Näin aloitat osakesijoittamisen eli nyrkkisääntöjä aloittelijalle

10.12.2017

Osakesijoittamisen aloittaminen ei ole vaikeaa. Jos harkitset aloittavasi sijoittamisen, lue tämä artikkeli.

Osakesijoittamisen aloittaminen.

Aloittaisinko osakesijoittamisen?

Osakesijoittamisen aloittaminen ei ole hankalaa. Mieti ensin, miksi haluat sijoittaa, miten pitkäksi ajaksi ja millaisia riskejä haluat ottaa. Osakesijoitus on viisainta tehdä pitkäksi ajaksi, vaikka halutessaan osakkeet saakin muutettua rahaksi hyvin nopeasti. Pitkällä aikavälillä osakekurssit nousevat, mutta lyhyellä aikavälillä ne voivat heilahdella voimakkaastikin. Pitkän ajan sisällä myös korkoa korolle -ilmiö kasvattaa tuottoja huomattavasti.

Mieti, miten paljon sinulla on rahaa laitettavaksi osakesijoitukseen ja miten paljon voit menettää ilman, että menetys aiheuttaa sinulle ongelmia.

Jos mielessäsi on tiettyjä yhtiöitä, joihin haluaisit sijoittaa, ota ensin selvää niistä: seuraa esimerkiksi uutisia ja lehtiä, katso, mitä asiantuntijat yhtiöistä sanovat. Vieraile yhtiöiden sijoittajasivuilla. Mieti, haluatko sen omistajaksi. Älä hätäile vihjeiden perusteella, äläkä sijoita sellaiseen, mitä et ymmärrä. Jos et halua itse tehdä osakevalintoja, harkitse vaikkapa rahastosijoittamista.

Pohdi, onko sinulla kiinnostusta sijoituksiesi ja markkinoiden seuraamiseen.

Jos kiinnostusta osakkeisiin riittää, aloita ottamalla selvää sijoittamisen perusasioista.

Mitä eroa on osake- ja rahastosijoittamisella?

Rahastosijoitus on sijoittajalle vaivaton, koska rahastoyhtiö valitsee ja hoitaa sijoituskohteet. Sijoittajalle jää sopivan sijoitusrahaston etsimisen vaiva. Koska osakerahaston sijoitukset on hajautettu hyviin moniin osakkeisiin, jo pienikin rahastosijoitus tarjoaa hyvän hajautuksen.

Kun sijoittaa itse suoraan osakkeisiin voi valita, mihin yhtiöihin sijoittaa ja vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. Toisaalta hyvin hajautetun osakesalkun keräämiseen voi mennä enemmän aikaa, koska aivan pieniä osakesijoituksia ei kustannusten vuoksi kannata tehdä. Jos kulut ovat esimerkiksi 0,8 prosenttia sijoituksesta, arvonnousun tulisi olla yli 1,6 prosenttia ennen kuin sijoittaja saisi myyntivoittoa. Jos kulut ovat vaikkapa 8 prosenttia, vaadittaisiin osakkeelta arvonnousua jopa yli 16 prosenttia ennen kuin sijoittaja olisi voitolla. Myyntivoittojen lisäksi osakesijoittaja voi saada voittoa yhtiöiden maksamina osinkoina.

Miten valitsen yhtiöt, joihin sijoitan?

Osakkeiden valintaan on monia eri tapoja. Joku tarkastelee etenkin yhtiöiden tunnuslukuja ja numeroita, toinen hakee osaavaa johtoa ja omistajia, kolmas pohtii megatrendien vaikutusta eri yhtiöiden liiketoimintaan. Ostamalla osakkeita olet yksi yhtiön omistajista. Kannattaa miettiä, miltä yhtiön tulevaisuus näyttää, pystyykö se kasvamaan ja tuottamaan tulosta.

Sijoituskohteen valintaperusteita voivat olla esimerkiksi: hyvä osingonmaksuhistoria eli vakaa ja mielellään kasvava tuotto, hyvä kasvusuunnitelma ja kasvumahdollisuudet, tunnettu brändi, luotettava, iso ja tunnettu yhtiö, hyvät tuotteet tai palvelut tai osaava johto. Kannattaa tarkastella myös yhtiön velkaantumisastetta. Valitsemiaan kriteereitä kannattaa vielä verrata muihin saman toimialan yhtiöihin. Lisätietoa yhtiöiden valinnasta löytyy Osakeoppaasta, esimerkiksi luvusta 7. Voit myös hyödyntää välittäjien sijoitusneuvojien palveluita.

Miten löydän arvopaperinvälittäjän?

Osakkeita välittävät pankit ja pankkiiriliikkeet. Välittäjän kanssa tehdään asiakassopimus. Alaikäisen lapsen sopimukset tehdään lapsen nimiin ja niihin tarvitaan molempien vanhempien suostumukset ja allekirjoitukset.

Osto- ja myyntitoimeksiannot voit toteuttaa helpoiten itse välittäjäsi verkkopalvelussa. Ne on mahdollista hoitaa myös pankin kautta puhelimitse tai paikan päällä.

Varakkailla henkilöillä saattaa olla mahdollisuus käyttää henkilökohtaisen meklarin tai omaisuudenhoitajan palveluja. Ammattilaisten hoidettaviksi otettavien salkkujen arvon on oltava välittäjästä riippuen vähintään 100 000 euroa. Niin kutsutun robottivarainhoitajan voi tosin saada pienemmälläkin salkulla. Omaisuudenhoitajan palkkio on yleensä varallisuuden määrään ja/tai vuotuiseen tuottoon sidottu.

Netissä voit helposti vertailla ja valita välittäjiä sen mukaan, mitkä palvelut sinua kiinnostavat. Pankkien konttoreihin ja pankkiiriliikkeiden asiakaspalvelupisteisiin voi myös mennä käymään. Useimmilla välittäjillä on myös hyvä rahastovalikoima. Kaikilla välittäjillä on kattavat verkkosivut sekä palvelunumerot, joista voit kysyä lisää.

Osakekaupasta maksetaan välityspalkkio. Palkkiot vaihtelevat välittäjittäin ja jopa toimeksiantojen mukaan.

Miksi tarvitsen arvo-osuustilin tai osakesäästötilin?

Kun olet valinnut välittäjän, tarvitsen tilin, jossa osakkeitasi säilytetään sähköisesti. Vaihtoehdot ovat osakesäästötili ja arvo-osuustili.

Osakesäästötili on osakkeisiin sijoittaville yksityishenkilöille tarkoitettu tili. Sen voi avata osakevälittäjien kuten pankkien kautta arvo-osuustilin tapaan. Osakesäästötilille voi siirtää rahaa korkeintaan 50 000 euroa. Summan voi sijoittaa pörssiosakkeisiin. Sijoittajan ei tarvitse raportoida verottajalle erillisiä tapahtumia vuosittain. Verotettavaa tulee vasta, kun tililtä nostaa rahaa. Jos säästöille on saanut tuottoa, siitä maksetaan pääomatuloveroa.

Arvo-osuustilin voi avata oman välittäjänsä kautta. Arvo-osuustili on henkilökohtainen, ja sille voidaan kirjata kaikki osakeomistuksesi. Arvo-osuustilejä ylläpitää arvopaperikeskus, Suomessa Euroclear Finland. Mikäli vaihdat välittäjää, voit siirtää arvo-osuustilisi sellaisenaan ja jatkaa kaupankäyntiä uuden välittäjän kautta.

Mitä jos teen kaupat itse väärin?

Hyvien sijoituspäätösten tekeminen on sinällään haastava tehtävä, mutta oikean kohteen valittuasi itse ostoa tai myyntiä on lähes mahdotonta tehdä väärin. Välittäjän järjestelmä vie toimeksiannot pörssin järjestelmään, joka määrittää rajat tarjouksille ja käytännössä estää myymisen tai ostamisen huonoon hintaan. Tässä välissä tarjousta tarkistamassa voi olla myös välittäjän meklari tai verkkokaupankäynnin palveluneuvoja.

Miten toimeksiannon hinta määritellään ja millaisia määriä kannattaa ostaa?

Määrittele toimeksiannolle rajahinta, jota kalliimmalla et osta, ja myydessäsi rajahinta, jota halvemmalla et myy. Tämä auttaa pitämään pään kylmänä ja tavoitteet mielessä. Näin vältyt myös siltä, että maksat osakkeista enemmän kuin mitä olet valmis maksamaan. Toimeksianto voi olla voimassa päivän tai määrittelemättömän ajan, joka käytännössä tarkoittaa kahta viikkoa.

Jos haluat kuitenkin ostaa osakkeet nopeasti hintaan mihin hyvänsä, voit valita päivän hinnan. Silloin kaupat tehdään heti edullisimpaan hintaan, jolla joku sillä hetkellä suostuu osakkeensa myymään. Tämän hinnan saat selville tarkastelemalla etukäteen myyntitarjouksia myyntilaidalla. Toimeksiantoon kannattaa kuitenkin yleensä asettaa rajahinta.

Yhteen yhtiöön kannattaisi usein sijoittaa sen verran, että kuluiksi muodostuu esimerkiksi yksi prosentti ostosummasta, tai alle. Ennen nyrkkisääntönä on usein pidetty vähintään noin 500 euron kertaostosta, mutta nykyään useilla välittäjillä ostoissa kuluiksi on määritetty prosenttimäärä, esimerkiksi 1 %, vaikka ostosumma olisi hyvin pienikin. Tällaisessa tilanteessa pienemmälläkin summalla voi hyvin aloittaa.

Jos ostat osakkeita yhtiön osingonmaksun, yhtiökokouksen tai osakeannin aikoihin, voit lukea lisää myös täsmäytyspäivästä ja sen vaikutuksista esimerkiksi Osakeoppaasta.

Mitä kustannuksia osakkeista on?

Osakkeiden ostosta ja myynnistä menee välityspalkkio ja arvo-osuustilin pidosta voi olla kuluja. Nämä kulut riippuvat välittäjästäsi, ja siksi eri palveluntarjoajien kustannuksia kannattaa vertailla. Toisessa paikassa saattaa olla esimerkiksi edullisempi tai ilmainen säilytys ja korkeammat kulut osto- ja myyntitoimeksiannoista, ja toisessa taas edullisempi kaupankäynti ja kalliimpi säilytys.

Lisäksi sijoittamisesta saaduista tuotoista menee veroa.  Osakkeita myytäessä maksetaan myyntivoitosta niin kutsuttu luovutusvoiton vero. Vero on 30 prosenttia tuotoista silloin, kun pääomatulot ovat korkeintaan 30 000 euroa vuoden aikana. 30 000 euron ylittävästä verotettavan pääomatulon osuudesta maksetaan 34 prosentin suuruinen vero.

Myös osingoista maksetaan veroa. Pörssiyhtiön osingot ovat on 85-prosenttisesti verotettavaa pääomatuloa, eli alle 30 000 euron pääomatuloilla pörssiosinkojen vero on käytännössä 25,5 prosenttia.

Osakesijoittamisen aloittaminen kannattaa aloittaa sijoitussuunnitelmalla

Aloittaessasi osakesijoitustoiminnan, sinulla pitäisi olla koossa jo jonkinlainen sijoitussuunnitelma tai -strategia. Se on johtopäätös siitä, mitä vastasit mielessäsi tämän artikkelin alussa esitettyihin kysymyksiin, kuten mitä varten sijoitat, miten pitkäksi ajaksi ja millaista riskiä olet valmis ottamaan.

Mieti vielä, haluatko sijoittaa tuottaviin arvo-osakkeisiin ja esimerkiksi hyviin osingonmaksajiin, voimakkaammin heilahteleviin kasvuyhtiöihin vai hajauttaa molempiin. Hajauttaminen on osakesijoittamisen tärkeimpiä riskeiltä suojautumisen keinoja.

Pyri aina hajauttamaan sijoituksesi 5-10 yhtiön osakkeisiin, sellaisille toimialoille, jotka eivät ole toisistaan riippuvaisia ja yhtiöihin, jotka toimivat maantieteellisesti eri alueilla. Kaikkia yhtiöitä ei tarvitse ostaa heti, vaan voit ensin ostaa esimerkiksi yhtä yhtiötä ja seuraavalla ostokerralla toista.

Myös ajallinen hajauttaminen on viisasta. Se tarkoittaa sitä, ettei kaikkia varoja sijoita samalla kertaa vaan hiljalleen ja säännöllisesti. Tällöin et päädy tekemään kaikkia ostoja kurssien ollessa korkeimmillaan.

Sijoituskoulu auttaa osakesäästämisen aloittamisessa ja sparraa sijoitusuralla

Pörssisäätiön Sijoituskoulu auttaa yksityissijoittajan alkuun ja tukee myös sijoitusuralla. Pääset Sijoituskouluun:

Haluatko saada säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät vinkit sähköpostiisi ensimmäisten joukossa? Tilaa napakka uutiskirjeemme

Kuva: Minna Heusala

Jaa artikkeli

Kommentit