Listautujan käsikirja

Kasvun rahoittaminen Suomessa

Suomi tarvitsee työpaikkoja. Työpaikat syntyvät yrityksissä. Kasvaakseen ja työllistääkseen yritykset tarvitsevat rahoitusta. Me kaikki voimme olla kasvuyritysten omistajia ja kasvun rahoittajia. Omistajat ovat Suomelle kullanarvoisia työpaikkojen ja kasvun mahdollistajia.

Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle syntyi alun perin keväällä 2012. Edellisenä vuotena listautumisia ei ollut tullut lainkaan ja tilanne näytti huonolta. Kasvuyrityksille suunnattu kevyemmin säännelty monenkeskinen markkinapaikka oli vasta siirtynyt Helsinkiin keväällä 2011 ja uudet yritykset eivät vielä olleet löytäneet sitä. Markkinatoimijat kokoontuivat Pörssisäätiön kutsusta kirjoittamaan käsikirjaa toivoen, että se helpottaisi omalta osaltaan listautujan hallinnollista taakkaa ja tekisi monenkeskistä markkinapaikkaa tutummaksi kasvuyrityksille.

Syksyllä 2014 markkinatoimijat kokoontuivat jälleen Pörssitaloon. Tällä kertaa mukaan kutsuttiin aikaisempaa laajempi joukko osanottajia. Markkinatilanne näytti suotuisammalta. Yhä useampi suomalainen yrittäjä ja omistaja oli valinnut listautumisen. Löytyi halua kasvattaa yrityksiä kotimaassa, tuoda oma yritys kaupankäynnin kohteeksi, hakea suurelta yleisöltä kasvuun rahoitusta. Silti vain harva yritys oli hyödyntänyt kevyintä mahdollisuutta hakeutua markkinapaikalle. Vuoden 2014 käsikirjassa kuvattiin kuinka alle viiden miljoonan euron rahoitusta hakeva yritys pystyi tekemään kotimaisen mallin mukaisen yhtiöesitteen.

Vuonna 2022 julkaistiin tuorein käsikirjan painos. Takana oli ennätysvuosi (2021) listautumisissa. Käsikirjassa kuvataan, kuinka pk-yritys voi hakeutua First North -markkinapaikalle. Käsikirja on jälleen koottu laajan asiantuntijatyöryhmän voimin. Tällä kertaa mukaan kutsuttiin myös viestintäasiantuntijoita neuvomaan, kuinka listautuvan yhtiön tarina kirkastetaan suurelle sijoittajajoukolle.  Listautujan käsikirjan uudistettuun painokseen on kasattu listautumista suunnitteleville yhtiöille kattava ja helposti lähestyttävä tietopaketti listautumisen toteuttamisesta, parhaista markkinakäytännöistä ja listautumiseen liittyvän sääntelyn vaatimuksista.

Edellisen listautujan käsikirjan julkaisemisen jälkeen arvopaperimarkkinoiden ja pörssikaupankäynnin sääntely on kokenut merkittäviä muutoksia. Käsikirjassa on pyritty huomioimaan myös aiempaa paremmin tuoreet First North -yhtiöt, joten käsikirjasta on apua myös listayhtiötaipaleensa alkuvaiheissa oleville yhtiöille.

Käsikirjassa on myös huomioitu lainsäädännön kehitys. Kevyemmällä kansallisella yhtiöesitteellä voi kerätä rahoitusta alle kahdeksan miljoonaa euroa. Muun muassa markkinoiden väärinkäytön ja esitteiden muuttunut sääntely on huomioitu käsikirjassa. Aikaisempaan tapaan käsikirja sisältää myös havainnollistavia case-kuvauksia First North -markkinapaikalle hakeutuvista yrityksistä.

Pörssisäätiö kiittää Listautujan käsikirja -projektiin osallistunutta työryhmää, kaikkia käsikirjaa varten tietoja ja neuvoja antaneita tahoja sekä esimerkkiyrityksiksi lupautuneita First North -yhtiöitä. Hienoja asioita tapahtuu tekemällä yhdessä. Kiitämme myös Sinua että luet käsikirjaa. Yhdessä voimme nostaa Suomen kasvuun.

 

Pörssitalossa 24.8.2022

Sari Lounasmeri            Jesse Collin

toimitusjohtaja                    lakijohtaja

Pörssisäätiö                         Pörssisäätiö

Lataa Listautujan käsikirja

Lataa