Apurahahaku kevättalvisin

Pörssisäätiö edistää arvopaperimarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä Suomessa. Säätiö tukee suomalaista talousalan tutkimusta myös apurahoin. Apurahaa voi hakea etupäässä maisterin tutkinnon jälkeisiin, pörssialaa koskeviin tutkimuksiin.

Suomen Pörssisäätiön apurahat myönnetään ensisijaisesti soveltaviin post doc -tutkimuksiin tai väitöskirjatason tutkimuksiin. Apurahoja ei myönnetä jo suoritetulle työlle.

Apurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi työryhmän johtaja voi hakea työryhmälle apurahaa.

Pörssisäätiön kannalta erityisen mielenkiintoisia tutkimusalueita ovat omistajuus, talousosaamisen edistämiseen liittyvät kysymykset, sijoittajien käyttäytyminen, omistajaan ja pääomamarkkinoihin liittyvä verotus, arvopaperimarkkinoiden sääntely sekä edellä mainittuihin liittyvät kansainväliset vertailut. Pörssisäätiö rahoittaa mielellään erityisesti soveltavia tutkimusprojekteja.

Pörssisäätiön tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä. Lue Pörssisäätiön apurahapolitiikasta täältä.

Apurahojen hakuaika päättyy 31.3.2023.

Apurahahakemuksen jättäminen edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Apurahan hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot.

Hae apurahaa täältä.
Hakemus ja liitteet voivat olla suomeksi.

Henkilötunnukset ja tilitiedot pyydetään myönteisen päätöksen saaneilta erikseen.
Myönnetyt apurahat julkistetaan Pörssisäätiön verkkosivuilla.

Myönnetyt apurahat näet täältä.

Apurahansaajan eläkevakuutuksesta on kerrottu tarkemmin Apurahansaajan MYEL-vakuutusoppaassa.

Lisätietoja apurahoista saat sähköpostitse osoitteesta apurahat (at) porssisaatio.fi.