Pörssisäätiön apurahapolitiikka

Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Pörssisäätiön sääntöjen kohdan kolme mukaan:

”Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö harjoittaa arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä tukevaa ja edistävää aatteellista toimintaa sekä tukee apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja stipendirahaston tuotosta.”

 

1. Apurahatoiminnan tavoite

Pörssisäätiön apurahatoiminnan tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.  Apurahoja jakamalla pyritään lisäämään arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoihin liittyvää korkeatasoista tutkimusta ja sen kautta varmistamaan, että keskustelun ja yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi on saatavilla laadukasta ja ymmärrettävää tutkittua tietoa.

 

2. Tutkimusalueet

Apurahoja jaetaan arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyviin ja sitä tukeviin tutkimuksiin.  Pörssisäätiön tulkinnan mukaan esimerkiksi talousosaamisen edistäminen tukee arvopaperisäästämistä.

Pörssisäätiön kannalta erityisen mielenkiintoisia tutkimusalueita ovat omistajuus, talousosaamisen edistämiseen liittyvät kysymykset, sijoittajien käyttäytyminen, omistajaan ja pääomamarkkinoihin liittyvä verotus, arvopaperimarkkinoiden sääntely sekä edellä mainittuihin liittyvät kansainväliset vertailut.

Pörssisäätiö rahoittaa mielellään erityisesti soveltavia tutkimusprojekteja.

 

3. Kenelle apurahoja myönnetään

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti soveltaviin post doc -tutkimuksiin tai väitöskirjatason tutkimuksiin.  Apurahoja ei lähtökohtaisesti myönnetä perustutkintojen suorittamiseen tai opiskelijavaihtoihin.

Pörssisäätiön hallitus voi huomioida akateemisten tekijöiden lisäksi harkinnan mukaan myös hakijoiden moninaisuuteen liittyviä tekijöitä.  Näitä tekijöitä ovat mm. hakijan sukupuoli, yliopisto (maantieteellinen alueellinen edustavuus), tieteenala (eri tieteenalojen edustavuus).

Apurahoja ei myönnetä jo suoritetulle työlle.

 

4. Apurahojen myöntöprosessi

Apurahojen hakuaika on vuosittain keväällä 31.3. mennessä. Apurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi työryhmän johtaja voi hakea työryhmälle apurahaa.

Apurahahakemukset arvioidaan ja valmistellaan esitys Pörssisäätiön hallitukselle. Hallitus voi hyödyntää hakemusten analysoinnissa ja esityksen tekemisessä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hallitus päättää kevään jälkimmäisessä kokouksessa (yleensä toukokuussa) apurahojen myöntämisestä.

Tiedot myönnetyistä apurahoista julkistetaan Pörssisäätiön verkkosivuilla.

Apurahat maksetaan lähtökohtaisesti myöntövuonna, jollei ole erikseen muuta sovittu.  Henkilötunnukset ja tilitiedot pyydetään myönteisen päätöksen saaneilta erikseen. Mikäli apurahan saaja ei määräajassa toimita säätiölle maksamiseen liittyviä vaadittuja tietoja, apuraha peruuntuu.

Apurahan saajan on toimitettava säätiölle kahden vuoden kuluessa selvitys apurahan käytöstä sekä kopio mahdollisesta tutkimuksesta tai muusta tuotoksesta.