Pörssisäätiö kannattaa ostotarjouskoodin soveltamisalan laajentamista First North -yhtiöihin

Artikkeli
13.1.2022
Lukuaika
3 min

Ostotarjouskoodi on arvopaperimarkkinalain ostotarjouksia koskevassa luvussa tarkoitettu suositus, jonka tarkoituksena on edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä ja ohjata julkisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa noudatettavia menettelytapoja.

Ostotarjouskoodia ylläpitää ja kehittää Arvopaperimarkkinayhdistys.

Ostotarjouskoodia ollaan kehittämässä. Siksi Arvopaperimarkkinayhdistys on pyytänyt muun muassa Pörssisäätiöltä lausuntoa uudistetun ostotarjouskoodin luonnoksesta.

Ostotarjouskoodin soveltamisalaa ollaan laajentamista myös First North -yhtiöihin

Uudistetussa ostotarjouskoodissa suositellaan ostotarjouskoodin soveltamisalan laajentamista pelkistä pörssiyhtiöistä myös kevyemmin säänneltyihin First North -yhtiöihin.

Pörssiyhtiöiden osakkeilla käydään kauppa niin sanotulla säännellyllä markkinalla eli arvopaperipörssissä. First North -yhtiöiden osakkeilla kaupankäynti puolestaan tapahtuu kevyemmin säännellyllä monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä.

Sijoittajansuojan merkitys korostuu julkisessa ostotarjouksessa

Pörssisäätiö pitää lausunnossaan muutosta erittäin tervetulleena, sillä lainsäädännössä First North -yhtiöihin kohdistuvia julkisia ostotarjouksia säännellään varsin niukasti. Arvopaperinarkkinalain ostotarjouksia koskeva sääntely kohdistuu pääasiassa pörssiyhtiöihin.

Riippumatta siitä, onko kyse pörssiyhtiöstä vai First North -yhtiöstä, julkinen ostotarjous on myös osakkeenomistajien kannalta merkittävä tapahtuma, jossa sijoittajansuojan merkitys korostuu ainutlaatuisella tavalla.

Pörssiyhtiöiden osalta säännellään velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous, kun enemmistöosakkeenomistajan omistus ylittää tietyt raja-arvot. First North -yhtiöiden osalta lainsäädännössä ei ole vastaavaa velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous. Nykyään First North -yhtiöiden vähemmistöosakkeenomistajien suoja jää varsin niukaksi tilanteissa, joissa enemmistöosakkeenomistaja pyrkii näivettämään vähemmistöä esimerkiksi vaikeuttamalla osingonjakoa tai käyttämällä asemaansa opportunistisella tavalla oman etunsa tavoitteluun.

Ostotarjouskoodin uudistuksessa ehdotetaan uutta suositusta, joka sisältäisi suosituksen velvollisuudesta tehdä julkinen ostotarjous myös First North -yhtiöiden osakkeista, jos enemmistöosakkeenomistajan omistus on ylittänyt tietyt raja-arvot. Vaikka kyse on vain suosituksesta, se on omiaan edistämään hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisia markkinakäytäntöjä ja paikkaamaan suppean lainsäädännön jättämää aukkoa sijoittajansuojaan.

Pörssisäätiö korostaa osakkeenomistajien tasapuolista kohtelua

Lisäksi Pörssisäätiö on lausunnossaan Arvopaperimarkkinayhdistykselle ehdottanut useita muutoksia ostotarjouskoodiin, jotka ovat omiaan parantamaan sijoittajansuojaa ja edistämään hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Nämä muutosehdotukset liittyvät muun muassa osakkeenomistajien tasapuoliseen kohteluun ja ostotarjousten jälkeen tyypillisesti toteutettaviin vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyihin.

Teksti: Jesse Collin
Kuva: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay

Lue Pörssisäätiön lausunto tästä.

Haluatko säännöllisesti tietoa yksityissijoittajiin vaikuttavista muutoksista? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.