 40 prosentin hankintameno-olettamaa. Sama oikeus tulisi antaa myös osakesäästötilin haltijalle. Osakesäästötilissä ei ole hankintameno-olettaman hyödyntämismahdollisuutta.

9. Mitä kuluja osakesäästötilillä on?

Osakesäästötilillä osakkeiden ostoista ja myynneistä maksetaan tavallisesti kaupankäyntipalkkiota, joka vaihtelee eri palveluntarjoajilla. Lisäksi pankki voi periä kuukausittaista palkkiota. Kulurakenne on samantyyppinen kuin arvo-osuustilillä.

Jotta osakesäästötilin käyttö kannattaa, näiden maksujen pitää olla pieniä. On siis tärkeää, että pankkien ja muiden palveluntarjoajien välille olisi tarpeeksi kilpailua.

Osakesäästötilin palveluntarjoajaa voi vaihtaa ilman verovaikutuksia. Kuluja kannattaakin vertailla ja seurata tarkasti. Kannattaa selvittää myös se, tuleeko palveluntarjoajan vaihtamisesta ja osakesäästötilin lopettamisesta kuluja.

10. Miten tilin euromääräinen raja toimii käytännössä?

Osakesäästötilille voi siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Vuoden 2024 alussa talletusraja nousee 100 000 euroon. Tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän.

Esimerkki

Siirrät sijoitustilille 50 000 euroa ja sen arvo nousee 80 000 euroon. Nostat 40 000 euroa. Kuinka paljon rahaa voit tämän jälkeen siirtää tilille?

Nostetuista varoista laskennallisesti 25 000 euroa on alkupääomaa ja 15 000 euroa arvonnousua, eli samassa suhteessa kuin koko tilillä. Tilin arvosta on nostettu puolet, ja myös tilin sisään jää 25 000 euroa alkupääomaa ja 15 000 euroa arvonnousua. Tilille saa siis sijoittaa 25 000 euroa uutta pääomaa, jotta katto tulee täyteen.

11. Voiko tilillä säilyttää halutessaan myös käteistä, esimerkiksi osakemyyntien jälkeen?

Voit säilyttää tilillä vapaasti rahaa niin pitkään kuin haluat. Esimerkiksi osakkeita myytyäsi tai osinkoja saatuasi voit säilyttää tuotot myös rahana osakesäästötilillä. Tällöin et tässä vaiheessa maksa mitään veroa, vaan aina vasta varoja tililtä nostaessasi. Voit vaikka myydä osakkeitasi ja jättää tuotot tilille rahana oston paikkoja odottamaan, niin pitkäksi aikaa kuin haluat.

12. Millaisia vaikutuksia tilillä on valtion verotuloihin?

Pitkällä aikavälillä valtion verotulojen määrä tuskin muuttuu. Osakesäästötili lykkää veronmaksua, mutta ei poista veroja. Kun osakesäästötilit otettiin vuonna 2020 käyttöön, niiden arvioitiin alkuvaiheessa vähentävän valtion verotuloja joitain kymmenien miljoonia.

13. Miten osakesäästötili vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen?

Osakesäästötili houkuttelee yhä useamman säästämään, sijoittamaan ja sitä kautta vaurastumaan, koska se helpottaa sijoittamista.

Osakesäästötili teki eri sijoitusmuodoista tasavertaisempia, kun sen verotus on samankaltainen kuin rahastoilla. Ennen verotus ohjasi sijoittamaan rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin suoran osakesäästämisen sijaan. Enää verotus ei ohjaa sijoituspäätöksiä niin paljon.

Osakesäästötili ehkäisee myös niin kutsuttua lukkiutumisvaikutusta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan olisi järkevintä myydä osakkeitaan, mutta hän jättää sen verojen vuoksi tekemättä. Lukkiutumisvaikutukseen puuttuminen edistää muun muassa omistusten parempaa hajauttamista.

14. Onko vastaavia tilejä käytössä muualla?

Sijoitus- ja osakesäästötilejä on käytössä useissa maissa ympäri maailman: muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Virossa. Toteutustavat eroavat jonkin verran maittain, mutta idea on sama. Tilit ovat saaneet hyvän vastaanoton ja innostaneet kansalaisia säästämään ja sijoittamaan.

15. Miksi osakesäästötiliä kannattaa kehittää vielä paremmaksi?

Pörssisäätiö pitää osakesäästötiliä merkittävänä askeleena kansankapitalismin ja osakesijoittamisen edistämisessä. Pörssisäätiön mielestä osakesäästötiliä tulee vielä parantaa, jotta se pärjäisi eri sijoitustapojen välisessä kilpailussa.

Parhaimmillaan suoraa osakeisiin sijoittamista kohdeltaisiin samalla tavalla kuin rahastosijoituksia ja sijoitusvakuuksia. Sääntelyllä ei pitäisi ohjata sijoituksia mihinkään tiettyihin tuotteisiin, vaan valinta pitää jättää sijoittajalle itselleen.

Siksi Pörssisäätiö ehdottaa, että osakesäästötililtä poistettaisiin talletuskatto kokonaan ja tilillä pitäisi olla myös mahdollista hyödyntää hankintameno-olettamaa, samaan tapaan kuin sijoitusrahasto-osuuksissa.