Listautujan käsikirja

Kasvun rahoittaminen Suomessa

Suomi tarvitsee työpaikkoja. Työpaikat syntyvät yrityksissä. Kasvaakseen ja työllistääkseen yritykset tarvitsevat rahoitusta. Me kaikki voimme olla kasvuyritysten omistajia ja kasvun rahoittajia. Omistajat ovat Suomelle kullanarvoisia työpaikkojen ja kasvun mahdollistajia.

Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle syntyi alunperin keväällä 2012. Edellisenä vuotena listautumisia ei ollut tullut lainkaan ja tilanne näytti huonolta. Kasvuyrityksille suunnattu kevyemmin säännelty monenkeskinen markkinapaikka oli vasta siirtynyt Helsinkiin keväällä 2011 ja uudet yritykset eivät vielä olleet löytäneet sitä. Markkinatoimijat kokoontuivat Pörssisäätiön kutsusta kirjoittamaan käsikirjaa toivoen että se helpottaisi omalta osaltaan listautujan hallinnollista taakkaa ja tekisi monenkeskistä markkinapaikkaa tutummaksi kasvuyrityksille.

Syksyllä 2014 markkinatoimijat kokoontuivat jälleen Pörssitaloon. Tällä kertaa mukaan kutsuttiin aikaisempaa laajempi joukko osanottajia. Markkinatilanne näytti suotuisammalta. Yhä useampi suomalainen yrittäjä ja omistaja on valinnut listautumisen. Löytyy halua kasvattaa yrityksiä kotimaassa, tuoda oma yritys kaupankäynnin kohteeksi, hakea suurelta yleisöltä kasvuun rahoitusta. Silti vain harva yritys on hyödyntänyt kevyintä mahdollisuutta hakeutua markkinapaikalle. Alle viiden miljoonan euron rahoitusta hakeva yritys voi tehdä kotimaisen mallin mukaisen yhtiöesitteen. Tässä käsikirjassa kuvataan kuinka tällainen yhtiöesite tehdään.

Alkuperäiseen käsikirjaan verrattuna tähän päivitettyyn käsikirjaan on lisätty kuvausta siitä miksi markkinapaikalle hakeudutaan ja minkälaista jatkuva elämä markkinapaikalla on. Toki käsikirjassa edelleen kuvataan myös markkinapaikalle hakeutumisprosessi vaatimuksineen. Käsikirjaan on lisätty myös havainnollistavia case-kuvauksia First North -markkinapaikalle hakeutuneista yrityksistä.

Kiitän lämpimästi Listautujan käsikirja -projektiin osallistunutta työryhmää, kaikkia käsikirjaa varten tietoja ja neuvoja antaneita tahoja sekä esimerkkiyrityksiksi lupautuneita First North -yhtiöitä. Hienoja asioita tapahtuu tekemällä yhdessä. Kiitän myös Sinua että luet käsikirjaa. Yhdessä voimme nostaa Suomen kasvuun.

 

Pörssitalossa 5.12.2014

Sari Lounasmeri

toimitusjohtaja

Pörssisäätiö

 
Lataa PDF

Lataa