Kuukauden yhtiö: NYAB

Yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson keskustelee haastattelussaan muun muassa yrityskulttuurien integroinnista, arvonluonnista, sekä yhtiön keskeisistä strategisista tavoitteista.

Artikkeli
12.4.2023
Lukuaika
6 min
Yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson. Haastattelu tehtiin 11.4.2023.

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. NYAB on mukana mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Ruotsalainen NYAB Group ja suomalainen Skarta Group yhdistyivät viime vuoden maaliskuun lopussa 200 miljoonan euron kaupassa. Miten yrityskulttuurien integraatio on sujunut?

Kysymys on hyvä, sillä henkilöstö on NYABin tärkein resurssi. Vastaan siihen melko pitkästi selventääkseni asiaa lukijoille.

NYABin historia Ruotsissa muodostuu orgaanisesta kasvusta, mikä on tietenkin osoitus siitä, että Ruotsin organisaatiossamme on ollut erittäin vahva kulttuuri. Yksilöt ja yritys ovat kasvaneet yhdessä vuosikymmenen ajan. Suomen organisaatiossa sen sijaan ydin on muodostunut maanrakennusliiketoiminnasta sekä teollisuusrakentamisesta. Hiljattain ennen yhdistymistämme Skarta Group listautui sekä teki pari yritysostoa ja käynnisti uutta liiketoimintaa perustusten, suunnittelun ja energian saralla. Tämä kaikki johti luonnollisesti hajanaiseen kulttuuriin, eikä Suomen organisaatiollamme juuri ollut yhteistä perustaa eikä historiaa. Kaikki tämä huomioon ottaen olemme edistyneet yrityskulttuurien integroimisessa hyvin sekä maakohtaisella että rajat ylittävällä tasolla.

Voittavaa ja kestävää kulttuuria ei voi luoda eikä rakentaa sisäisellä viestinnällä, toimintapolitiikoilla ja ohjeistuksilla. Näillä työkaluilla on ainoastaan vähäinen merkitys. Kulttuuri kehittyy ajan myötä ja laajentuu joka suuntaan niin alhaalta ylös, sivuttain kuin ylhäältä alas. Yhteenvetona voin todeta olevani erittäin tyytyväinen kulttuurimme integraatioon ja kehittymiseen ensimmäisen vuotemme aikana, ja olen luottavainen, että kehitymme parempaan suuntaan jatkossakin.

Mainitsitte vuosikertomuksessanne, että viime vuosi oli erityisen vaikea vuoden alussa Suomen markkinoilla. Kerroitte kuitenkin, että onnistuitte kääntämään liiketoimintanne kannattavaksi vuoden loppupuolella. Mitkä olivat haasteenne ja ratkaisut tilanteen kääntämiseksi?

Suomen liiketoimintamme vuonna 2022 oli kannattavaa syyskuusta eteenpäin joka kuukausi. Marginaalit olivat itse asiassa melko hyvät. Tämä on tietenkin tulevaisuutemme avain ja saa vuoden 2023 näyttämään erittäin lupaavalta.

Avainasemassa on ollut keskittyminen arvonluontiin. Pääasiallinen haasteemme oli, että meillä oli hyviä yksilöitä vääränlaisissa rooleissa. Hyvältä johtajalta edellytetään melko korkeaa toimialatuntemusta erityisesti kasvuvaiheessa. Ratkaisunamme oli nimittää Suomen liiketoiminnoille uusi maajohtaja, joka täyttää mainitut kriteerit ja kykenee näkemään asiat isommassa kuvassa. Seuraavana toimenpiteenä oli nimetä hänen alapuolelleen oikeat esimiehet, jotka ovat sekä hyviä johtajia että erikoistuneita omille vastuualueilleen. Tämän jälkeen olemme kehittäneet sisäisiä prosesseja ja huolehtineet, että päätöksiä tehdään oikealla tasolla. Tästä on melko luonnollisesti seurannut, että olemme saaneet karsittua arvoa tuottamattomia kiinteitä kuluja.

Kannattavuuskäänne näin lyhyessä ajassa on ollut mahdollista, sillä meillä on alusta asti ollut projektien toteutuksessa Suomessa korkeatasoisia työntekijöitä. Se on liiketoimintamme ydin, ja nämä yksilöt ovat suuressa määrin tukeneet sekä uskoneet ehdottamiimme ja toimeenpanemiimme muutoksiin.

Kertoisitteko lisää NYABin ja CapManin yhdessä omistaman Skarta Energyn Oy hankkeesta?

Skarta Energy on yhteisyritys, joten sen luvut eivät suoraan näy tuloslaskelmassamme. Meillä on hyvä hankeputki, joka koostuu eri kehitysvaiheessa olevista hankkeista. Tällä hetkellä kaksi tärkeintä projektia ovat Utajärven ja Callio-Hituran aurinkopuistot, joille on myönnetty noin 25 miljoonaa euroa julkista tukea. Yhteensä tavoittelemme yli 800 megawatin energiantuotannon rakentamista tulevan viiden vuoden aikana. NYAB toimii ensisijaisena EPC (suunnittelu, hankinta ja rakentaminen) -sopimuskumppanina.

Filosofisesti katsottuna näen erittäin järkevänä, että aurinko on lopullinen ratkaisu energian tuottamiseksi planeetallemme.

Millä markkinoilla näette yrityksellänne olevan eniten kasvupotentiaalia tulevina vuosina?

Toimimme markkinoilla, joilla kysyntää on paljon, kuten myös vastasyklisillä ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on paljon kasvupotentiaalia. Jos minun on valittava vain yksi, sanoisin, että energiasektorilla kasvupotentiaali on suurin. Lisäisin myös, että kasvu ei välttämättä tule ainoastaan Ruotsista ja Suomesta, vaan saatamme jatkossa toimia myös laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Mitkä ovat keskeisiä strategisia tavoitteitanne ja miten ne ovat edenneet?

Kaikista tärkein strateginen tavoitteemme, jota emme ole erikseen sanoneet ääneen, on luoda kestävällä tavalla arvoa pitkällä aikavälillä. Luodessamme arvoa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle toimimme yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa, jotka osallistuvat arvonluontiin ja hyötyvät siitä. Tämän saavuttaaksemme olemme julkaisseet kolme strategista tavoitetta vuosille 2022–2024:

Jatkuva kannattava kasvu. 265 miljoonan euron pro forma -liikevaihto ja yli 11 % EBITA-marginaali vuodelle 2022 ovat vahva osoitus edistymisestä tavoitteen osalta. Ottaen huomioon, että 2022 oli mittavan ja paljon työtä vaatineen yhdistymisen vuosi, ja että Suomen liiketoiminnot tuottivat tappiota tammikuusta elokuuhun ja kannattavuuskäänne näkyi syyskuusta eteenpäin.

Uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen. Perustimme joulukuussa 2022 yhteisyrityksen CapManin hallinnoiman rahaston kanssa, minkä ansiosta meillä on vahva asema luoda jatkossa arvoa energiasektorilla.

Yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen. Olemme yritys, jolla on yrittäjämäinen sielu. Sen säilyttäminen on erittäin tärkeää myös kasvaessamme. Meillä on yrittäjiä omistajina sekä hallituksen ja johtoryhmän jäseninä. Meillä on yrittäjiä myös keskijohdossamme ja paljon myös projektien toteutuksessa. Tarve vahvistaa yrittäjähenkistä kulttuuria johtuu kasvustamme, mikä tarkoittaa, että meidän on muututtava järjestäytyneemmäksi yhtiöksi kadottamatta kuitenkaan sieluamme ja seikkailuhenkisyyttämme. Olemme ottaneet tämän huomioon ja olen iloinen jatkuvaan suoriutumiseemme tällä alueella.

Millä tavalla erottaudutte suurimmista kilpailijoistanne?

Ensinnäkin on vaikea määritellä, mitkä ovat suurimmat kilpailijamme ja verrokkiyhtiömme. Kun katsoo vuotuista orgaanista kasvuamme ja kannattavuuttamme sekä markkinoita, joilla toimimme, olemme urakoitsijoita ja rakentajia, jotka eivät toimi millään tavalla asuinrakentamisen parissa. Samanaikaisesti olemme kuitenkin myös uusiutuvan energian hankkeiden kehittäjiä. Meillä on lisäksi erittäin hyvin toimiva suunnitteluliiketoiminta ilman projektien toteutukseen liittyviä riskejä. Pro forma -liikevaihtomme per työntekijä vuonna 2022 oli yli 650 000 euroa ja liiketoimintamallimme sisältää alhaiset käyttöomaisuusinvestoinnit, mikä tekee meistä huomattavasti erilaisia kuin muut listatut rakennusalan yhtiöt. Olemme myös hyvin erilaiset kuin muut energian kehittäjät. Yritänkin sanoa, että NYAB on ainutlaatuinen. Meidän on hankala erottautua yhtään enempää kuin jo teemme.

Mitkä megatrendit uskotte vaikuttavan eniten yrityksenne liiketoimintaan tulevina vuosina?

Kaupungistumisella ja vihreällä siirtymällä on ehdottomasti suurimmat vaikutukset. Ne ovat vahvoja ajureita kaikilla liiketoimintasegmenteillämme ja markkinoillamme. Nämä megatrendit ovat peruste sille, että NYAB toimii juuri oikeilla markkinoilla.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.