Kuukauden yhtiö: Purmo Group

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin marraskuun 2022 yhtiö on Purmo Group Oyj. Haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja John Peter Leesi kertoo muun muassa yhtiön strategian nopeuttamiseen tähtäävästä ohjelmasta sekä vastuullisuustoimenpiteistä.

Artikkeli
17.11.2022
Lukuaika
5 min
Yhtiön toimitusjohtaja John Peter Leesi.

Purmo Group on suomalainen yritys, joka toimittaa asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet.

Yhtiön 3500 työntekijää toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Lisätietoja.

Yhtiö listautui pörssilistalle 3. tammikuuta 2022.

Purmo Group Oyj listautui pörssilistalle sulauduttuaan Virala Acquisition Company Oyj:öön. Se oli Nasdaqin pohjoismaisilla markkinoilla ensimmäinen yritysostoja varten perustetun yhtiön (SPAC, Special Purpose Acquisition Company) tekemä yritysosto ja sitä seuranneen yhdistyneen yhtiön listautuminen (de-SPAC). Miten listautuminen on vaikuttanut yritystoimintaanne?

Listautuminen Helsingin Pörssiin oli meille ainutlaatuinen hetki, sillä olemme nyt julkisesti noteerattu yhtiö ja näkyvyys toimintaamme on ottanut ison harppauksen siitä, kun olimme vielä yksityinen yhtiö. Listautuminen on tuonut lisää esimerkiksi raportointivelvoitteita, ja tarkempaa lainsäädännön seuraamista. Olemme luonnollisesti tämän myötä kasvattaneet myös tiimiämme Helsingin pääkonttorillamme, ja kasvatamme sitä edelleen. On hienoa olla osa Pohjoismaisen pörssin listattujen yhtiöiden ryhmää, ja pyrimme tämän myötä viestimään aktiivisesti ja monipuolisesti toiminnastamme sekä kehityksestämme yli 3 200 osakkeenomistajallemme.

Sisäilmaratkaisujen tarjoamanne jakaantuu karkeasti radiaattoreihin (pattereihin) ja sisäilmaratkaisuihin (Indoor Climate System, ICS). Olette Euroopassa markkinajohtaja radiaatoreissa. Viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan markkinaympäristö on heikentynyt kolmannella vuosineljänneksellä, erityisesti Radiators-divisioonassa. Mitkä tekijät vaikuttavat tähän?

Radiators-divisioonan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua heikensi merkittävästi kysynnän lasku ja jyrkkä toimitusketjun korjausliike Euroopassa kolmannella vuosineljänneksellä. Kysyntä laski heikon markkinaympäristön seurauksena, jossa korkea inflaatio ja kasvavat korot haittasivat rahoituksen saamista sisäilmaratkaisuihin liittyviin projekteihin. Tämän myötä peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen aktiviteetti oli alhaista suurimmassa osassa Eurooppaa. Myyntivolyymit Kiinassa, joka on yhtiömme kasvumarkkina, kuitenkin piristyivät edellisvuoden vastaavaan neljännekseen nähden koronarajoituksista huolimatta. Toimitusketjun korjausliikkeessä taas oli kyse ilmiöstä, joka käynnistyi viime vuonna koronarajoituksien jälkeen. Silloin jälleenmyyjät täydensivät varastojaan korostetusti kysynnän elpyessä, kun taas tänä vuonna markkinoiden sekä kysynnän syvän laskun seurauksena jälleenmyyjät pyrkivät pienentämään varastojaan, joka synnytti jyrkän korjausliikkeen radiaattoreiden tuotannossa ja se näkyi Purmon Radiators-divisioonan tuloksessa kolmannella vuosineljänneksellä.

Miten sisäilmaratkaisut-divisioonan liiketoiminta on kehittynyt tänä vuonna?

Kysyntä Indoor Climate Solutions (ICS) markkinoilla on säilynyt hyvällä tasolla vuoden 2022 aikana, ja Purmo Groupin liikevaihto tässä divisioonassa on kasvanut kaksinumeroisella luvulla jokaisella kvartaalilla. ICS-divisioonan kasvua tukee erityisesti siirtymä energiatehokkaisiin sisäilmaratkaisuihin, ja Italian valtion kannustimet, jotka olivat vielä toisella vuosineljänneksellä jopa 110 prosenttia projektien kokonaiskustannuksista. Tällä hetkellä kannustimien suuruus on 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Thermotech yritysosto, joka toteutettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, on myös tukenut vakaasti ICS:n liikevaihdon kasvua Pohjoismaiden alueella vuoden aikana.

Heikosta markkinasta johtuen Purmo Group laajentaa aiemmin julkistettua strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. Mitä siihen sisältyy?

Markkinat ovat säilyneet vuoden 2022 aikana haastavina Purmo Groupille erityisesti Radiators-divisioonan kysynnän osalta, jonka seurauksena päätimme tarkentaa koko vuoden ohjeistustamme käyttökatteelle sekä laajentaa strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. Koko vuoden ohjeistuksen osalta odotamme vuoden oikaistun käyttökatteen laskevan vuoteen 2021 nähden (103,9 miljoonaa euroa) ja asettuvan 88 – 96 miljoonan euron välille. Liikevaihtoennusteemme koko vuodelle säilyy ennallaan, ja odotamme sen kasvavan viime vuoteen nähden (843,6 miljoonaa euroa).

Laajennettu strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma pitää sisällään erityisesti kannattavuuteen liittyviä parannuksia ensimmäisen kahden vuoden aikana vuodesta 2023 alkaen. Annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoonaa euroa) vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä.

Päivitetyt parannukset kannattavuuteen sisältävät sekä muuttuvia että kiinteitä kustannussäästöjä, pois lukien alueet, joissa markkinoiden kasvun oletetaan jatkuvan, mukaan lukien Italia, Brasilia ja Kiina. Lisäksi arvioimme tuotannon ja jakelun tehostamistoimenpiteiden nopeuttamista, kuten tuotantolaitosten optimointia ja työvoiman uudelleenjärjestelyä.

Ohjelmaan liittyvien kustannusten odotetaan olevan arviolta 43 miljoonaa euroa (aiemmin 40 miljoonaa euroa), joista 33 miljoonaa euroa (aiemmin 30 miljoonaa euroa) odotetaan syntyvän ennen vuoden 2023 loppua ja jäljelle jäävien kustannusten vuonna 2024. Kustannukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin liittyviin kustannuksiin ja neuvonantopalkkioihin.

Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy Purmossa?

Visiomme mukaan ihanteellista sisäilmastoa ei saavuteta maapallon ilmaston kustannuksella. Vastuullisuus on keskeinen megatrendi lämmitys- ja viilennysratkaisuiden markkinoilla: 26 prosenttia Euroopan energiankulutuksesta syntyy kotitalouksista, ja 17 prosenttia tästä asumusten ja kotien lämmitykseen sekä viilennykseen. Teemme yhtiönä paljon töitä kestävämmän tulevaisuuden eteen, ja tästä esimerkkinä olemmekin muun muassa kolmannella vuosineljänneksellä sitoutuneet asettamaan Purmo Groupille omat Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, joille on tarkoituksena saada hyväksyntä ensi vuonna 2023. Meillä on myös lukuisia esimerkkejä erityisesti Italiasta, joissa asiakkaidemme energiankulutusta on saatu merkittävästi alenemaan vain muutaman lämmitysratkaisun vaihdolla. Tuomme siis liiketoiminnallamme oman panoksemme siirtymään, jossa Eurooppa on Pariisin ilmastosopimuksen nojalla ensimmäinen manner, joka saavuttaa nollatason kasvihuonepäästöissä vuoteen 2050 mennessä.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.