Sijoittajan vero-opas

Mitä sijoittajan tulee tietää verotuksesta? Vastauksia antaa Sijoittajan vero-opas, jota Pörssisäätiö on julkaissut vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Verotus muodostaa merkittävän tekijän sijoittajan toimintaympäristössä.

Sijoittajan vero-opas on käytössä myös sijoitusalan ammattilaisten perustutkintojen eli APV-tutkintojen koulutusmateriaalina.

Vuoden 2019 Sijoittajan vero-opas opas 

Päivitetty Sijoittajan vero-opas on lisätty verkkosivuille 23.4.2019 ja on luettavissa sähköisesti. Toukokuun alkupuolella se on mahdollista tilata myös painettuna kotiin  Pörssisäätiön verkkokaupasta.

Sijoittajan vuoden 2019 verotukseen ei tullut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.  Keskeiset rakenteet ja verokannat ovat pysyneet ennallaan. Vuonna 2019 pääomatuloverokanta on 30 % ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Pörssiosingot ovat 85-prosenttisesti pääomatuloveron alaisia eli pörssiosinkojen vero on 25,5–28,9 prosenttia. Oppaan päivityksessä on huomioitu lukijoilta tulleet kysymykset.  Oppaaseen muutoksia on tehty erityisesti ajankohtaisiin oikeuspäätöksiin liittyen.  Entisen Talvivaaran, nykyisen Ahtiumin, konkurssi on herättänyt paljon kysymyksiä lukijoissa, joten asia on nostettu myös oppaassa esille.  Lisäksi oppaaseen on sisällytetty virtuaalivaluuttojen tappioiden verokohteluun liittyvä muutos.

Vuoden 2018 opas – käytä verovuoden 2018 veroilmoituksen tarkistamiseen

Käytä vuoden 2018 Sijoittajan vero-opasta tarkistaessasi keväällä 2019 saamaasi vuoden 2018 veroilmoitusta. APV-tutkinto-opiskelijat saattavat lisäksi tarvita vuoden 2018 versiota tenttimateriaalikseen. Varmista tenttiin tuleva painos opettajaltasi.

Uusimman oppaan pääset aina lataamaan myös alla olevasta painikkeesta:

Lataa