Nämä yhtiöt palkittiin vuoden 2023 Pörssigaalassa

Pörssigaalassa 31.1. palkittiin vuonna 2022 arvopaperisäästämistä ja -markkinoita parhaiten kehittäneet yritykset ja henkilöt.

Artikkeli
1.2.2023
Lukuaika
6 min

Pörssigaalaa juhlittiin jälleen tiistaina 31. tammikuuta. Juhlapaikkana toimi Helsingin keskustassa sijaitseva Vanha Ylioppilastalo.

Katso Pörssigaalan tallenne tästä.

Gaalassa palkittiin vuonna 2022 arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita parhaiten kehittäneet yritykset ja yksityishenkilöt seitsemässä eri kategoriassa.

Vuoden sijoittajasuhdejohtaja: Hanna Jaakkola

Vuoden sijoittajasuhdejohtaja valittiin yleisöäänestyksellä. Eniten yleisöääniä sai ja vuoden sijoittajasuhdejohtajana palkittiin Keskon sijoittajasuhdejohtajana toimiva Hanna Jaakkola.

”Ihan mahtavaa olla ensimmäinen vuoden sijoittajasuhdejohtaja Pörssigaalassa”, Jaakkola kiittelee. ”Sijoittajaviestintä on hyvin säänneltyä ja raportointi henkistä, mutta sijoittajasuhteissa vain mielikuvitus on rajana”, hän kertoo.

Vuoden sijoittajavaikuttajaksi ehdolla olivat myös Wärtsilän sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen, Sammon sijoittajasuhdepäällikkö Mirko hurmerinta sekä Uponorin sijoittajasuhdejohtaja Franciska Janzon.

Parhaat sijoittajasivut: Loihde, Exel Composites, Alma Media ja Kesko

Yksityissijoittajille pörssiyhtiöiden sijoittajasivut ovat kautta vuosien olleet merkittävä tietolähde. Siksi Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ovat jo vuodesta 1999 alkaen palkinneet sijoittajaviestinnän ammattilaisten työtä valitsemalla vuosittain pörssiyhtiöiden parhaat sijoittajasivut. Palkinnolla halutaan auttaa yhtiötä parantamaan sijoittajaviestintäänsä.

”Sijoittajasivuista tarkastellaan esimerkiksi käytettävyyttä, ulkoasua, miten strategia, kasvu ja kannattavuus on ilmaistu, miten taloudelliset tavoitteet ja aiempi historia esitetään, miten kuvataan pääoman käyttö ja operatiiviset riskit ja vastuullisuus.”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo.

Voit lukea Parhaat sijoittajasivut -kilpailun kriteereistä lisää täältä.

Palkinnot jaettiin neljässä sarjassa:

Suuret pörssiyhtiöt (large cap, markkina-arvo yli miljardi euroa)

1. Kesko
2. Sampo
3. Huhtamäki

Keskisuuret pörssiyhtiöt (mid cap, markkina-arvo 150 miljoonaa–miljardi euroa)

1. Alma Media
2. Caverion
3. Atria

Pienet pörssiyhtiöt (small cap, markkina-arvo alle 150 miljoonaa euroa)

1. Exel Composites
2. Investors House
3. SRV

First North -markkinapaikan yhtiöt

1. Loihde
2. Efecte
3. Lemonsoft

Vuoden nuori sijoittaja: Joanna Lybeck

Nuori sijoittaja -palkinnon sai Naisten Oman Pörssiklubin jäsenkoordinaattori Joanna Lybeck. Hän on edistänyt osake- ja rahastosäästämistä sekä nuorten että erityisesti naisten keskuudessa.

”Itselleni sijoittamisesta puhuminen ja muiden kannustaminen sijoittamiseen on tosi tärkeää. Ensinnäkin nuorten sijoittaminen, se ei ole vain varakkaille keski-ikäisille”, Lybeck sanoo.

Hän on myös toiminut Pörssisäätiön pörssilähettiläsohjelmassa. Pörssilähettiläät on Pörssisäätiön koulutusohjelma, jossa toisen asteen opiskelijat kouluttautuvat pitämään oppitunnin säästämisestä ja sijoittamisesta yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille. Lukuvuonna 2021–2022 pörssilähettiläät tavoittivat yli 10 000 yhdeksäsluokkalaista.

Palkintoa oli jakamassa yhteistyökumppaneista Merilampi.

Monimuotoisuuden edistäjä: Nokia

Vastuullinen yritys ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja ihmiset: erilaisia, eri taustaisia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kannustetaan aktiivisesti etenemään urallaan.

Monimuotoisuuden edistäjä -palkinnon sai Nokia. Yhtiö sai kiitosta siitä, että monimuotoisuusasiat ovat yhtiössä aidosti ylimmän johdon agendalla. Asiaan liittyen on asetettu konkreettisia tavoitteita, joita mitataan ja joissa edistyminen raportoidaan ylimmälle johdolle.

Palkinnon vastaanottivat Nokian henkilöstöjohtaja Amy Hanlon-Rodemich ja Nokian monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta vastaava johtaja Anneli Karlstedt.

Palkintoa oli jakamassa yhteistyökumppaneista Mercuri Urval.

Kiertotalouden edelläkävijä: Lassila & Tikanoja

Huoli ympäristön kantokyvystä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Kiertotaloudessa tavoitteena on varmistaa, että tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään pitkään. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä tai yhteiskäytöllä.
Kiertotalouden edelläkävijänä palkittiin ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalveluja tuottava Lassila & Tikanoja. Yhtiö sai kiitosta onnistuneesta siirtymästä perinteisestä jätehuollosta moderniksi kiertotaloustoimijaksi, joka tekee kiertotaloudesta totta käytännössä.

Palkinnon vastaanotti Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

”Kiertotalous on hyvä resepti niin ilmastonmuutoksen kuin luontokadon torjuntaan”, Mikkonen sanoo. Vinkkinä muille yrityksille hän sanoo sen, että on hyvä ymmärtää toiminnan arvo ja vaikuttavuus nimenomaan ilmasto- ja luontovaikutusten osalta.

Palkintoa oli jakamassa yhteistyökumppaneista Sitra.

Vuoden listautuja: Koskisen

Vuonna 2022 Ukrainan sota, inflaatio sekä korkojen nousu huolettivat yksityissijoittajia. Listautumistahti edellisvuodesta hiipui. Vuoden 2022 aikana Helsingin pörssiin listautui seitsemän täysin uutta yhtiötä sekä seitsemän yhtiötä yritysjärjestelyn seurauksena.

Vuoden listautujana palkittiin puutuoteteollisuuden tuotteita valmistava Koskisen.

”Pörssivuosi 2022 oli monin tavoin poikkeuksellinen, ja toteutuneiden listautumisten määrä jäi alhaiseksi. Kun otetaan huomioon kaikki listautumista harkinneet, prosessiin lähteneet ja lopulta listalle päässeet yhtiöt, onnistui Koskisen listautuminen erittäin hyvin”, Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta sanoi kiitospuheessaan.

Tuomaristo tarkasteli vuonna 2022 listautuneista yhtiöistä listautumisantiin osallistuneiden sijoittajien lukumäärää ja yksityissijoittajien listautumisannissa saamaa omistusosuutta sekä annin jälkeistä omistajamäärän kehitystä ja kurssikehitystä.

Paras hallituksen puheenjohtaja: Pekka Ala-Pietilä

Omistajat valitsevat yhtiön hallituksen, jonka tehtävä on esimerkiksi linjata strategia ja valita toimitusjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan merkitys on viime vuosina korostunut. Hyvin johdettu hallitus nostaa toiminnallaan yhtiön omistaja-arvoa.

Paras hallituksen puheenjohtaja on Pekka Ala-Pietilä. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana kahdessa pörssiyhtiössä, Sanomassa sekä Huhtamäessä. Palkintokriteerinä oli muun muassa se, että hän on puheenjohtajana pörssiyhtiössä, jonka arvo on kehittynyt suotuisasti ja puheenjohtajan nähdään vaikuttaneen tähän.

Ala-Pietilän sanoin hyvä hallitus luo lisäarvoa ja kilpailuetua omalla toimintatavallaan ja tarvittaviin päätöksiin johtavalla harkintakyvyllä. ”Puheenjohtaja on osa joukkoa, ja tästä syystä tänään saamani huomionosoitus on yhtä lailla huomionosoitus Huhtamäen ja Sanomien hallituksille ja niiden jäsenille”, hän summaa kiitospuheessaan.

Palkinnon Ala-Pietilälle ojensi Pörssisäätiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Pölönen.

Tuomaristo

Pörssigaala-tuomaristoon kuuluivat sijoitusbloggaaja, sijoittaja Jasmin Hamid, arvosijoittamisen pioneeri, yksityissijoittaja Mika Heikkilä, suursijoittaja, sijoituskirjailija Tom Lindström, professori Minna Martikainen ja Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Lounasmeri toimi tuomariston puheenjohtaja.

Pörssigaala toi yhteen suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoa, yksityissijoittajia ja vaikuttajia

Pörssigaalan järjesti Pörssisäätiö yhdessä yhteistyökumppaneiden Mercuri Urvalin, asianajotoimisto Merilammen, Milttonin, PwC:n ja Sitran kanssa. Gaalaan osallistui johtoa suomalaisista pörssiyhtiöstä, yksityissijoittajia, sijoittajavaikuttajia ja muita rahoitusalan ammattilaisia.

Tutustu Pörssigaalaan tarkemmin täällä: porssigaala.fi

Katso Pörssigaalan tallenne tästä.

Kuvat Pörssigaalasta: Tuomas Pietinen