Parhaat sijoittajasivut 2020 kriteerit

…liikevaihdon ja liikevoiton aikasarja viisi vuotta c. sivustolta löytyy päivätty konsensusennuste d. esitetty tavoitteet rahoitusrakenteen (lainojen määrä, velkaantuminen) suhteen tunnusluvuilla (esim. gearing, omavaraisuusaste, velkaantumisaste, maksuvalmius) e. jos esitetään oikaistu tulos,…

Artikkeli
25.5.2020
Lukuaika
3 min

Vuonna 2020 tuomaristo asetti alla olevat kriteerit. Tiedon on löydyttävä nopeasti, suomeksi ja suoraan verkkosivulta. Pdf-tiedostoja ei pääosin huomioida.

Yhtiöitä arvioidaan neljässä eri kategoriassa:
Suuret pörssiyhtiöt (large cap, markkina-arvo yli miljardi euroa),
Keskisuuret pörssiyhtiöt (mid cap, markkina-arvo 150 miljoonaa – miljardi euroa)
Pienet pörssiyhtiöt (small cap, markkina-arvo alle 150 miljoonaa euroa) ja
First North -markkinapaikan yhtiöt.

Tarkastellut aihealueet:
– käytettävyys ja visuaalinen ulkoasu
– strategia, kasvu ja kannattavuus
– taloudelliset tavoitteet ja historiallinen performanssi
– pääoman käyttö ja operatiivisten riskien kuvaus
– corporate governance ja vastuullisuus

Tarkemmat kriteerit:

1. Käytettävyys ja visuaalinen ulkoasu
a. navigaatio: sijoittajasivu löytyy yhtiön pääsivulta
b. mobiiliversio: sijoittajasivustosta on helposti aukeava ”responsiivinen” mobiilisivusto eli sivusto skaalautuu päätelaitteen mukaan
c. mobiiliversion käyttäjäystävällisyys: onko mobiilisivustolla sama sisältö kuin desktop sivustolla
d. videoiden tai podcastien käyttö: sivustolla on käytetty videoita tai podcasteja
e. päivitysajankohta näkyvillä eri sivuilla
f. taloudellisia lukuja on helppo lähestyä: sivustolla on käytetty graafeja

2. Strategia, kasvu ja kannattavuus
a. miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa -koostesivu tai sijoittajatarina
b. kuvattu yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet
c. kasvustrategia ja/tai kuvaus (omistaja)arvon luomisesta
d. kerrottu millä markkinalla yritys toimii ja kuvattu markkinaa
e. sivusto tarjoaa mahdollisuuden tutustua maksutta osakeanalyysiin yhtiöstä

3. Taloudelliset tavoitteet ja historiallinen performanssi
a. taloudellinen ohjaus (guidance): kerrottu yhtiön näkemys kuluvan tilikauden taloudellisesta tuloksesta ja/tai liikevaihdosta
b. liikevaihdon ja liikevoiton aikasarja viisi vuotta
c. sivustolta löytyy päivätty konsensusennuste
d. esitetty tavoitteet rahoitusrakenteen (lainojen määrä, velkaantuminen) suhteen tunnusluvuilla (esim. gearing, omavaraisuusaste, velkaantumisaste, maksuvalmius)
e. jos esitetään oikaistu tulos, on eritelty mitä eroja on oikaistulla ja raportoidulla tuloksella (jos ei oikaistua tulosta, saa pisteen)

4. Pääoman käyttö ja operatiivisten riskien kuvaus
a. kuvattu miten keskeiset riskit vaikuttavat yhtiöön
b. käsitelty keskeisimpien riskien toteutumisen todennäköisyyttä
c. herkkyysanalyysi: kerrottu miten valuuttakurssien ja/tai korkotason muutos vaikuttaisi yrityksen tulokseen
d. yhtiö erittelee käyttöpääoman vaihtelut vuoden aikana
e. kassavirtalaskelma, operatiivinen kassavirta

5. Corporate governance ja vastuullisuus
a. hallituksen ja johtoryhmän omistukset ja omistusten muutokset on kerrottu yhdellä sivulla
b. listattu vähintään 30 suurinta omistajaa (ajantasainen tieto tai edellisen kuukauden loppu vs. edellinen tilanne)
c. vastuullisuus löytyy omana alakohtanaan, jossa kerrottu mitä vastuullisuus yhtiölle merkitsee
d. kerrottu kuinka paljon veroja yhtiö maksaa eri maihin
e. johdon palkitseminen: kerrottu johdon tulospalkkiot tai mainittu että niitä ei ole, kerrottu lisäeläkejärjestelmästä tai mainittu että ei ole, kerrottu irtisanomiskorvaus tai että ei ole
f. sivustolta löytyy vastuullisuusraportti (hyväksytään pdf)