Sanasto

Luottokelpoisuus

Yhtiön kyky selvitä veloistaan ja vastuistaan.