Sijoittajan vero-opas

Mitä sijoittajan tulee tietää verotuksesta? Vastauksia löytyy Sijoittajan vero-oppaasta, jota Pörssisäätiö on julkaissut vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Verotus muodostaa merkittävän tekijän sijoittajan toimintaympäristössä.

Opasta käytetään myös sijoitusalan ammattilaisten perustutkintojen eli APV-tutkintojen koulutusmateriaalina.

Vuoden 2018 opas 

Päivitetty Sijoittajan vero-opas on lisätty verkkosivuille 30.4.2018 ja luettavissa sähköisesti. Toukokuun lopussa se on mahdollista tilata myös painettuna kotiin  Pörssisäätiön verkkokaupasta. Vuoden 2018 oppaaseen on tehty päivityksiä, jotka johtuvat vuoden alussa voimaan tulleista verolakien muutoksista tai oikeuskäytäntöön perustuvista verolakien tulkinnan muutoksista. Sijoittajan verotuksessa merkittävimmät muutokset liittyvät eläkevakuutusten verotukseen. Sijoittajan vero-oppaan päivityksessä on huomioitu myös lukijoilta tulleet kysymykset.

Suuria uudistuksia sijoittajan verotukseen ei ole tehty ja keskeiset verokannat ovat säilyneet ennallaan. Vuonna 2018 pääomaverokanta on 30 % ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Pörssiosingot ovat 85 prosenttisesti pääomatuloveron alaisia eli pörssiosinkojen vero on 25,5 – 28,9 prosenttia.

Vuoden 2017 opas

Käytä vuoden 2017 Sijoittajan vero-opasta täyttäessäsi keväällä 2018 palautettavaa, vuoden 2017 veroilmoitusta, tai jos tarvitset painosta APV-tutkinnon tenttiisi. Varmista tenttiin tuleva painos opettajaltasi.

Uusimman oppaan pääset aina lataamaan myös alla olevasta painikkeesta:

Download now