Valtion omistajapolitiikka kehittyy oikeaan suuntaan mutta paikoin horjuvin askelin

Pörssisäätiö arvioi, että valtion uudistetut omistajapoliittiset periaatteet vievät omistajapolitiikkaa kansankapitalisimin ja hyvän hallintotavan kannalta oikeaan suuntaan. Paikoin linjausten sopisi kuitenkin olla yksiselitteisempiä ja tarkempia.

Tiedote
27.5.2024
Lukuaika
2 min

Valtion omistajapoliittinen periaatepäätös kehittää omistajapolitiikkaa kansankapitalismin kannalta oikeaan suuntaan. Pörssissäätiö kiittelee torstaina julkistettujen linjausten kilpailuneutraliteettia vahvistavaa näkökulmaa.
”Kansankapitalismin kannalta on erinomaista, että periaatteissa korostetaan, ettei valtio toiminnallaan syrjäytä yksityistä omistajuutta. Yhtä tärkeä periaate on se, että hallitusten jäsenten tulee valtio-omisteisissa yhtiöissä edustaa ”kaikkia yhtiön omistajia yksin ja yhdessä””, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.
Tavallisten osakesijoittajien sekä valtiosta riippumattoman kotimaisen omistajuuden kannalta on tärkeää, että linjaus avaa tietä valtionyhtiöiden listaamiselle eikä niinkään myynnille. Kun VR:n, Finavian ja Postin omistusrajojen laskeminen hyväksytään, yhtiöt voivat valmistella listautumista.

Parannuksia hallintotapaan

Periaatteissa korostetaan valtion omistuksen tuottohakuisuutta, mikä näkyy esimerkiksi osinkopoliittisena linjauksena. Jokaisen valtionyhtiön olisi jatkossa määriteltävä ja julkaistava osinkopolitiikkansa.
”Se on kaikkien omistajien edun mukaista. Toivottavasti osinkopolitiikan avoimuus yleistyy pörssiyhtiöissä laajemminkin”, Lounasmeri sanoo.
Päivitetty omistajapolitiikka tuo yhtiöiden hallintotapaan uutta ryhtiä määrittelemällä tarkemmin hallintoelinten ja omistajan roolit. Vastuullisuus korostuu aiempaa enemmän, kun valtio vaatii hallituksiin yritysvastuullisuuden osaajia sekä asettaa 40 prosentin sukupuolikiintiöt.
”Linjauksissa on vielä turhaa horjuvuutta esimerkiksi siinä, nimitetäänkö virkamiehiä valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksiin vai ei. Lisäksi Solidiumin rooli kaipaa vielä tarkempia määrittelyjä”, Lounasmeri lisää.

Lisätietoja

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo
Sarianna Toivonen Viestintäpäällikkö