Kuukauden yhtiö: Puuilo

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoo mm. yhtiön vastuullisuustoimenpiteistä sekä loppuvuoden suunnitelmista.

Artikkeli
11.10.2022
Lukuaika
6 min
Yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela.

Puuilo on yksi Suomen suurimmista käyttötavaroihin keskittyvistä myymäläketjuista. Myymälöitä yhtiöllä on eri puolilla Suomea 35 sekä verkkokauppa, joka on tärkeä osa Puuilon monikanavaista liiketoimintamallia.

Yhtiö listautui pörssilistalle 24. kesäkuuta 2021.

Julkaisitte 15.9. puolivuosikatsauksen (helmi-heinäkuu 2022), jossa kerroitte, että vuoden toinen kvartaali oli kaupallisesti erittäin onnistunut ja vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli 7,9 %. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?

Kylmän ja viivästyneen kevään jälkeen toukokuussa alkoi oikea kevät ja sittemmin kesäkausi, mikä ajoi myynnin kasvuun. Myös Ukrainan sodan aiheuttama alkuvuoden epävarmuus väheni. Vahva kysyntä, hyvä tavaroiden saatavuus, hyvä markkinointi ja kasvanut tunnettuus tukivat myynnin kasvua. Vaikka koronan jälkeen palveluiden ja matkailun kysyntä alkoi kasvamaan, Puuilossa emme nähneet suuremmin, että asiakkaat kuluttaisivat merkittävästi enemmän niihin, vaan itse asiassa päinvastoin ja saimme myös lisää asiakkaita. Tätä selittää erityisesti Puuilon valikoima ja edulliset hinnat. Myynti kasvoi erityisesti asiakasmäärän kasvun takia, mutta toki myös keskiostos kasvoi. Myynnin kasvu oli laaja-alaista; myynti kasvoi kaikissa myymälöissämme ja myös kaikkien päätuoteryhmien myynti kasvoi hyvin. Sama kehitys on jatkunut myös elokuussa, mikä on ensimmäinen meidän Q3:n kuukausi.

Alkuvuoden hyvän suorituskyvyn takia tuli myös selväksi, että silloinen ohjeistus oli liian alhainen oikaistun liikevoiton osalta, ja annoimme positiivisen tulosvaroituksen syyskuun alussa.

Mitkä ovat keskeisiä strategisia tavoitteitanne ja miten ne ovat edenneet?

Puuilon strategia on olennaisin osiltaan kannattavasti tehtävä kasvustrategia.

Myymäläverkoston kasvattaminen vuosittain, vertailukelpoisen myynnin kasvattaminen, omien private label- tuotteiden lisääminen valikoimaamme, korkean kannattavuuden ylläpitäminen ja valikoiman kehittäminen myymälöissä ja verkkokaupassa.

Kaikilla strategian osa-alueilla on edetty tavoitteiden mukaisesti. Lyhyellä aikavälillä, puolivuosittain tai kvartaaleissa on eroja, aina kehitys ei ole yhtä vahvaa, mutta pitkällä aikavälillä kyllä. Meillä on nyt 35 myymälää ja tavoittelemme noin 60 myymälän verkostoa Suomessa nykyisellä konseptilla. Ensi vuonna avaamme ainakin neljä uutta myymälää. Emme myöskään näe, että meillä olisi tarvetta muuttaa tätä tekemistä huolimatta poikkeavasta toimintaympäristöstä. Halpakauppa ja Puuilon konsepti toimii hyvin, kuten myös alkuvuosi sen osoittaa. Private label- tuotteiden osuus kasvaa hyvin ja suunnitellusti, tavoittelemme 30%:n osuutta pidemmällä aikavälillä. Oikaistu liikevoitto Q2:lla oli 18,0Meur eli 20,2% liikevaihdosta, mikä on hyvä taso tässä tilanteessa, jolloin paine myyntikatteeseen on erityisen kovaa.

Miten vastuullisuus näkyy Puuilossa?

Puuilossa vastuullisuustyötä on tehty jo pitkään, mutta listautumisen myötä sitä on laajennettu ja siitä on tullut julkista ja ulospäin raportoitavaa. Vastuullisuus on myös enemmän osa päivittäistä tekemistämme ja sitä mitataan laajemmin. Johtoryhmä ja yhtiön hallitus käsittelee vastuullisuustyötä ja -tavoitteita säännöllisesti. Vastuullisuuden teemat ja painopisteet näkyvät koko henkilökunnan arjessa eri tavoin tehtävästä riippuen; esihenkilötyössä, kierrätyksessä, toimittajavalinnoissa, tuotelaadussa tai vaikka energian hankinnassa.

Mitä kestävämmän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä teillä on?

Teemme tätä työtä ja kuljemme kestävämmän kehityksen polkua kolmen teeman alla: Vastuullinen kauppias, hyvä työpaikka ja kestävämpi kuluttaminen.

Vastuullinen kauppias tarkoittaa erityisesti toimitusketjun tuotannon, läpinäkyvyyden ja tavarantoimittajien vastuullisuuden parantamista. Tätä tehdään esimerkiksi sopimuksilla, auditoimalla sekä toimittajavalinnoilla. Tavoittelemme myös sitä, että private-label toimittajistamme vähintään 80% kuuluisi BSCI:in tai muuhun vastuullisuusohjelmaan v 2025 aikana. Hankinnan eettinen ohjeistus on jo n.70%:sti kotimaisten tavarantoimittajien sopimuksissa ja tavoittelemme 80% osuutta v 2025 loppuun mennessä.

Hyvä työpaikka on meille sitä, että Puuilossa on kaiken kaikkiaan hyvä tehdä työtä, esihenkilötoiminta on laadukasta, noudatamme tasapuolisuutta ja tasa-arvoa. Olemme luoneet yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet, mihin toimintamme nojaa. Koulutamme henkilökuntaamme ja tarjoamme urapolkuja vaativimpiin tai uusiin tehtäviin. Esimerkkinä tästä, parhaillaan on käynnistymässä neljä erilaista koulutusohjelmaa. Tarjoamme pääasiassa kokoaikaisia työsopimuksia, joiden osuus on tällä hetkellä n 80%, mikä on tällä toimialalla poikkeuksellista.

Osallistamme henkilöstöä myös laajasti eri työryhmien ja foorumien kautta ja näin on mahdollista vaikuttaa oman työn kehittämiseen ja myös työturvallisuuteen. Erilaisia kannustimia on otettu käyttöön; alkuvuodesta lanseerattiin osakepohjainen kannustinohjelma, jota tarjottiin hyvin laajalle joukolle Puuilon avainhenkilöitä. Nk liikunta- ja kulttuuriseteli otettiin myös käyttöön kevään aikana. Perehdytykseen on myös panostettu, koska tunnistamme sen erityisen merkityksen ja siksikin, koska olemme kasvuyhtiö ja palkkaamme vuodesta riippuen jopa lähes 100 uutta työntekijää uusiin myymälöihin.

Kestävämmällä kuluttamisella tarkoitamme Puuilon omien toimintojen resurssiviisautta, tehokkuutta ja ympäristövaikutusta. Puuilon omien kuljetussopimusten ympäristövaikutuksen mittarointi on aloitettu, jätteiden kierrätysasteen seurantaa on tehty jo pitkään ja sille on asetettu tavoitteeksi 73% v 2025 loppuun mennessä. Nyt olemme 69%:n tasossa. Puuilon kuluttama sähköenergia menee lähes kokonaan valaistukseen. Valtaosassa myymälöitä on jo nykyaikaiset vähän kuluttavat led-valaisimet ja loputkin saneerataan tulevina vuosina. Tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön kolmessa myymälässä aurinkovoimalan, minkä sähkön Puuilo hyödyntää. Puuilon itse hankkima sähkö on 100% uusiutuvista lähteistä.

Tässä osa teemoihin kuuluvista aiheista.

Mihin keskitytte loppuvuoden aikana?

Myynnin kasvattamiseen, myymälöiden avaamiseen, kulukontrolliin ja varastotasojen alentamiseen.

Avaamme Tornion ja Liedon myymälät nyt kuluvan tilikauden aikana. Puuilossa kulukontrolli on aina ollut hyvä ja kulutasot ovat olleet toimialan parhaimmistoa, mutta nyt nopeasti nousevat liiketoimintakustannukset laittavat myös meidät toimimaan entistä tarkemmin ja harkitummin. Viime vuoden tavaran saatavuusongelmien ja merirahtihaasteiden takia tankattu varasto myydään ja sulatetaan pois normaalille tasolle suunnitelman mukaisesti.

Ja tietysti katselemme jo vuosia 2024-25, uusia myymälöitä tarvitaan kasvun jatkumiseksi.

Saitte listautumisannissa hienot 33 000 uutta osakkeenomistajaa ja teillä on tällä hetkelläkin lähes 38 000 osakkeenomistajaa. Onko mitään sijoittajatapahtumia tätä syksynä, missä yksityissijoittajat voivat käydä kuuntelemassa teitä livenä?

Olemme olleet paljon esillä viime kuussa useassa tapahtumassa ja ne on katsottavissa myös jälkeenpäin. Seuraava livetapahtuma on tulossa joulukuussa 15.12. kun julkaisemme Q3(elokuu-lokakuu)-liiketoimintakatsauksen.

Mikäli ennen sitä tulee uusia tapahtumia, informoimme niistä ja ne julkaistaan myös Puuilon sijoittajasivuilla.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.