Apurahat

Pörssisäätiö edistää arvopaperimarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä Suomessa. Säätiö tukee suomalaista talousalan tutkimusta myös apurahoin. Apurahaa voi hakea etupäässä maisterin tutkinnon jälkeisiin, pörssialaa koskeviin tutkimuksiin.

Stipendit

Suomen Pörssisäätiön apurahat myönnetään ensisijaisesti soveltaviin post doc -tutkimuksiin tai väitöskirjatason tutkimuksiin. Apurahoja ei myönnetä jo suoritetulle työlle.

Apurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi työryhmän johtaja voi hakea työryhmälle apurahaa.

Pörssisäätiön kannalta erityisen mielenkiintoisia tutkimusalueita ovat omistajuus, talousosaamisen edistämiseen liittyvät kysymykset, sijoittajien käyttäytyminen, omistajaan ja pääomamarkkinoihin liittyvä verotus, arvopaperimarkkinoiden sääntely sekä edellä mainittuihin liittyvät kansainväliset vertailut. Pörssisäätiö rahoittaa mielellään erityisesti soveltavia tutkimusprojekteja.

Pörssisäätiön tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.

Apurahojen hakuaika on vuosittain keväällä 31.3. mennessä.

Hae apurahaa täältä.
Hakemus ja liitteet voivat olla suomeksi.

Myönnetyistä apurahoista tiedotamme saajille 15.6. mennessä.
Henkilötunnukset ja tilitiedot pyydetään myönteisen päätöksen saaneilta erikseen.
Myönnetyt apurahat julkistetaan Pörssisäätiön verkkosivuilla.

Myönnetyt apurahat näet täältä.

Apurahansaajan eläkevakuutuksesta on kerrottu tarkemmin Apurahansaajan MYEL-vakuutusoppaassa.

Lisätietoja apurahoista saat numerosta 010 820 7500 tai sähköpostitse apurahat (at) porssisaatio.fi.