Sanasto

Rahastoanti

Osakkaille maksuton osakeanti, jossa yhtiön uudet osakkeet maksetaan yhtiön omasta pääomasta.