Kotimaisen omistajuuden ohjelma

Artikkeli
30.3.2021
Lukuaika
2 min

Kansanedustaja Juha Sipilän kokoaman työryhmän Kotimaisen omistajuuden raportti julkaistiin 24. maaliskuuta. Heinäkuussa 2020 kootun työryhmän keskeinen tarkoitus on ollut löytää keinoja, joilla voidaan monipuolistaa, vahvistaa sekä tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta. Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on ollut mukana työryhmässä.

Työryhmä laati nopeasti toteutettavia sekä pitkän aikavälin ehdotuksia, jotka esiteltiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkistustilaisuudessa 24. maaliskuuta.

Nopeasti toteuttavina toimenpiteinä pidettiin muun muassa osakesäästötilin sijoitettavien rahavarojen nostamista nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon sekä osakesäästötilin liittämistä osaksi äitiyspakkausta. Tarkoituksena olisi, että Suomen valtio avaisi jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle vastasyntyneelle “Lapsen osakesäästötilin”, johon valtio lahjoittaisi 300 euroa.

Pitkän aikavälin strategisesti tärkeinä omistajuuteen vaikuttavina teemoina työryhmä pitää verotusta, talousopetusta ja asenneilmapiiriä. Kotimainen omistajuus on välttämättömyys talouskasvun ja kehityksen kannalta. Etenkin pitkäjänteinen omistajuus lähtee nuorista, minkä vuoksi olisi tärkeää tarjota talousopetusta jo peruskoulussa.

Kohti vastuullista ja osaavaa omistajayhteiskuntaa

Kotimaisen omistajuuden raportin lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti maaliskuussa kokoelman omistajuutta käsitteleviä asiantuntijakirjoituksia. Yrityskatsaus-julkaisun tarkoituksena on kertoa, miten omistajuudella voitaisiin vauhdittaa talouskasvua. Asiantuntijat uskovat Suomen tarvitsevan omistajuuteen kannustavaa toimintaympäristöä sekä myönteistä asenneilmapiiriä.

Myös Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on kirjoittanut asiantuntijakirjoituksen tulevaisuuden Suomesta, jossa jokainen on omistaja. Lounasmeri kirjoittaa talousosaamisen olevan kansalaistaito, jonka vuoksi talousopetusta tulisi tarjota peruskoulussa, ja sen olisi hyvä sisältää niin sijoitusopetusta kuin opetusta omistajuudesta. Etenkin naisten määrä sijoittajina todennäköisesti kasvaisi, jos osakesäästämistä opetettaisiin peruskoulussa.

Toinen teema mistä Lounasmeri mainitsee, on omistajuus ja sen tarjoama mahdollisuus vaurastua sekä vaikuttaa. Jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisuus olla omistaja ja saada äänensä kuuluviin yhtiökokouksissa. Esimerkiksi juurikin tarjoamalla talousopetusta peruskoulussa sekä kehittämällä osakesäästötiliä voidaan madaltaa kynnystä sijoituksen aloittamiseen.

Lue Sari Lounasmeren kirjoitus kokonaisuudessaan täältä. Kaikki yrityskatsauksen artikkelit voi lukea täältä.

Kotimaisen omistajuuden raportti on luettavissa Valtioneuvoston sivuilta. Julkistustilaisuuden jälkipuinnissa Pörssisäätiön ja Osakesäästäjien järjestämän keskustelun voit katsoa Pörssisäätiön YouTube-tililtä.