Kuukauden yhtiö: Nightingale Health Oyj

Artikkeli
7.3.2022
Lukuaika
7 min

Nightingale on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä. Nightingalen kehittämä verianalyysiteknologia mittaa veren merkkiaineita yhdestä verinäytteestä ja tunnistaa yksilöllisiä sairastumisriskejä hyödyntäen ainutlaatuisia terveystietovarantoja. Nightingale antaa ihmisille kokonaisvaltaista terveystietoa, auttaa heitä tekemään terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveysalan toimijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäiseviä palveluita terveyden ylläpitoon. Nightingale pyrkii tulevaisuudessa auttamaan miljoonia ihmisiä ennaltaehkäisemään yleisiä elintapasairauksia ja samalla pienentämään terveydenhuollon valtavia kustannuksia.

Nightingale Health listautui Nasdaq First North -kasvumarkkinalle maaliskuussa 2021 ja keräsi listautumisannilla pääomia eniten koko First Northin historian aikana Suomessa, bruttomääräisesti 110 miljoonaa euroa. Mihin varoja on tarkoitus käyttää?

Nightingale on voimakasta kasvua tavoitteleva yhtiö. Kasvun rakentamiseksi kaikki listautumisannissa kerätyt varat tulivat yhtiölle, eikä kukaan nykyomistajista myynyt listautumisessa osakkeitaan. Pörssin alkuperäinen tarkoitus on ollut pääomittaa yhtiöiden kasvua, ja Nightingalen listautuminen toteutti tätä tarkoitusta. Listautumisannissa saatujen varojen myötä arvioimme olevamme erinomaisessa asemassa tekemään tarvittavia investointeja ja tavoittelemaan nopeaa liiketoiminnan kasvua.

Varoilla vahvistetaan kansainvälistä laajentumista sisältäen investoinnit muun muassa laboratoriokapasiteetin laajentamiseen, myyntiin ja markkinointiin, tuotekehitykseen sekä sairastumisriskien ennustamiseen liittyvien terveystietovarantojen laajentamiseen.

Nightingale osti saksalaisen digitaalisiin terveysratkaisuihin erikoistuneen Yolife GmbH:n koko osakekannan viime vuonna ja genetiikka-alan yrityksen Negen Oy:n tammikuussa 2022. Miten nämä yritykset täydentävät Nightingalen liiketoimintaa?

Integroimalla Yolifen kehittämät digitaaliset terveysratkaisut ja osaamisen Nightingalen palveluihin voimme edelleen kiihdyttää johtavan digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämistä. Konkreettisesti yrityskaupan vaikutukset näkyvät Nightingalen mobiilisovelluksen uudessa versiossa, joka julkaistaan vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Nightingale kehittää jatkuvasti kykyään määrittää yksilöllisiä terveysriskejä. Luonnollinen seuraava askel ennaltaehkäisevän terveyden alustan rakentamisessa on tammikuussa julkistettu Nightingalen verianalyysin yhdistäminen geenitiedon tuomaan tunnistamiskykyyn. Tätä laajentumista kiihdyttääksemme ostimme Negenin. Nyt yksilöllinen riski laajalle joukolle sairauksia voidaan havaita hyödyntämällä sekä Nightingalen veritestin mittaamaa dynaamista molekyylitason tietoa että geneettisestä perimästä kertovaa tietoa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa ennakoida sairastumisriskejä, ja uskomme sen lisäävän Nightingalen tuotteiden kilpailuetua.

Miten erotutte kilpailijoistanne; miten kehittämänne verianalyysiteknologia eroaa kilpailijoiden tuotteista?

Nightingalen verianalyysiteknologialla voidaan mitata 250 veren merkkiainetta (biomarkkeria) yhdestä näytteestä yhdellä mittauksella. Muita verianalyysiteknologioita käytettäessä 250 merkkiaineen analysointi vaatisi useita verinäytteitä ja erillisiä mittauksia.

Yhdistämällä biomarkkeriarvot ja maailman suurimmilta biopankeilta saadut terveystapahtumatiedot Nightingale on luonut keinon arvioida sairastumisriskejä useille elintapasairauksille, kuten 2-tyypin diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet. Nightingalen solmimat yhteistyösopimukset biopankkien kanssa tekevät Nightingalen terveystietovarannoista ainutlaatuisia.

Nightingalen verianalyysiteknologialla on mitattu jo yli miljoona verinäytettä. Teknologian toimivuus ja hyödyt on osoitettu yli 350 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa ja teknologia on saavuttanut laajat kansainväliset regulaatiohyväksynnät. Lisäksi teknologian kilpailuetuja ovat laaja automaatioaste, nopea skaalautuvuus, erinomainen toistettavuus, tarkkuus ja matala hinta. Nightingalen nykyiset regulaatiohyväksynnät ja terveystapahtuma-aineistot tekevät Nightingalen markkina-asemasta vahvan ja luovat etumatkaa kilpailijoihin. Nightingalen teknologiaa käyttäviä laboratorioita on jo perustettu Suomeen, Isoon-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin, mikä luo hyvät edellytykset kansainvälistymisen laajentamiseen.

Mitkä megatrendit tukevat strategiaanne?

Nightingalen strategiaa tukee kolme terveys- ja hyvinvointimarkkinan globaalia megatrendiä: terveystietoinen kuluttaja, elintapasairauksien yleistyminen ja digitaalisten etäterveyspalveluiden kasvu.

Kuluttajat ympäri maailman haluavat itse hallita ja parantaa omaa terveyttään. Nämä kuluttajat näkevät terveyspalveluiden käytön investointina itseensä ja terveempään tulevaisuutensa. Nightingale ja sen kumppanit tarjoavat kuluttajille uudenlaisia terveyspalveluita, jotka antavat laajan ja helposti ymmärrettävän kuvan terveydestä yhdestä kotona otetusta verinäytteestä sekä ohjeita elämäntapamuutosten tekemiseen.

Yhä useampi sairastuu elintapasairauteen, kuten tyypin 2 diabetekseen tai sydänsairauksiin. Tämä on johtanut terveydenhuollon kuormittumiseen ja kustannusten voimakkaaseen kasvuun. Terveydenhuollon kantokyvyn mahdollistamiseksi on ratkaisevan tärkeää siirtää painopistettä sairauksien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto onkin yhä useamman maan terveydenhuollon tärkeysjärjestyksen korkeimmalla sijalla, mistä osoituksena ovat useiden valtioiden viime vuosina käynnistämät terveysohjelmat. Ennaltaehkäisyn mahdollistamiseksi on tärkeää tietää sairastumisriski, jotta terveiden ihmisten joukosta voidaan tunnistaa heidät, joille ennaltaehkäisevät toimet tulisi kohdistaa. Nightingalen kehittämät sairastumisriskiennusteet voivat tunnistaa kohonneen riskin vuosia etukäteen, mahdollistaen riskin madaltamisen elintapoja muuttamalla.

Digitaalisia palveluita ja ratkaisuja käytetään yhä enemmän osana terveydenhuoltopalveluita. Digitaalisten terveystyökalujen, kuten etäpalveluiden, hyvinvointilaitteiden ja terveydentilan seurantaan tarkoitettujen sovellusten määrä on jatkuvassa nousussa. Esimerkiksi COVID-19-pandemian aikana käyttöönotetut lähikontaktien välttämiseen liittyvät mobiilisovellukset sekä kotitestit ovat kiihdyttäneet etäterveyspalveluiden käyttöä kaikissa ikäluokissa. Nightingalen kotitestiratkaisu yhdistettynä mobiilisovellukseen mahdollistaa yhtiön palveluiden ajasta ja paikasta riippumattoman käytön.

Missä maissa Suomen lisäksi teillä on liiketoimintaa ja missä maissa näette eniten kasvumahdollisuuksia?

Viimeisen parin vuoden aikana olemme Suomen lisäksi solmineet kumppanuuksia muun muassa Virossa ja Japanissa. Olemme sopineet Viron biopankin kanssa strategisesta yhteistyötä, jonka tavoitteena on sairauksien ennaltaehkäisy Virossa. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa Nightingalen verianalyysiteknologiaa ja terveystietoalustaa käytetään tuottamaan täydentävää terveystietoa biopankin 200 000 osallistujalle. Terveystiedon avulla voidaan kokonaisvaltaisesti tunnistaa yksilöiden sairausriskejä ja ennaltaehkäisevien toimien tarpeita. Biopankin osallistujapopulaatio edustaa hyvin Viron väestön ikä-, sukupuoli- ja maantieteellistä jakaumaa, ja sitä voidaan käyttää kansallisten ohjelmien mallintamiseen. Olemme analysoineet jo yli 50 000 biopankkinäytettä ja analyysimäärän odotetaan kiihtyvän tilikauden 2021–2022 toisen vuosipuoliskon aikana.

Solmimme huhtikuussa 2021 terveys- ja hyvinvointipalveluiden myyntiä koskevan sopimuksen Mitsuin ja sen tytäryhtiö Welltuksen kanssa Japanissa. Yhteistyö Mitsuin kanssa on käynnistynyt jo vuonna 2019, jolloin Nightingale ja Mitsui ilmoittivat strategisesta kumppanuudesta ja Mitsuin sijoituksesta Nightingaleen. Huhtikuussa solmittu palvelusopimus toteuttaa osapuolten strategiaa toimia yhdessä Japanin markkinoilla. Japanissa asuu yli 125 miljoonaa ihmistä ja sen terveydenhuoltojärjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä. Tämän vuoksi näemme Japanin markkinassa merkittävän potentiaalin, ja se on ollut osa strategiaamme jo pitkään.

Sairauksien ennaltaehkäisyn tarve on globaali, ja Nightingalen teknologia ja palvelut soveltuvat ratkaisemaan terveydenhuollon suurinta haastetta ympäri maailman. Tavoitteenamme on lähitulevaisuudessa laajentua kehittyneillä markkinoilla, joissa kroonisten sairauksien ongelmat ovat kasvussa ja siten akuutti tarve ratkaisujen tuomiselle on jo olemassa.

Nightingale Home -palvelu tuli tarjolle Yliopiston Apteekin nettikauppaan loppuvuodesta ja pian myös apteekkeihin. Mitä kuluttaja voi sen avulla selvittää?

Nightingale Home -palvelu tuo yksilöllisen terveystiedon jokaiseen kotiin. Palvelu tarjoaa tietoa kehon tämänhetkisestä tilasta ja hyvinvoinnin suunnasta helposti ymmärrettävässä muodossa. Tekemällä testin säännöllisesti voi tarkkailla elämäntapamuutosten vaikutusta hyvinvointiin ja siten määrittää oman terveyden suunnan. Tarjoamme tietoa useista terveyden eri osa-alueista, kuten sydänterveydestä, aineenvaihdunnan tilasta, mielen hyvinvoinnista sekä vastustuskyvystä.

Näytteenotto tapahtuu vaivattomasti kotona, sillä näytteen voi ottaa itse sormenpäästä. Näyte lähetetään analysoitavaksi Nightingalen laboratorioon Helsinkiin. Analyysista saatavat tulokset toimitetaan kehittämämme mobiilisovelluksen kautta. Yliopiston Apteekissa on tällä hetkellä käynnissä palvelun ennakkomyynti ja ensimmäisten kotitestipakkausten toimittaminen aloitetaan maaliskuussa 2022.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.