Kuukauden yhtiö: Modulight

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin joulukuun 2022 yhtiö on Modulight Oyj. Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Orsila kertoo haastattelussaan yhtiön liiketaloudellisista tavoitteista sekä vastuullisuustoimenpiteistä.

Artikkeli
21.12.2022
Lukuaika
3 min
Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Orsila.

Modulight Oyj on suomalainen teknologiayhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa lasereita ja ratkaisuja erilaisiin lääketieteen ja biolääketieteen sovelluksiin. Yhtiö työllistää Suomessa yli 80 henkilöä.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle 30. syyskuuta 2021.

Julkaisitte 29.11.2022 päivitetyt taloudelliset tavoitteenne ja strategian vuosille 2023–2025. Mitkä ovat strategianne keskiössä nyt?

Tavoitteenamme strategiakaudella on vahva vuosittainen kasvu ja paluu vahvaan kannattavuuteen. Keskitymmekin nyt myynnin kehittämiseen, kasvun hakemiseen erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilta sekä niiden tuotekehitysputkessa olevien projektien edistämiseen, joilla on korkea markkinapotentiaali.

Olemme viime aikoina määrätietoisesti jatkaneet investointeja tuotantokapasiteettiimme sekä kehittäneet entisestään tarjontaamme ja toimintaamme. Uudella strategiakaudella voimmekin hyödyntää investointiohjelmamme tuomaa uusinta tekniikkaa olevaa tuotantokapasiteettia.

Mitä liiketaloudellisia tavoitteita teillä on?

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on aloittaa oma paikallinen toiminta Yhdysvalloissa. Euroopassa ja Aasiassa yhtiön markkinastrategiamme sen sijaan pohjautuu valikoituihin kumppanuuksiin. Tavoitteenamme on myös saattaa vähintään kolme nykyiseen tuotekehitysputkeen kuuluvaa projektia kaupalliseen käyttöönottovaiheeseen mahdollisimman pian. Lisäksi haemme kasvua voimakkaasti SaaS-pohjaisista liiketoimintamalleista, kuten hoitokertoihin perustuvasta maksumallista.

Teillä on 26 projektin tuotekehitysputki. Mitkä niistä ovat merkittävimpiä ja missä vaiheessa ne ovat?

Merkittävimpiä projektejamme ovat syöpähoitoihin ja silmäsairauksiin liittyvät projektit sekä muutamat muut korkeaa lisäarvoa tuottavat projektit. Kuten Q3-tulosjulkistuksen yhteydessä kerroimme, ovat tietyt projektit etenemässä kohti kypsempää vaihetta. Uskomme tämän vahvistavan yhtiön toimintaa ja parantavan mahdollisuuttamme antaa ohjeistusta.

Millaisia asiakkaita teillä on?

Asiakasmäärämme on kasvanut kuluvana vuonna ja olemme saaneet asiakkaita strategiamme kannalta merkittäviltä toimialoilta. Erityisen tyytyväisiä olemme olleet siihen, että samoille ratkaisuille on saatu useampia asiakkaita, mikä vahvistaa asemaamme esimerkiksi keuhkosyövän hoidossa.

Asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa tunnettuja lääketeknologiayhtiöitä ja syöpätutkimuskeskuksia sekä eri teollisuuden alan yhtiöitä. Asiakkainamme on niin tuotekehitysyhtiöitä kuin vakiintuneita listayhtiöitä. Yli miljardin liikevaihdon omaavia yhtiöitä asiakkaisamme on noin neljäsosa.

Miten vastuullisuus otetaan huomioon liiketoiminnassanne?

Modulight on koko yli 20-vuotisen historiansa ajan investoinut toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Olimme ensimmäisiä yrityksiä Suomessa, jotka täyttivät RoHS-standardin vaatimukset noin 20 vuotta sitten, ja olemme esimerkiksi vuodesta 2015 lähtien käyttäneet vain uusiutuvaa energiaa. Nyt olemme asettaneet strategiseksi tavoitteeksemme, että liiketoimintamme on hiilineutraalia viimeistään vuonna 2025. Modulight on suhteellisen laajasti osallistunut nuorten ja lasten urheilun tukemiseen kuten myös lasten syöpäsairaalan tukemiseen. Tärkeimpänä voitaneen kuitenkin pitää sitä, että tuotteemme on tuotettu vastuullisesti ja tuotteidemme tarkoitus on parantaa hyvin sairaita ihmisiä.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.