Sanasto

Pankkiiriliike

Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.