Apurahat

Pörssisäätiö edistää arvopaperimarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä Suomessa. Säätiö tukee suomalaista talousalan tutkimusta myös apurahoin. Apurahaa voi hakea etupäässä maisterin tutkinnon jälkeisiin, pörssialaa koskeviin tutkimuksiin.

Stipendit

Suomen Pörssisäätiön apurahat myönnetään etupäässä maisterin tutkinnon jälkeisiin, pörssialaa koskeviin soveltaviin tutkimuksiin. Apurahoja ei myönnetä jo suoritetulle työlle.

Pörssisäätiön kannalta erityisen mielenkiintoisia tutkimusalueita ovat omistajuus, talousosaamisen edistämiseen liittyvät kysymykset, sijoittajien käyttäytyminen, omistajaan ja pääomamarkkinoihin liittyvä verotus, arvopaperimarkkinoiden sääntely sekä edellä mainittuihin liittyvät kansainväliset vertailut. Pörssisäätiö rahoittaa mielellään erityisesti soveltavia tutkimusprojekteja.

Pörssisäätiön tavoitteena on herättää yhteiskunnallista keskustelua arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.

Apurahojen hakuaika vuodelle 2015 on päättynyt.

Myönnetyt apurahat näet täältä.

Apurahansaajan eläkevakuutuksesta on kerrottu tarkemmin Apurahansaajan MYEL-vakuutusoppaassa. Lisätietoja apurahoista antaa Nina Tallberg, Pörssisäätiö, puhelin 010 820 7500.