Kuukauden yhtiö: Merus Power Oyj

Artikkeli
7.4.2022
Lukuaika
6 min

Merus Power on teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Yhtiö suunnittelee ja tuottaa sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin.

Merus Power listautui Nasdaq First North -kasvumarkkinalle 8.6.2021 ja keräsi listautumisannilla 12 miljoonaa euroa bruttomääräisesti pääomia. Mihin varoja on tarkoitus käyttää?

Tavoitteemme on luoda arvoa osakkeenomistajille käyttämällä pääomia kasvutavoitteiden saavuttamiseen. Kehitämme laaja-alaisesti teknologiaamme, kuten sähkövarastojen etämonitorointi- ja hallintaohjelmistoja sekä sähkönlaaturatkaisujen teknologisia ratkaisuja. Merus Power haluaa vahvistaa sähkövarastoliiketoimintaansa erityisesti Euroopassa ja sähkönlaatuliiketoimintaansa globaalisti.

Millä tavoin liiketoimintanne tukee kestävää kehitystä?

Suunnittelemme, valmistamme ja myymme kotimaisia innovatiivisia sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita. Liiketoimintamme perustana ovat skaalautuva ja modulaarinen tehoelektroniikka, älykkäät ohjelmistoteknologiat sekä sähkötekninen erityisosaaminen.

Sähkövarastomme mahdollistavat uusiutuvan energian integroinnin osaksi sähköverkkoa ja luovat asiakkaille moderneja ansaintamalleja uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Sähkönlaaturatkaisumme puolestaan vähentävät sähkössä esiintyviä häiriöitä parantaen asiakkaiden toiminnan kannattavuutta ja energiatehokkuutta.

Tavoittelemme voimakasta kasvua erityisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä sähkövarastomarkkinoilla.

Seuraamme vastuullisuuden toteutumista tunnusluvuilla: vihreän energian kapasiteetti, jonka verkkoonkytkennän olemme mahdollistaneet, osuus sähkövarastojen kapasiteetista Suomen taajuusreservimarkkinasta sekä CO2-päästövähennykset, jotka toimittamamme laitteet mahdollistavat.

Vuosi 2021 oli Merus Powerille liikevaihdon ja käyttökatteen osalta merkittävästi parempi kuin 2020. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?

Rikoimme omia ennätyksiä viime vuoden liiketoiminnan kehityksessä. Vuosi 2021 oli yhtiöllemme liikevaihdon osalta edellisvuotta merkittävästi parempi, ja vuoden jälkipuoliskolla liikevaihdon kasvu olikin erittäin vahvaa. Vuonna 2021 Merus Powerin liikevaihto kasvoi 14,8 miljoonaan euroon käyttökatteen (EBITDA) ollessa 0,8 miljoonaa euroa.

Sähkövarastojen markkinatilanne on säilynyt hyvänä, ja kokonaismarkkinan kasvua vauhdittivat suurten, satojen megawattien energiavarastoprojektit, joita julkaistiin maailmalla useita. Keskitymme strategiamme mukaisesti hakemaan kasvua kokoluokaltaan pienten ja keskisuurten sähkövarastojen markkinassa pääosin Euroopassa. Onnistuimmekin hyvin pienemmän kokoluokan sähkövarastoissa Suomessa. Tähän kokoluokkaan kuuluvat Elenian ja S-Ryhmän sähkövarastokaupat. S-Ryhmän sähkövarastot toimitettiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana ja Elenia-pilottikumppanuuden mukaiset kaksi sähkövarastoa tullaan toimittamaan vuoden 2022 puolella.

Sähkönlaatumarkkinalla vuosi 2021 oli meille vahvan kasvun aikaa sekä liikevaihdon että uusien tilausten osalta. Kasvumme jatkui vakaana ja teimme tilikaudella kevyen teollisuuden laitteiden segmentissä historiamme parhaan liikevaihdon. Raskaan teollisuuden sähkönlaaturatkaisumarkkinat ovat olleet vuosien mittaan syklisiä, erityisesti teräs- ja kaivosteollisuudessa. Tällä markkinasegmentillä teimme metalliteollisuuteen kaksi uutta kauppaa, joiden toimitus on vuonna 2022. Muun teollisuuden ja vaativien kiinteistöjen osalta markkina kehittyi suotuisasti edellisen vuoden COVID-19 -pandemian aiheuttamaan taantumaan verrattuna, ja myyntimme kasvoi selvästi.

Merus Powerin varaosa- ja huoltopalvelut keskittyvät omiin tuotteisiimme, joten markkinan koko ja sen kehitys on helpommin ennustettavaa. Merus Power solmii tyypillisesti toimittamiinsa tuotteisiin, kuten sähkövarastoihin, huolto- ja palvelusopimukset asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Palveluliiketoimintamme on kasvanut yli odotustemme. Huoltosopimusten ja uuden Merus™ IoT etä- ja diagnostiikkapalvelun myötä odotamme palveluista kasvua myös tulevaisuudessa.

Mitkä ovat Merus Powerin kasvustrategian kulmakivet ja miltä markkinoilta haette kasvua?

Tuotteemme ja teknologiamme sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää sähkönlaaturatkaisuissa, sähkövarastoissa ja mahdollisissa uusissa tuotteissa. Skaalautuvuus perustuu tuoteportfoliomme älykkäisiin ohjelmistojärjestelmiin, joiden avulla tuotteiden toiminta saadaan vastaamaan laajasti erilaisten asiakkaiden ja järjestelmien tarpeita. Skaalautuvuus mahdollistaa sekä toimintamme nopean ja laajan kasvun että tuoteportfoliomme soveltamisen erilaisiin käyttökohteisiin.

Panostamme myös monikanavaisen myyntiverkostomme jatkuvaan kehittämiseen ja pyrimme näin pääsemään uusille markkinoille ja vahvistamaan asemaamme globaalina toimijana. Kasvumme perustuu suoramyyntiin, jälleenmyyntiverkostoon, järjestelmäintegraattoreihin, alkuperäisiin laitevalmistajiin ja uusiin yhteistyökumppanuuksiin maailmanlaajuisesti. Myyntistrategiamme mukaisesti panostamme erityisesti sähkövarastojen myynnin kehitykseen.

Sähkövarastomarkkina kasvaa voimakkaasti, mitä edistävät uusiutuvan energian megatrendit ja kestävän energian murros. Siksi markkinalta löytyy jatkuvasti uusia mahdollisia asiakkuuksia.

Sähkövarastomarkkinoilla tavoitteemme on profiloitua keskikokoisten sähkövarastojen järjestelmätoimittajaksi. Panostamme jatkuvaan kehitystyöhön, jotta sähkövarastomme ovat markkinoiden edistyksellisempiä ja luotettavimpia ja että niiden tekniset ominaisuudet mahdollistavat asiakkaallemme laadukkaan sähköntuotannon ja osallistumisen toimintaan nopeaa vastetta vaativilla taajuuden säätömarkkinoilla. Sähkövarastomarkkinoiden kehitys on nopeaa, ja pyrimme vastaamaan tähän aktiivisesti laajentamalla kumppanuusverkostoamme uusiutuvan energian järjestelmäintegraattoreihin ja suunnittelutaloihin.

Sähkönlaaturatkaisuissa haluamme priorisoida kannattavuuden optimointia ja uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämistä. Kehitämme toimintaamme, jotta voimme profiloitua houkuttelevaksi ratkaisutoimittajaksi uusiutuvan energian järjestelmäintegraattoreille ja löytää edelleen erilaisia ja laaja-alaisia myyntikumppanuuksia tavoittaaksemme useiden toimialojen asiakkaita globaaleilla markkinoilla. Raskaan teollisuuden puolella tavoitteenamme on integroida uutta entistä kustannustehokkaampaa teknologiaa, jonka avulla pyrimme kasvuun uusilla markkina-alueilla ja voittamaan merkittäviä asiakkuuksia. Myynnin kasvattamiseksi haluamme integroida ratkaisujamme muiden valmistajien suurempiin järjestelmäkokonaisuuksiin ja näin saamaan jalansijaa uusilla markkinoilla.

Perinteisen huoltopalveluliiketoiminnan lisäksi kehitämme ja tarjoamme asiakkaillemme älykkäitä IoT-palveluita. Kehitämme edelleen uutta Merus™-etämonitorointi-, hallinta- ja raportointipalveluamme, joka on keskeisessä asemassa vastattaessa erityisesti uusiutuvan energian asiakkaiden tarpeisiin. Arvioimme, että uusiutuvan energian osuuden kasvaessa kansainvälisillä markkinoilla myös palveluidemme kysyntä tulee kasvamaan.

Mitkä megatrendit tukevat kasvuanne?

Toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla ja kasvuamme tukevat globaalit megatrendit, kuten valtioiden ja yksityisten toimijoiden ilmasto- ja päästötavoitteet, vihreä siirtymä ja siihen liittyvät erilaiset investointiohjelmat sekä vastuullisuustavoitteet. Tavoittelemme voimakasta kasvua erityisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä sähkövarastomarkkinoilla.

Uusiutuvan energian osuuden sähköntuotannosta arvioidaan kasvavan vuoden 2018 26 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja jatkavan kasvuaan vuoteen 2050 asti. Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin arvioidaan lähes kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ja lähes kuusinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Sähkövarastojen kapasiteetin arvioidaan kasvavan yli 12-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä ja yli 110-kertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Uusiutuvan energian tuotanto perustuu tuulesta, auringosta ja vedestä johdettavaan energiaan, eikä tuotannon ennustettavuus tästä johtuen ole täydellistä. Uusiutuvan energian tuotannon ennustettavuuden haasteet lisäävät tarvetta sähköverkon vakauttamiselle. Sähkövarastojen avulla pystytään korvaamaan asiakkaiden tuotantovajetta tai varastoimaan ylituotantoa ja tällä tavoin vakauttamaan sähköverkkoa. Lisäksi uusiutuvan energian tuotannossa tarvitaan perinteisiä energian tuotantomenetelmiä enemmän laitteita, joilla voidaan varmistaa laadukas sähköntuotanto. Merus Powerin sähkövarastojen ja sähkönlaaturatkaisujen avulla uusiutuvan energian toimijat voivat varmistua vaadittujen sähkönlaadun standardien noudattamisesta.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.