Sanasto

ED

Exposure Draft. Luonnokset kansainvälisen IFRS-tilinpäätöksen uusiksi laadintaperiaatteiksi tai niiden tulkinnoiksi.