Sijoittajan vuosi 2023

Minkälainen vuosi on edessä osakesäästäjille? Mitkä toimialat tuottavat? Mitä pitäisi seurata? Tässä muutamia ajatuksia vuoden alkuun.

Artikkeli
9.1.2023
Lukuaika
4 min

Edellisen vuoden opit

Vuosi 2022 oli kaikille sijoittajille hankala. Sekä osake- että korkosijoitukset olivat tappiollisia, asuntojen arvot kääntyivät laskuun ja kryptomarkkina romahti. Indeksien laskiessa sijoittajat pyrkivät aikaisempaa tarkemmin poimimaan omaisuuserien sisällä jyvät akanoista. Aina joku nousee vastavirtaan ja osakepoimija haluaa löytää juuri nuo helmet.

Viime vuonna nähtiin myös vahva siirtymä kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin. Mitä tästä opittiin? Hajauttaminen on viisasta, mutta ei aina takaa positiivisia tuottoja. Oma sijoitusstrategiaa ei kannata vaihdella liian nopeasti vaan kärsivällisyys kannattaa. Erityisesti arvosijoittajat totesivat tämän.

Inflaation kiihtymistä ja korkotason nousua osattiin odottaa, mutta sodan syttyminen ja energiakriisi yllättivät useimmat. Geopoliittiset riskit nousivat takaisin sijoittajan riskikartalle.

Katse heikkenevässä talouskasvussa

Vuodelle 2023 odotetaan heikkenevää taloussuhdannetta. Keskuspankit jatkanevat vielä keväällä korkojen nostoa, mutta kunhan inflaatio hellittää, korkotasokin tasaantuu. Ainakin vähän aikaa katse on enemmän reaalitaloudessa kuin keskuspankkien toimissa.

Ei paluuta nollakorkoihin

Tyypillisesti silloin kun korot nousevat, osakemarkkinat ovat olleet laskussa. Niinpä osakesijoittaja odottaa jo innoissaan koronnostojen loppumista. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensinnäkin kun inflaatio saadaan aisoihin eli inflaatio palaa keskuspankin tavoitetasolle pariin prosenttiin, voidaan koronnostot lopettaa. Toisaalta mikäli talous syöksyy syvään taantumaan, pyrkinee Yhdysvaltojen keskuspankki helpottamaan tilannetta koronlaskulla. Paluuta aikaisempaan nollakorkojen aikaan ei silti kannata odottaa.

Mitkä yritykset tai toimialat hyötyvät

Koska inflaatio ja korkotaso ovat korkeammalla tasolla, vuosi 2023 on todennäköisesti parempi niille yrityksille, joilla ei ole paljon velkaa ja joilla on hyvä hinnoitteluvoima niin että ne pystyvät siirtämään kohonneet kustannukset eteenpäin hintoihin. Kuluttajilla on aikaisempaa vähemmän kukkarossaan, koska asuntolainojen korot ja sähkölaskut vievät paljon aikaisempaa enemmän. Niinpä kuluttajat miettivät helppoja säästökohteita ja esimerkiksi matkailua saatetaan vähentää.

Sijoitustarinoiden sijaan sijoittajat etsivät nyt numeroita ja vahvoja faktoja. Tuloksentekokykyä ja vahvaa tasetta arvostetaan. Vastuullinen sijoittaminen jatkaa myös voittokulkuaan.

Seuraa näitä

Vuonna 2023 on mahdollisuus löytää osakemarkkinoilta hyviä ostonpaikkoja. Tämä vuosi on myös todennäköisesti hyvä aika aloittaa pitkäaikainen osakesäästäminen. Näkyvissä on paljon uhkakuvia, mutta hyvää on se, että ne ovat tiedossa ja melko pitkälti myös sisään hinnoiteltuna omaisuusarvojen hintoihin. Tosin on mahdollista, että sijoittajat eivät ole vielä ottaneet arvostuksissa täysin tosissaan mahdollisesti lähestyvää taantumaa. Toisaalta yllättävä positiivinen tapahtuma kuten sodan päättyminen, voisi nostaa omaisuusarvoja nopeasti.

Nyt kannattaa perehtyä yhtiöihin, varmistaa omien salkkuyhtiöiden taseet ja velkaisuus sekä pohtia niiden kilpailukykyä. On hyvä miettiä myös geopoliittisia riskejä – esimerkiksi kuinka Taiwanin tilanteen kärjistyminen Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä vaikuttaisi omiin sijoituksiin.

Yleinen talouskehitys vaikuttaa myös osakemarkkinoiden kehitykseen. Osakesijoittajat katsovat eteenpäin eli ennakoivat talouskehitystä niin, että yleensä kurssinousu alkaa jo 6-12 kuukautta ennen kuin reaalitalous kääntyy nousuun. Mikäli oman talouden tilanne sallii, osakemarkkinoilta ei kannata olla kokonaan poissa, koska merkittäviä tuottoja tehdään nousupäivinä lähellä pohjaa karhumarkkinoiden kääntyessä härkämarkkinoiksi.

Inflaatiokehitys vaikuttaa keskuspankkien liikkeisiin ja vanha viisaus pätee, ei kannata taistella keskuspankkia vastaan. Kun alkaa vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltain keskuspankki on valmis lopettamaan koronnostot, osakekurssit alkavat elpyä.

Myymässä vai ostamassa?

Käy läpi oman talouden tilanne. Mikäli joudut kotiuttamaan osakesijoituksista varoja kohonneiden energialaskujen ja lainankorkojen maksamiseen, koeta myydessäsi hyötyä markkinoiden heilunnasta. Jos taas olet kerryttänyt säästöjä ja pystyt sijoittamaan, ole rauhallinen, tee suunnitelma ja noudata sitä. Vuosi 2023 on rauhallisen, hötkyilemättömän sijoittajan vuosi. Usein helpointa on sijoittaa vähitellen pieniä summia kerrallaan hajauttaen. Tai jos olet tehnyt muunlaisen suunnitelman, hyvä suunnitelma mahdollistaa tarvittaessa nopeat ja suuremmatkin liikkeet.

Tsemppiä sijoitusvuoteen 2023!

Kirjoittajat

Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö ja Pörssitalo