Sanasto

Arvopaperisalkku

Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Portfolio.