Kuukauden yhtiö: Aiforia

Kasvumarkkina First Northiin listattu Aiforia tarjoaa pilvipohjaisia tuotteita ja palveluja, jotka parantavat lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta. Yhtiö onnistunut alkuvuonna saamaan puitesopimuksen Iso-Britanniassa sekä sairaalakeskittymässä Italian Venetossa.

Artikkeli
16.10.2023
Lukuaika
3 min
Kuvassa Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Aiforia Technologies tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen.

Q: Tammi–kesäkuun liikevaihtonne kasvoi 25 prosenttia viimevuotisesta. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän suotuisasti?

Työn tehokkuutta ja tarkkuutta parantavien ratkaisujen kysyntä patologiassa on kasvussa. Patologian laboratorioiden digitalisaatioaste etenee sitä mukaa kun mikroskoopeista siirrytään digitaaliseen työvirtaan. Seuraavaksi haetaan älykkäitä ratkaisuja analytiikkaan. Tekoäly säästää patologin aikaa automatisoimalla työläitä laskutehtäviä ja osaa tulkita kudosnäytteistä muun muassa eturauhassyövän, rintasyövän ja keuhkosyövän merkkejä. Aiforian tekoälymallit tunnistavat näytteistä myös solutason ominaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta syövän ennusteeseen ja hoitoon.

Yhdysvalloissa Mayo Clinic aloitti kliinisten potilasnäytteiden diagnosoinnin Aiforian ohjelmistolla alkuvuodesta 2023. Tämä toimii meille erinomaisena referenssinä uusille kliinisille asiakkuuksille.

Q: Tilauskantanne kasvoi vahvasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja saitte merkittäviä tilauksia kliinisellä puolella. Millaisia kauppoja olette saaneet tänä vuonna?

Toistaiseksi vuoden merkittävimpiä onnistumisia ovat olleet NHS-puitesopimus Iso-Britanniassa ja Veneton alueen sairaalakeskittymä Italiassa. Puitesopimus Iso-Britanniassa konkretisoitui, kun ensimmäinen sairaaloista allekirjoitti sopimuksen tekoälymallin käyttöönotosta kliiniseen diagnostiikkaan. Lisäksi olemme saaneet myös merkittäviä uusia lääketeollisuuden asiakkuuksia. Tilauskannan kasvu kuvastaa hyvin kliinisten asiakkuuksien kokoluokkaa, joka on keskimäärin selkeästi suurempi kuin tutkimuspuolella. Euroopan uudet kliiniset asiakkuudet eivät kuitenkaan näy vielä katsauskauden liikevaihdossa.

Q: Olette yksi viidestä tämän alan maailman johtavista ohjelmistotoimittajista. Miten eroatte kilpailijoistanne?

Keskeisenä vahvuutenamme näemme uusimman tekoälyteknologian ja modernit ohjelmistoratkaisut. Aiforian AI-mallien suorittama analyysi on läpinäkyvää ja tulokset kvantitatiivisia. Ohjelmistomme on helppokäyttöinen eikä käyttöönotto vaadi terveydenhuollon ammattilaisilta erityisiä taitoja.

Tutkimuskäyttöön tarkoitetulla Aiforia Create -ohjelmistollamme on luotu jo tuhansia tekoälymalleja. Valitsemamme strategia tuoda tekoälymallien kehitystyökalu myös asiakkaidemme käyttöön on ollut merkittävä etu, joka on avannut meille uusia mahdollisuuksia sekä prekliinisellä että kliinisellä markkinalla.

Q: Mihin Aiforia Technologies keskittyy loppuvuoden 2023 aikana ja sen jälkeen?

Keskitymme hankkimaan uusia asiakkaita ja laajentamaan nykyisiä asiakkuuksiamme niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Pyrimme jatkuvasti tuomaan uusia tekoälymalleja markkinoille ja kehittämään ohjelmistojemme teknisiä ominaisuuksia asiakastarpeiden mukaan. Rakennamme tällä hetkellä myös kumppanuuksia terveysteknologian alan isojen yritysten kanssa, jotka ovat erittäin kiinnostuneita patologian tekoälypohjaisen kuva-analytiikan edistämisestä.

Q: Mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteenne lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä?

Aiforian lyhyen aikavälin liiketoimintatavoitteet 2021–2023:

  • saada CE-IVD-merkintä kuudelle kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitetulle tekoälymallille;
  • solmia viisi kliinisen diagnostiikan asiakkuutta;
  • hankkia kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakkuutta; ja
  • saavuttaa yli 5 000 käyttäjää.

Aiforian keskipitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet 2030 mennessä:

  • luoda tuotetarjoama joka kattaa 80 prosenttia patologin diagnosointityövirrasta;
  • saavuttaa positiivinen liiketoiminnan rahavirta vuoden 2025 loppuun mennessä;
  • saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto;
  • saavuttaa 20 000 käyttäjää; ja
  • saavuttaa 50 avainasiakkuutta, jotka toisivat vähintään 250 000 euron vuosittaisen jatkuvan liikevaihdon asiakasta kohden.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.