Luottamus ja maine -tutkimuksen tulokset

Sijoittajille vastuullisuus entistä tärkeämpi mittari

Sijoittajien mielestä paras maine on Koneella, Ponssella ja Vaisalalla. Eniten mainettaan paransi viime vuodesta Nokia.

Artikkeli
3.10.2022
Lukuaika
4 min
Vuoden 2022 Luottaus ja maine -tutkimuksessa menestyneet ja palkitut yhtiöt: Ponsse, Gofore, Kone ja Nokia

T-Media tutki yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa 81 suurimman pörssiyhtiön maineen touko-kesäkuussa 2022. Yhtiöiden maine mitattiin Luottamus&Maine -tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Vuosittain suoritettavaan tutkimukseen osallistui tänä vuonna lähes 17 000 yksityissijoittajaa.

Vuoden 2022 tutkimuksen tulokset julkaistiin torstaina 29. syyskuuta pidetyssä julkistustilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin tutkimustuloksissa menestyneiden yritysten johtohenkilöitä sekä asiantuntijoiden analyysejä tutkimuksen tuloksista ja sijoittajan megatrendeistä.

Yhtiöiden maine keskimäärin hyvä

Yksityissijoittajien merkitys yritysten kasvun rahoittajina on viime vuosina kasvanut. Jo lähes miljoona suomalaista yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita. Yhtiön maine on tärkeä, kun yksityissijoittaja miettii ostopäätöstään. ”Maineella on yksityissijoittajien keskuudessa voimakas tilastollinen yhteys investointi- ja suositteluhalukkuuteen. Siten maineella on valtava merkitys pörssiyhtiöille luotettavana ja vetovoimaisena sijoituskohteena.” kertoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Etenkin kriisitilanteiden ja epävarmuuksien keskellä yksityissijoittajat kaipaavat yhtiöiltä avointa viestintää yhtiön tilanteesta sekä mahdollisista strategisista muutoksista. ”Sijoittaminen on luottamuskysymys. Kun tuleva kehitys on epäselvä, maineen merkitys kasvaa. Hyvämaineinen yritys pärjää yllättävissäkin tilanteissa”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että yhtiöiden maine on keskimäärin hyvällä tasolla, vaikkakin laskussa. Pörssiyhtiöiden maineiden keskiarvo on tänä vuonna 3.56, kun viime vuonna vastaava luku oli 3.60.

Pörssiyhtiöiden maineen parhaimpina osa-alueina pidetään yhtiöiden tuotteita ja palveluita, taloutta sekä johtamista. Sen sijaan mielikuvat yhtiöiden työnantajuudesta ja vuorovaikutuksesta jäävät yleistä arvosanatasoa heikommaksi.

Paras maine Koneella, Ponssella ja Vaisalalla

Yksityissijoittajien mielestä paras maine on Koneella (4.13), Ponssella (4.09) ja Vaisalalla (4.04). Parhaan maineen tutkimuksessa saavuttanut Kone palkittiin julkistustilaisuudessa Paras maine -palkinnolla.

Suurimpien, yli miljardin euron liikevaihdon large cap -yhtiöistä tasaiseen kärkiviisikkoon yltävät Koneen lisäksi Sampo, Revenio Group, Qt Group ja Neste. 150 miljoonan – miljardin euron liikevaihdon mid cap -yhtiöiden kärkiviisikon muodostaa Ponssen lisäksi WithSecure, Marimekko, Harvia ja Gofore. Lisäksi Gofore sai maineensa työpaikan osa-alueesta muita pörssiyhtiöitä korkeamman arvosanan. Yhtiö palkittiin julkistustilaisuudessa Paras työnantajamaine -palkinnolla.

Isoimman parannuksen maineessaan viime vuoden tuloksiin verrattuna teki Nokia. Yhtiö onnistui vuodessa parantamaan tulostaan sekä kokonaismaineessa että maineen kuudessa eri osa-alueessa. Nokian mainetulos parani hallinnossa, taloudessa, johtamisessa, uudistumisessa, tuotteissa ja palveluissa sekä työnantajuudessa. ”Suurin nousu tapahtui taloudessa, mutta toisiksi isoin erittäin vaikeassa uudistumisen osa-alueessa. Johtaminen on Nokian vahvin dimensio,” arvioi Lounasmeri. Yhtiöille myönnettiin tilaisuudessa Parhain mainenousija -palkinto.

Suurin mainelasku Nokian Renkailla, Musti Groupilla ja Fortumilla

Tutkimuksen kolmen suurimman mainelaskijan joukossa olivat Nokian Renkaat (3.08) sekä Fortum (3.33). Molemmat yhtiöt ovat joutuneet kärsimään Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta kriisistä. Nokian Renkaiden maine laski viime vuodesta 0.59 yksikköä ja Fortumin 0,39 yksikköä. Myös lemmikkitarvikkeiden kauppaketju Musti ja Mirrin taustayhtiö Musti Group (3.31) kärsi mainelaskusta, joka johtunee yhtiön viime vuoden aikana saamasta työoloja koskevasta kritiikistä. Musti Groupin maine laski eniten hallinnon, johdon ja työpaikan osa-alueilla, yhteensä 0.54 yksikköä viime vuodesta.

Vastuullisuuden merkitys kasvanut

Kriisitilanteiden ympäröimässä maailmassa vastuullisuus on noussut entistä tärkeämmäksi sijoituskriteeriksi. ”Vastuullisuus on yksityissijoittajille tärkeää. Moni yllättävä mainekriisi on liittynyt nimenomaan vastuullisuuteen. Erityisesti nuoret sijoittajat painottavat vastuullisuuden merkitystä sijoituspäätöksessä”, Lounasmeri toteaa.

Myös yritykset ovat ymmärtäneet vastuullisuuden tärkeyden ja pyrkineet edistämään sitä toiminnassaan. “Pörssiyhtiöt ovat aikaisempaa vahvemmin ja näyttävämmin panostaneet vastuullisuustoimiin ja niistä viestimiseen, samalla vastuullisuuden rima on noussut”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

Vuoden 2022 tutkimuksen Paras vastuullisuusmaine -palkinnon voitti Ponsse. Yhtiö pärjäsi parhaiten ympäristövaikutuksia, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa arvioivassa ESG-mielikuvissa.

Näin tutkimus toteutettiin

Tutkimuksessa selvitettiin 81 yhtiön maine. Yhtiöt valittiin Nasdaqin tammikuussa 2022 voimaan astuneen markkina-arvoluokituksen mukaisesti. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella 10.5.–27.6.2022. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 16 847 suomalaista antaen yhteensä 24 353 yritysarviota. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 0.76 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yksittäisen yrityksen kohdalla mainetuloksen virhemarginaali on 0.04–0.06 yksikköä riippuen yrityskohtaisten validoitujen arvioiden keskihajonnasta.