Kuukauden yhtiö: Lemonsoft

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti keskustelee haastattelussaan yhtiön liiketoiminnasta, asiakaskannasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Artikkeli
30.3.2023
Lukuaika
4 min
Yhtiön toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti.

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö keskittyy tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle marraskuussa 2021.

Vuosi 2022 oli Lemonsoftin liikevaihdon ja käyttökatteen kannalta merkittävästi parempi kuin 2021. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?

Lemonsoftin liikevaihto kasvoi vuonna 2022 noin 31 % ja käyttökate noin 62 % edellisvuodesta. Saimme vuoden aikana merkittävän määrän uusia asiakkuuksia sekä oman myyntimme että tilitoimistokanavan kautta. Asiakasmäärä kasvoi kokonaisuudessaan vahvasti noin 1 400 uudella asiakkaalla, mistä hieman yli puolet tuli yritysostojen kautta. Nykyasiakaskannasta saatava liikevaihto kasvoi vuoden aikana noin 3 % ja asiakaspoistuma pysyi matalana noin 3,5 %:ssa – molemmat tukivat hyvin liikevaihdon jatkuvaa kasvua.

Kannattavuuden näkökulmasta pystyimme skaalaamaan kulurakennettamme kasvun myötä. Vuoden 2021 listautumisen yhteydessä kasvaneet kiinteät kulumme palasivat normaalille tasolle ja pystyimme samalla tehostamaan toimintaamme huomattavasti organisoimalla toimintaamme entistä paremmin.

Teimme sekä vuoden 2021 että 2022 aikana kolme yritysostoa, mitkä ovat tukeneet kasvuamme erinomaisesti ja laajentaneet merkittävästi tuotekokonaisuuttamme. Tavoitteenamme on jatkaa kasvun kiihdyttämistä yritysostoilla myös tulevina vuosina.

Lemonsoft osti viime vuonna teollisuuden ja tukkukaupan kuljetusten hallinnan optimointiin erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Logentia Oy:n koko osakekannan, liiketoimintatiedon raportointiin, budjetointiin ja ennustamiseen erikoistuneen ohjelmistoyhtiö Finazilla Oy:n, sekä työajanseurantaan keskittyvän ohjelmistoratkaisu Duunissa.fi:n.? Miten yritysostojen integraatio Lemonsoftin liiketoimintaan on sujunut?

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysostojen osalta olemme edistyneet tavoitteiden mukaisesti ja olemme onnistuneet kasvattamaan kaikkia liiketoimintoja. Olemme erittäin tyytyväisiä tiimeihin, jotka olemme saaneet mukaan Lemonsoft-perheeseen. Jatkamme kunkin tuotteen kanssa tuotekohtaisen strategian toteuttamista osana Lemonsoft-kokonaisuutta.

Millaisia asiakkaita teillä on?

Asiakkaamme ovat pääasiassa teollisuuden, tukkukaupan, rakentamisen sekä asiantuntija- ja palvelualojen pk-yrityksiä. Lisäksi asiakkaitamme ovat tilitoimistot, joiden kautta tarjoamme ohjelmistoratkaisujamme erityisesti pienemmille yrityksille.

Asiakkaidemme kokoluokka vaihtelee tyypillisesti 10-250 työntekijän välillä. Lisäksi meillä on huomattavasti suurempia asiakkaita mm. tukkukaupan puolella, sekä pienempiä asiakkaita erityisesti palvelualoilla.

Miten uskotte SaaS-ohjelmistoalan kehittyvän lähivuosina ja mitkä tekijät ovat tärkeitä alan kilpailussa menestymisessä? Miten erotutte alan muista tekijöistä?

Eri SaaS-ohjelmistojen määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja erityisesti tiettyjen toimialojen erityispiirteisiin keskittyvät ohjelmistot ovat yleistyneet. Samalla integraatiotarpeet eri ohjelmistojen välillä ovat nousseet entistä merkittävämpään asemaan. Yksittäiseen käyttötarpeeseen suunnitellun ohjelmiston yhdistäminen laajempiin ratkaisuja tarjoaviin ohjelmistoihin on monelle pienemmälle ohjelmistoyritykselle elinehto – samalla suuremmat ohjelmistotalot pystyvät laajentamaan ja syventämään tarjoomaansa pienempien ja ketterien toimijoiden avulla.

Pilviratkaisut alkavat olla markkinalla valtavirtaa ja tämä kehitys jatkuu varmasti tulevaisuudessakin. Samalla on-premise -ratkaisut ovat säilyttäneet asemaansa ja yhä noin kolmannes yrityksistä käyttää on premise -pohjasta ERP-ratkaisua toimintansa ohjaamiseen.

Käyttäjäkokemuksen merkitys on kasvanut jatkuvasti. Ohjelmiston käyttöönotto on oltava nopeaa ja tehokasta, käyttö on oltava intuitiivista ja ohjelmistoa on pystyttävä käyttämään eri tilanteisiin ja käyttötarpeisiin soveltuvilla käyttöliittymillä. Käyttäjän on lisäksi pystyttävä personoimaan järjestelmää itselleen sopivalla tavalla ja järjestelmän tuottamaa dataa on pystyttävä tarkastelemaan visuaalisesssa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Automaatio ja tekoäly tulee lähivuosina tehostamaan monia ratkaisuja ja tuomaan ratkaisuihin uusia ulottuvuuksia. Toiminnanohjausjärjestelmien osalta tämä tarkoittaa mm. sitä että järjestelmä toteuttaa monia toimintoja aiemman historian perusteella ennustavat algoritmit ennakoivat käyttäjän tarpeita.

Missä maissa Suomen lisäksi teillä on liiketoimintaa ja missä maissa näette eniten kasvumahdollisuuksia?

Valtaosa Lemonsoftin liiketoiminnasta on yhä Suomessa. Palvelemme eri tuotteiden kautta asiakkaita Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja myös Pohjois-Amerikassa. Valtaosa liikevaihdosta tulee kuitenkin yhä Suomesta.

Isommassa kuvassa Pohjoismaat tarjoavat Lemonsoftille selkeimmän kasvumahdollisuuden, huomioiden eri maiden ja Lemonsoftin avaintoimialojen samankaltaiset toimintatavat ja kulttuurit.

Mitä taloudellisia tavoitteita teillä on vuodelle 2023?

Tavoittelemme vuoden 2023 osalta 10-20 %:n kasvua ja 25-30 %:n kannattavuutta oikaistulla liikevoitolla mitattuna.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.