Kuukauden yhtiö - marraskuu 2023

Kuukauden yhtiö: Digital Workforce Services

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin marraskuun 2023 yhtiö on Digital Workforce Services, joka listautui First North -markkinalle joulukuussa 2021.

Artikkeli
10.11.2023
Lukuaika
7 min
Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Vasama.

Digital Workforce Services tarjoaa liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettuja palveluita ja teknologiaratkaisuja. Digital Workforce Outsmart -palvelujen ja -teknologia-alustan avulla asiakasorganisaatiot voivat säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä.

Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa työskentelee yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Yhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja kannattavuus parani 14 prosenttiyksikköä vuodentakaiseen verrattuna ja tulos kääntyi voitolliseksi. Olette edistyneet kannattavan kasvun strategian toteuttamisessa. Mitkä tekijät ovat edesauttaneet tätä?

Julkaisimme kannattavan kasvun strategian elokuussa 2022 puolivuosikatsauksen yhteydessä. Muutos yksinomaan kasvuun tähtäävästä strategiasta fokusoituun kannattavan kasvun strategiaan tehtiin aika nopeasti listautumisen jälkeen. Tunnistimme markkinasignaalit muun muassa terveydenhuollon kysynnän osalta ja ennakoimme mielestämme oikea-aikaisesti tarkastelemalla panostusta eri toimintoihin sekä kulurakennettamme. Aloitimme tuolloin tehostamistoimenpiteet Pohjoismaissa. Jatkoimme edelleen kasvupanostuksia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Aloitin Digital Workforcen toimitusjohtajana maaliskuussa 2023. Olemme sittemmin tiivistäneet strategiaamme ja pitäneet fokusta päävertikaaleissamme, joihin nostimme terveydenhuollon lisäksi pankki- ja vakuutusalan kesällä 2023. Olemme onnistuneet erittäin hyvin terveydenhuollossa ja solmineet merkittäviä sopimuksia isojen asiakkaiden kanssa erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Lisäksi olemme luoneet Suomen sote-kenttään innovatiivisia, toistettavia ratkaisuja, joille on nyt kysyntää, kun hyvinvointialueilla on nopea tarve tehostaa toimintaansa.

Teimme kesällä organisaatiomuutoksia yhdistämällä aiemmin omina yksikköinään toimineet asiantuntijapalvelut ja jatkuvat palvelut yhdeksi Customer Operations -yksiköksi. Lisäksi muutimme myynnin rakennetta maaorganisaatioista regioonamalliin ja toimme regioonien kaupalliset johtajat osaksi johtoryhmää. Näillä toimilla tähdätään organisaation skaalautuvuuden parantamiseen ja jo vahvasti asiakaslähtöisen toimintamallimme edelleen kehittämiseen asiakasarvon saumattomaan tuottamiseen koko asiakkuuden elinkaaren aikana.

Asiakkaitamme ovat tyypillisesti yksityisen ja julkisen sektorin suuret organisaatiot, joilla on hallittavinaan laajoja ja monimutkaisia toimintoja.

Jussi Vasama
Toimitusjohtaja, Digital Workforce Services

Teillä on laaja palveluvalikoima liiketoimintaprosessien automatisointiin, mitkä tehostavat asiakasyritystenne toiminnan tehokkuutta. Mitä valikoimaanne kuuluu, ja voitteko kertoa esimerkiksi pari esimerkkiasiakastapausta asian havainnollistamiseksi.

Tarjoamme asiakkaillemme toimialan johtavan palvelu- ja ratkaisukokonaisuuden, joka yhdistää asiantuntijapalvelut, johtavat teknologiat ja jatkuvat ylläpito- ja tukipalvelut. Outsmart-tarjoamaamme kuuluu liiketoimintaprosessiautomaatioiden tunnistaminen, prosessien kehittäminen ja automaatioiden suunnittelu, automaatioratkaisun toimitus, sekä ratkaisujen jatkuva operointi, tuki ja ylläpito hyödyntäen pilvipalvelualustaamme.

Käytämme palveluidemme taustalla asiakastarpeen mukaan valittavia johtavia teknologioita, kuten tekoälyä (AI), ohjelmistorobotiikkaa (Robotic Process Automation), älykästä asiakirjojen käsittelyä (Intelligent Document Processing), sekä prosessien johtamisen, kokonaisautomaation ja orkestroinnin teknologioita (Business Process Management).

Suunnittelupalveluissamme tunnistetaan prosessiautomaation potentiaali ja tavoitteet, luodaan parhaat käytännöt automaatiolle ja varmistetaan pitkän aikavälin menestys rakentamalla valmiudet asiakkaan organisaatioon sisälle.

Toimituspalvelumme toteuttavat ainutlaatuisia automaatioratkaisuja ja -ohjelmia kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvien teknologiayhdistelmien avulla.

Prosessiautomaatiot pyörivät ja ne ylläpidetään innovatiivisissa palvelutasovaatimusten mukaisissa jatkuvissa palveluissamme, joita ovat moniteknologinen Outsmart-pilvipalvelu ja 24/7 ylläpitopalvelu Run Management.

Asiakkaitamme ovat tyypillisesti yksityisen ja julkisen sektorin suuret organisaatiot, joilla on hallittavinaan laajoja ja monimutkaisia toimintoja, ja joissa toiminnan muutostarve tai muutosvauhti on merkittävä. Esimerkkeinä mainittakoon, vaikka HUS ja Ison-Britannian terveydenhuollon NHS Trust -organisaatiot.

Olemme toimineet HUSin kanssa yhteistyössä vuodesta 2015. Olemme toimittaneet heille laaja-alaisesti prosessiautomaatiopalveluita suunnittelusta, toimitukseen ja ylläpitoon. HUS on edelläkävijä automaatioiden hyödyntämisessä terveydenhuollossa paitsi hallinnon, myös kliinisissä prosesseissa. He hyödyntävät monipuolisesti eri automaatioteknologiota.

HUSilla on tuotannossa yli 100 ohjelmistorobotiikalla automatisoitua prosessia. Ohjelmistorobotiikalla automatisoidaan muun muassa sähköisten lähetteiden käsittelyä ja lajittelua sekä testituloksia ja leikkausalitarvikkeiden toimitusketjua. Ohjelmistorobotiikkaa on HUSissa laajennettu tekoälyn, esimerkiksi koneoppimisen ratkaisulla. Pelkästään virtuaalilähetteiden käsittelyn automatisoinnilla on kyetty vapauttamaan vuosittain noin 10 hengen työaika muihin työtehtäviin.

Isossa-Britanniassa toimimme automaatiokumppanina useille NHS Trust -organisaatioille automatisoiden niin hallinnon kuin kliinisiä prosesseja. Olemme esimerkiksi asiakasyhteistyössä toteuttaneet hankkeen, jossa olemme luoneet eräälle Trustille kokonaisvaltaisen prosessiautomaatioratkaisun, joka integroi heidän itsepalvelu- ja ilmoittautumispisteet vanhoihin taustatietojärjestelmiin, mikä nopeuttaa ja tehostaa potilaiden kirjautumista ja varmistaa samalla korkeimman mahdollisen potilasturvallisuuden. Tavoitteenamme on lyhentää hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin kuluvia aikoja sekä parantaa yleistä potilaskokemusta akuutti- ja päivystysosastolla.

Kesäkuussa valitsitte pankki- ja vakuutusalan strategiseksi painopistealueeksi terveydenhuollon lisäksi. Millaisia palveluita teillä on pankki- ja vakuutusalalle?

Pankki- ja vakuutusala on ollut meille merkittävä toimiala alusta alkaen. Toimialan yritykset ovat hyvin erilaisissa vaiheissa. Jotkut ovat rakentaneet avustuksellamme isoja sisäisiä automaatioyksiköitä ja hyödyntäneet robotiikkaa menestyksekkäästi jo vuosia saaden valtavia FTE-säästöjä automatisoimalla suuren volyymin toistuvia rutiinitehtäviä. Heillä katse on prosessiautomaation seuraavassa vaiheessa eli pidemmissä, kokonaisvaltaisissa ja monimutkaisemmissa (end-to-end) prosesseissa. Samalla toiset alan yritykset vasta aloittavat automaatiomatkaansa. Olemme luotettu kumppani pankki- ja vakuutusalan yhtiöille ovatpa he automaatiomatkansa alkuvaiheessa tai siirtymässä tehtäväkohtaisesta automaatiosta kohti strategisempia, pitkien ja eri toimintojen läpileikkaavien prosessien automatisointeja, joissa ratkaisuihin tarvitaan paitsi ohjelmistorobotiikkaa, myös liiketoimintaprosessien hallintaa ja ihmisten kontrollipisteitä, tekoälyä sekä muita teknologioita.

Miten eroatte kilpailijoistanne?

Olemme erikoistuneet tarkoituslähtöisiin prosessiautomaatiopalveluihin ja siinä haluamme olla markkinoiden paras toimija ja luotettava visionäärinen kumppani. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään automaation mahdollisuudet juuri heidän toiminnassaan. Tarjoamme jatkuvia palveluitamme kilpailijoista poiketen myös minuutti- ja transaktiopohjaisella hinnoittelulla. Kannamme näin osan lisenssiriskistä, ja asiakas ei lukkiudu valitsemaansa malliin vuosikausiksi. Kaupallisen innovaation lisäksi meillä on teknologiariippumaton lähestymistapa: suosittelemme asiakkaalle aina kuhunkin tilanteeseen parasta kombinaatiota. Meillä on esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaan valikoimissa neljä eri teknologiaa, joissa on kaikissa omat vahvuutensa eri tilanteissa. Lisäksi tarjoamme automatisoidun kokonaisratkaisun ylläpitoa. Varmistamme, että asiakas voi kaikissa tilanteissa nukkua huoletta yöunensa, vaikka automatisoinnin kohteena olisi liiketoimintakriittisiä prosesseja, joiden pitää toimia virheettä 24/7.

Uunituoreessa markkinaraportissa The Forrester WaveTM: Robotic Process Automation Services, Q4 2023 maailman johtava tutkimusyhtiö Forrester tunnisti alan 10 merkittävintä palveluyhtiöitä. Olimme jälleen erittäin hyvässä asemassa. Olimme paras toimija Nykytarjooma-kategoriassa ja saimme korkeimmat pisteet visiossa, innovoinnissa, hinnoittelun joustavuudessa, asiakkaiden määrässä ja ohjelmistoissa ja IP:ssä. Raportissa kehuttiin, että Digital Workforce ”loistaa selkeällä visiollaan ja panostuksillaan jatkuvien palveluiden innovointiin….. Lisäksi referenssiasiakkaat kommentoivat myönteisesti yrityksen syvällistä automaatio-osaamista, kykyä tarjota täydellistä tukea ohjelmilleen ja hinnoittelumallien tarjoamaa matalaa kynnystä alkuun pääsyyn”.

Olemme markkinoiden edelläkävijä ja lanseeranneet ensimmäisinä monia innovaatioita, kuten robotiikan pilvipalvelu ja verkkopohjaiset RPA-koulutukset. Nyt meillä on täysin uniikki moniteknologinen pilvipalvelu, jolla autamme asiakkaitamme saavuttamaan täysin uudenlaista liiketoiminta-arvoa.

Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkealla tasolla. Tätä tukee asiakaslähtöinen toimintatapamme ja yleisen automaatio-osaamisen lisäksi se, että meillä on syvää osaamista monilla toimiloilla, kuten terveydenhuollossa. Olemmekin kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa täysin uudenlaisia ratkaisuja pitkien, vuosia kestävien terveydenhuollon hoitoprosessien, kuten syöpäseuranta, seurantaan ja automatisointiin. Näille tuotteistetuille ratkaisuille näemme isoa markkinapotentiaalia ja mahdollisuutta skaalata toimintaamme nopeasti ja kansainvälisesti.

Millä markkinoilla uskotte teillä olevan eniten kasvumahdollisuuksia jatkossa?

Yksittäisinä markkinoina näemme Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa suurta kasvupotentiaalia. Meillä on uniikkia osaamista esimerkiksi terveydenhuollon prosessien automatisoinnissa, erityisesti kliinisissä prosesseissa sekä eri potilastietojärjestelmiin liittyvissä automaatioissa. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa löytyy paljon isoja terveydenhuollon organisaatioita, jotka eivät ole vielä aloittaneet automaatiomatkaansa. Tämän vuoden aikana saamamme merkittävät asiakkuudet avaavat meille ovia myös muihin heidän verkostojen organisaatioihin.

Markkinat ovat eri vaiheissa. Osa Pohjoismaista ja tietyt vertikaalit, kuten pankki- ja vakuutusala, ovat jo pidemmällä automaation hyödyntämisessä ja erityisesti robotiikan käytössä. Uudistetulla Outsmart-palvelukokonaisuudellamme meillä on uutta ja ainutlaatuista tarjottavaa myös pidemmälle edenneille organisaatioille.

Lisäksi näemme globaalisti potentiaalia muutamille tuotteistetuille ratkaisuille, kuten syöpähoidon monivuotiseen seurantaan kehittämämme seuranta- ja automaatioratkaisu.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.