Kuukauden yhtiö

Kuukauden yhtiö: Loihde

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin kesäkuun 2023 yhtiö on digitaaliseen kehittämiseen ja turvaratkaisuihin keskittyvä Loihde. Eri palveluiden ristiinmyynti asiakkaille tuo yhtiölle kasvupotentiaalia, kertoo toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Artikkeli
28.6.2023
Lukuaika
6 min
Kuvassa Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Loihde listautui Helsingin pörssin First North -kasvumarkkinalle lokakuussa 2021. Miten yhtiönne on kehittynyt tänä aikana?

Viime kaksi vuotta ovat olleet Loihteella vauhdikasta kasvun ja kehittymisen aikaa. Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi kaikkiaan 18 prosenttia, ja molemmat liiketoiminta-alueemme, turvaratkaisut ja digitaalinen kehittäminen, kasvoivat markkinaa nopeammin. Olemme kiihdyttäneet kasvuvauhtia yritysostoilla, jotka vahvistavat tarjoomaamme ja markkina-asemaamme. Yritysostot ovat vahvan taseemme myötä olleet osa yhtiön kasvustrategiaa.

Kannattavuudessa otettiin viime vuonna harppaus eteenpäin, kun oikaistu käyttökatteemme parani 42 prosenttia. Uskon meidän edelleen jatkavan kannattavuuden parantamista.

Loihde on rakentunut yritysostojen myötä useista eri yhtiöistä, ja olemme edenneet sekä integraatioissa että synergioissa melko hyvin. Olemme esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana toteuttaneet tytäryhtiöissä viisi fuusiota.

Viime vuonna Loihde teki kaksi merkittävää yritysostoa: Turvakolmio ja Onrego. Miten yritysostot ovat vahvistaneet kahta liiketoiminta-aluettanne?

Turvatekniikan alalla Loihde on ollut Suomen johtavia palveluntarjoajia jo pitkään, ja Turvakolmio-oston myötä nousimme Suomen suurimmaksi sähköisen turvatekniikan palvelutuottajaksi. Turvakolmio sopii meille loistavasti, koska sillä oli hyvin vahva asema pääkaupunkiseudulla ja paloturvallisuudessa, joissa taas Loihteella oli kirittävää. Integraatio on sujunut suunnitellusti, ja yhtiö fuusioitui Loihde Trust:iin vuodenvaihteessa.

Onrego eli nykyinen Loihde Cloudon on taas erilainen tarina sekä perusteiltaan että toteutukseltaan. Pilviyhtiönä Cloudon liittyy sekä turvaliiketoimintaamme että digitaalisen kehittämisen liiketoimintaan. Digikehitys- ja datahankkeet rakennetaan tänä päivänä pääosin pilvialustoille, ja pilviturvallisuus on kyberturvan nopeimmin kasvavia alueita. Pilviosaamista tarvitaan siis molemmissa, ja onkin ollut hienoa huomata, miten yhteistyö asiakkuuksissa on lähtenyt liikkeelle. Yritykset siirtävät it-toimintojaan pilveen, ja siihen liittyvien palveluiden kysyntä on voimakasta. Cloudon toi meille myös uuden jatkuvan palvelun eli pilviympäristön hallintapalvelun.

Integraatiomielessä Cloudon poikkeaa Turvakolmiosta, sillä se säilyi erillisenä yhtiönä, mutta haemme synergioita keskittämällä tukifunktioita kuten IT ja taloushallinto. Taloudellisessa raportoinnissa se sisältyy digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alueeseen.

Tänä vuonna olemme tehneet yhden yritysoston, kun hankimme turvaliiketoimintaamme Hämeen Lukon. Se täydentää meidän palvelukykyämme Kanta-Hämeen alueella, ja lisäksi saamme selkeitä skaala- ja synergiaetuja ilmoituksensiirtopalveluissa, joissa Hämeen Lukko toimii merkittävänä jälleenmyyjänämme.

Toimitte tällä hetkellä sekä Suomessa että Ruotsissa. Onko teillä tavoitteena laajentaa palveluitanne uusille markkinoille lähitulevaisuudessa vai keskityttekö vahvistamaan asemaanne Suomen ja Ruotsin markkinoilla?

Suomi on selkeästi meidän päämarkkinamme ja Ruotsin liiketoiminta on vielä hyvin pientä. Palveluliiketoiminnassa synergioiden saavuttaminen maarajojen yli ei ole helppoa, kun palveluiden tuottaminen ja konsultointi on usein melko paikallista. Kasvun kannalta laajempi markkina-alue tuo tietysti mahdollisuuksia, mutta kyllä meille Suomessakin vielä riittää markkinaa. Arvioimme jatkuvasti mahdollisia laajentumisia.

Tavoittelette keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Mitkä ovat tärkeimpiä tekijöitä toiminnassanne tämän saavuttamiseksi?

Saavutimme viime vuonna 18 prosentin kasvun ja vuosina 2021–2022 vuotuinen kasvu oli keskimäärin 12 prosenttia, eli olemme tuon tavoitteen mukaisesti edenneet.

Olemme palveluyhtiö ja myymme meidän ihmisten osaamista sekä jatkuvia palveluita, joten on hyvin tärkeää katsoa, että palvelumme vastaavat aitoihin asiakastarpeisiin ja että pystymme jatkuvasti innovoimaan uusia ratkaisuja, joista meidän asiakkaamme hyötyvät.

Loihteella on kaikkiaan noin 4 000 asiakasta, mikä muodostaa todella merkittävän mahdollisuuden ristiinmyynnille, eli voimme tarjota esimerkiksi datanhallintaan tai tekoälyyn liittyviä palveluita turvaratkaisuiden asiakkaille tai toisinpäin. Tätä olemme kehittäneet viime vuosien aikana ja kasvuluvut ovat olleet hyviä, toki lähtötaso oli aika matala. Tässä meillä on vielä hyvin paljon potentiaalia.

Yksi turvallisuus -konseptimme eli kykymme olla asiakkaillemme kokonaisvaltainen turvakumppani on markkinoilla hyvin erottuva ja siinä olemme olleet hyvässä kasvussa. Turvapalvelumme ylipäätään ovat kehittyneet hyvin, kun taas digitaalisessa kehittämisessä viime vuoden lopulta alkaen on nähty markkinakysynnän paikoin heikentyneen.

Digitalisen kehittämisen kärkiteemoina teillä on muun muassa data-alustat, analytiikka ja AI. Mitä mahdollisuuksia näette toimialallanne generatiivisen AI:n osalta?

Tekoäly ylipäätään, niin generatiivinen AI kuin myös esimerkiksi konenäkö ja ennustava analytiikka näkyvät jo nyt voimakkaasti tarjoomassamme ja nousevat toistuvasti esille asiakaskeskusteluissa. Tekoälyn mahdollisuuksista ollaan selvästi kiinnostuneita, ja valmius kokeiluihin on lisääntynyt.

Chat GPT toi tekoälyn käytännössä kaikkien työpöydälle, kun tätä ennen tekoälyn käyttöön oli käytännössä tarvittu enemmän teknisiä valmiuksia ja hankkeet olivat työläämpiä. Helppokäyttöisyyden myötä usko tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin vahvistui.

Odotamme varsinaisten AI-ratkaisujen toteuttamisen lisääntyvän, mutta tekoälyn yleistyminen kasvattaa myös muun datatyön tarvetta. Tekoäly rakentuu aina datalla, ja datan laatu ja rakenne loppujen lopuksi määrittelee, onko kyseessä tekoäly vai tekoääliö. AI luo kysyntää datalle ja laadukkaalle datanhallinnalle, mikä on yksi Loihteen ydinosaamisista. Olemme Suomen selkeä markkinajohtaja SAS Instituten analytiikkaratkaisuiden osaajana ja integraattorina, ja tässäkin näemme kasvun mahdollisuuksia, kun analytiikka ja datan hyödyntäminen ovat useassa yrityksessä nyt enemmän esillä.

Loihteen kattava tarjooma luo meille myös uniikin paikan AI-markkinassa, sillä luonnollisesti tekoälyyn liittyy myös tietoturva- ja tietosuojauhkia. Mitä laajemmin AI:ta käytetään, sitä enemmän se myös saattaa lisätä hyökkäyspinta-alaa eli mahdollisuuksia päästä käsiksi organisaatioiden tietoihin tai järjestelmiin – joillakin vihamielisillä tahoilla voi olla motiiveja vaikuttaa tekoälyn käyttämän datan oikeellisuuteen.

Korostamme kaikessa tekoälyyn liittyvässä tekemisessämme vastuullisuutta ja turvallisuutta, eli sitä, että tekoälyä kehitetään ja käytetään eettisesti kestävällä tavalla tietoturva ja tietosuoja varmistaen. Olemme muun muassa juuri laatineet Loihteelle oman tekoälyn hallintamallin, jonka periaatteilla varmistetaan vastuullisen ja turvallisen AI:n rakentaminen ja käyttö koko elinkaaren ajan.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.