Kuukauden yhtiö: Norrhydro

Artikkeli
17.8.2023
Lukuaika
4 min
Norrhydron hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Yrjö Trög.

Norrhydro listautui Nasdaq First North -kasvumarkkinalle joulukuussa 2021 ja keräsi listautumisannilla noin 8 miljoonaa euroa bruttomääräisesti pääomia. Mihin varoja on käytetty ja miten yhtiönne on kehittynyt tänä aikana?

Norrhydro keräsi rahaa uuden tuotantolaitosinvestoinnin rahoittamiseen. Uusi tehdas oli kokonaisuutena yli 17 miljoonan euron investointi, yhtiön historian suurin investointi. Uusi tuotantolaitos mahdollistaa yhtiön merkittävän liiketoiminnan kasvun. Liikevaihtomme ja henkilöstömäärämme on kasvanut pari viime vuoden aikana n. 50 prosenttia ja kasvu jatkui myös vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Miltä hydrauliikan markkinaympäristö näyttää tällä hetkellä?

Hydrauliikan kokonaismarkkinan kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt joillakin segmenteillä laskuun. Hydrauliikan kokonaismarkkina on sidoksissa hyvin pitkälle investointien määrään. Kohonneiden korkojen ja voimakkaan kustannusinflaation vuoksi investointimäärät ovat kääntyneet laskuun. Myös toimitusketjujen parantuneen tilanteen vuoksi, asiakkaat pienentävät varastojaan ja tämä näkyy aleneva kysyntänä kokonaismarkkinoilla. Odotamme kokonaismarkkinoiden kääntyvän kasvuun ensi vuoden aikana.

Liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskon aikana vertailujaksoon verrattuna, kokonaismarkkinan pysähdyksestä huolimatta. Mitkä olivat liikevaihdon kasvun keskeiset ajurit?

Monilla meidän asiakastoimialoilla kasvu edelleen jatkui, erityisesti kaivostoimialalla. Olemme myös onnistuneet viimeisten vuosien aikana saamaan uusia asiakkaita, joka myös näkyi meillä kasvaneena liikevaihtona.

Sijoittajat ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneet vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Miten te otatte asian huomioon liiketoiminnassanne?

Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi omassa tuotantotoiminnassamme ja tarjoamalla asiakkaillemme uudenlaisia lineaariliikeratkaisuja: Kehitämme energiatehokkaita tuote- ja palveluratkaisuja asiakkaillemme, joiden avulla asiakkaat voivat tulevaisuudessa vähentää koneidensa päästöjä tai tuoda markkinoille jopa nollapäästöisiä työkoneita. Osa uuden tuotantolaitoksemme sähköntuotannosta katetaan oman aurinkovoimalan sähköllä. Tämän lisäksi olemme myös kiinnittäneet huomiota tuotantolaitoksemme energiatehokkuuteen, raaka-aineiden ja jätteiden kierrätykseen, tuotannossa syntyvien prosessivesien kierrätykseen sekä vihreään lähilämpöön rakennuksen lämmittämisessä. Olemme hakeneet tuotantolaitokselle kultatason LEED-sertifikaattia, jolla todennetaan, että energiatehokkuus ja kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu jo uuden tuotantolaitoksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

Norrhydro juhlisti viime vuoden marraskuussa uuden, Rovaniemelle avatun tuotantolaitoksen ja pääkonttorin avajaisia. Kertoisitteko lisää sylinteritehtaan hankkeesta?

Norrhydron uusi tuotantolaitos on yhtiön historian suurin investointi. Uusi tuotantolaitos mahdollistaa tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamisen, josta alkuvaiheen investoinneilla on saavutettu jo 20 prosenttia. Perinteisen sylinterituotannon lisäksi uusissa tiloissa on mahdollista aloittaa myös uusien digitaalisten tuotteiden sarjatuotanto. Koneinvestoinneissa ja tuotantolaitoksen suunnittelussa on huomioitu erityisesti laadukkaan hydrauliikan edellyttämät puhtausvaatimukset. Uusi tuotantolaitos tarjoaa henkilökunnallemme puitteet työskennellä terveellisessä ja turvallisessa työympäristössä.

Mihin aiotte keskittyä loppuvuoden aikana?

Uusi tuotantolaitos on nyt otettu käyttöön ja tuotanto on ylösajettu. Nyt keskitymme tuotantolaitoksen operatiivisen toiminnan parantamiseen ja sitä kautta tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Myös uusien digitaalisten energiatehokkaiden tuotteiden tuotekehitystä jatkamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kohti niiden sarjavalmistusta ja liiketoiminnan kasvua.

Hydrauliikan kokonaismarkkinan kasvun pysähtyminen ja asiakkaiden varastojen pienentäminen vaikuttaa jonkin verran toimintamme volyymeihin loppuvuonna. Tämän takia olemme käynnistäneet säästöohjelman sekä päättäneet myös sopeuttaa henkilöstömääräämme pääasiassa tilapäisillä ja lyhytaikaisilla lomautuksilla.

Mitä taloudellisia tavoitteita teillä on lähivuosille?

Vuoden 2023 osalta odotamme liikevaihtomme kasvavan vuodesta 2022 ja myös käyttökatteemme paranevan vuodesta 2022. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että liikevaihto on vuonna 2027 yli 70 miljoonaa euroa ja käyttökatteemme 16 prosenttia liikevaihdosta.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.